Google search

Науково-педагогічні працівники кафедри вчасно проходять атестацію на лікарську категорію. Вищу категорію з педіатрії мають усі 8 науково-педагогічних працівників, 7 з них атестовано з дитячої алергології та 1 – з дитячої кардіоревматології. Доц. О.В. Поночевна має вищу категорію з дитячої гематології.

Лікувально-діагностична робота за останні 5 років  проведена в такому обсязі:

Всього проконсультовано: 14848 дітей; з них:

- у стаціонарі - 6850 дітей;

- амбулаторно – 4975 дітей;

- поза клінічної бази – 475 дітей;

- у базовій поліклініці – 2458 дітей;

- проведено консиліумів – 33.

Проведено 1507 обходів, на яких обговорено питання діагностики і лікування 15425 хворих. Отже, усього надано консультативно-діагностично-лікувальної допомоги 30273 дітям.

Проведено діагностичних процедур:

- спірометрії – 518;

- стернальних пункцій і трепанобіопсій – 119;

- шкірної алергодіагностики – 1657 дітей.
Клінічні бази кафедри

  1. Національна дитяча спеціалізована лікарня (НДСЛ) «ОХМАТДИТ» - головна клінічна база з 1929 р. з площею розташування – 136,8 м2 (4 базові відділення – педіатричне (40 ліжок), інфекційно-боксоване відділення для дітей молодшого віку (20 ліжок), інфекційно-діагностичне боксоване (20 ліжок), ендокринологічне (40 ліжок) – загалом 120 ліжок;
  2. Київська обласна дитяча лікарня № 1 (КОДЛ №1, м. Боярка, з 2013 року) з площею розташування 32,4 м2 (2 базові відділення – кардіоревматологічне (50 ліжок) і пульмо-алергологічне (40 ліжок) – загалом 90 ліжок;
  3. ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені акад. О.М. Лук`янової НАМН України» (з 2015 року) з площею розташування 10 м2 (відділення вродженої і набутої патології сполучної тканини у дітей) – 60 ліжок.
  4. Дитяча поліклініка Шевченківського району м. Києва (з 2002 року).
  5. Дитяча поліклініка Солом’янського району м. Києва (з 2002 року). 

Загальна кількість ліжок у базових відділеннях складає 270.

Клінічними базами кафедри є КНП «Київська міська дитяча клінічна лікарня №1», КНП «Київська міська клінічна лікарня №5» Київський міський центр профілактики та боротьби зі СНІДом і КНП «Київська міська дитяча клінічна лікарня №2», НКП «Київська обласна дитяча клінічна лікарня». Базовим відділенням у НКП «КМДКЛ №1»  є  інфекційно-діагностичне. Завдяки тісній співпраці науково-педагогічних працівників кафедри та інфекційного відділення науково обґрунтовано і впроваджено підходи до раціональної антибактеріальної терапії при кишкових інфекціях у дітей, оптимізовані і впроваджені принципи регідратаційної терапії.

 

Всі викладачі кафедри здійснюють амбулаторний прийом у міській консультативній поліклініці як дитячі імунологи, консультують усі відділенні лікарні на предмет інфекційних захворювань та імунодефіцитів.

За ініціативи кафедри у 1998 році на базі КМДКЛ №1 створено Київський дитячий центр клінічної імунології для лікування пацієнтів із первинними імунодефіцитами, що дозволило покращити їх діагностику, створити реєстр пацієнтів, запровадити сучасні методи терапії. Станом на сьогодні реєстр налічує більше 1000 пацієнтів із первинними імунодефіцитами та постійно поповнюється.  Застосування сучасних методів діагностики та лікування первинних імунодефіцитів дозволяє зберегти життя пацієнтам і покращити його якість. На кафедрі вперше в Україні була впроваджена замісна терапія препаратами внутрішньовенного імуноглобуліну хворим на первинні імунодефіцити, регулярно проводяться клінічні дослідження щодо її удосконалення з урахуванням ефективності і безпеки препаратів, а також потреб пацієнтів.

Співробітники кафедри беруть активну участь у запровадженні в Україні алогенної трансплантації кісткового мозку для пацієнтів з первинними імунодефіцитами та розширенні українського реєстру донорів кісткового мозку. Так, у 2020 році за сприяння працівників кафедри вперше в Україні проведено алогенну трансплантацію стовбурових клітин хлопчику із вродженим захворюванням імунної системи (http://bit.ly/3l3D2XW). Із Українським реєстром донорів кісткового мозку (https://ubmdr.org/) колектив кафедри має партнерські стосунки.

 

Науково-педагогічні працівники кафедри беруть активну участь в організації щорічного імунологічного симпозіуму в рамках Східно-Європейської програми J-project, що є освітнім проектом та передбачає широке висвітлення проблем вроджених імунодефіцитів перед широкою лікарською аудиторією, а також щорічної науково-практичної конференції «Питання імунології в педіатрії», яка із 2019 року носить назву «Інфекції та імунітет» (http://ii2020.com.ua/). Із 2018 року в організації J-project використовується мультидисциплінарний підхід, симпозіум проводиться спільно із лікарями суміжних спеціальностей, оскільки спектр симптомів у  пацієнтів із вродженими імунодефіцитами є дуже широким. Так, проведені спільні конференції із гематологами, 2018 рік, клінічними «дорослими» імунологами, 2019 рік, пульмонологами, 2020 рік.

Доступ до матеріалів J-project 2020, а також до частини матеріалів конференції «Інфекції та імунітет», 2020 знаходяться на youtube-каналі Всеукраїнської асоціації дитячої імунології за посиланням: http://bit.ly/3etOsTw.

Спільним зусиллями кафедри і адміністрації лікарні у 2012 році у консультативній поліклініці лікарні створено кабінет щеплень для проведення вакцинації дітям в тому числі з хронічними захворюваннями (порушення роботи імунної системи, алергічні захворювання, ендокринологічні порушення тощо).

Лікувально-консультативна робота також проводиться в НДСЛ «Охматдит», ДУ «ІПАГ імені О. М. Лук’янової НАМН України», НКП «Київська міська дитячі інфекційна лікарня» та інших лікувальних установах.

За необхідності викладачі виїжджають по санавіації у регіони для консультації тяжкохворих пацієнтів на місцях.

Колектив кафедри дитячих інфекційних хвороб та дитячої  імунології бере участь в розробці та впровадженні нормативної бази МОЗ України з вдосконалення допомоги пацієнтам з первинними імунодефіцитами та ВІЛ-інфекцією. Науково обґрунтовані і впроваджені оптимальні схеми вакцинації у ВІЛ-інфікованих дітей, що отримують антиретровірусну терапію.

Науково-педагогічні працівники кафедри організовують та беруть участь у проведенні шкіл-семінарів, науково-практичних конференцій, консиліумів та заходів по контролю за якістю лікувально-діагностичного процесу.

Усі співробітники кафедри є членами ядром Всеукраїнської асоціації дитячої імунології (www.vadi.org.ua), метою діяльності якої є розвиток імунологічної служби в Україні, допомога пацієнтам із первинними імунодефіцитами та збільшення охоплення щепленнями населення України.

Працівники кафедри дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології беруть активу участь в організації та проведенні внутрішньо-лікарняних клінічних конференцій із розбором складних клінічних випадків. Із 2018 року на регулярній основі по всій території України проводяться освітні клінічні конференції, семінари, майстер-класи у рамках проектів «РАПІД» (Рання діагностика первинних імунодефіцитів), Дні настороженості щодо хвороби Кавасакі, Дні настороженості щодо автозапальних захворювань. Метою цих заходів є підвищення настороженості лікарів щодо рідкісних захворювань імунної системи.

У грудні 2020 року – січні 2021 року викладачі кафедри були основними доповідачами у рамках спільного проекту Бюро ВООЗ в Україні та ГО «Всеукраїнська асоціація дитячої імунології» «Адвокаційна кампанія для провайдерів первинної медичної допомоги для підтримки проведення імунізації під час пандемії COVID-19» (запис онлайн-семінарів розміщений на youtube-каналі Всеукраїнської асоціації дитячої імунології за посиланням: http://bit.ly/3etOsTw).

Усі викладачі кафедри: завідувач кафедри професор Волоха А. П., професор Чернишова Л.І., професор Бондаренко А. В., доцент  Степановський Ю. С., доцент Лапій Ф. І. та асистент Гільфанова А. М. є експертами, що залучаються до тимчасових чи постійних робочих груп при МОЗ України за напрямками дитячої імунологїі, дитячих інфекційних хвороб, щодо супроводу державних закупок для громадян, що страждають на первинні (вроджені) імунодефіцити.

Доцент Федір Лапій є головою Національної технічної групи експертів з імунопрофілактики.

Під час пандемії COVID-19 викладачі кафедри є частими гостями на національних, регіональних телеканалах, радіо та у друкованих ЗМІ, надають коментарі про перебіг пандемії в Україні та світі, розповідають про методи боротьби з поширенням інфекції та активно доносять до широкого загалу необхідність проведення імунопрофілактики.

Налагоджена тісна співпраця з клініками Угорщини, Італії, Білорусі, Франції та США з метою діагностики рідкісних форм первинних імунодефіцитів у дітей.