Google search

Шарікадзе Олена Вікторівна — доктор медичних наук, професор кафедри.

Закінчила педіатричний факультет Харківського медичного університету зі спеціальності «Педіатрія» та очну аспірантуру на кафедрі госпітальної педіатрії ХМУ.

В 2005 році захистила дисертацію на здобуття звання кандидата медичних наук за спеціальністю педіатрія

З 2005 року працювала на посаді асистента кафедри пропедевтики педіатрії №1 ХДМУ , у 2008 році переведена на посаду асистента кафедри педіатрії №1 НУОЗ України імені П.Л. Шупика, а з 2013 року до теперішнього часу працює професором кафедри.

Є відповідальною за наукову роботу кафедри.

Основні напрямки навчально-методичної та наукової діяльності: актуальні питання педіатрії та дитячої алергології і алерголгії (молекулярної алергології).

Має більше 80 друкованих праць.

Лікар-спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії з фаху «Педіатрія», “Дитяча алергологія”.