Google search

ВОВК Вікторія Миколаївна закінчила з відзнакою в 2000 році медичний факультет Української медичної стоматологічної академії м. Полтава та отримала диплом за спеціальністю «Лікувальна справа».

З 2000 по 2001 рік  пройшла інтернатуру  зі спеціальності   «Педіатрія» на базі міської дитячої лікарні м. Полтава.

З 2001 по 2006 рік працювала лікарем-неонатологом акушерсько-неонатологічного відділення Полтавської ЦРЛ м. Полтава.

З 2006 по 2013 рік працювала лікарем-педіатром дитячого відділення №1 дитячої лікарні м. Бровари Київської області.

З 2006 року по 2021 рік працювала лікарем-педіатром ТОВ «МЦ «Добробут» м. Київ.       

З 2014 по 2018 рік, навчаючись в аспірантурі при ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О. М. Лук’янової НАМН України», заочна форма, працювала над темою дисертації «Ефективність профілактики захворювань, що викликані Streptococcus pneumoniae, у дітей з недиференційованою дисплазією сполучної тканини», яку успішно захистила в 2019 році та отримала звання кандидата медичних наук.

Має вищу лікарську кваліфікаційну категорію за спеціальністю «Педіатрія».

Автор та співавтор більше 10 наукових робіт у фахових вітчизняних та закордонних виданнях. Має 1 патент на корисну модель. Постійно бере участь у науково-практичних конференціях, симпозіумах, конгресах педіатрів.

На посаді асистента кафедри дитячих і підліткових захворювань Національного університету охорони здоров'я України імені П.Л. Шупика з 2021 року.