Google search

Виконується науково-дослідна (ініціативно-пошукова) робота:

«Клініко-катамнестичне  дослідження розвитку дітей з перенесеним ураженням нервової системи в перинатальному періоді”.
Термін виконання: 2018-2022рр

Навчається заочний аспірант Волотко Л.О. та виконує кандидатську дисертацію на тему: «Клініко-катамнестичне дослідження розвитку дітей з перинатальним гіпоксично-ішемічним ураженням центральної нервової системи, які ускладнились інфекційним процесом» під керівництвом  зав.кафедрою Мартинюка В.Ю., терміни виконання 2018-2021 рр.

З 2020 року навчається заочний аспірант Федушка Галина Михайлівна під керівництвом зав. кафедрою Мартинюка В.Ю.

Надруковані 2 відгуки на автореферати Мартинюком В.Ю., надано 3 рецензії на наукові статті.