Google search

Кафедра  бере участь в міжнародних проектах по впровадженню здоров’язберігаючих технологій у дітей, інтегрованому веденню хвороб дитячого віку, розширенні мережі клінік, дружніх до молоді. Серед основних проектів за участю співробітників кафедри дитячих і підліткових захворювань за останні роки є Швейцарсько-Українська програма «Неінфекційні захворювання: профілактика та зміцнення здоров’я в Україні», з окремим освітнім компонентом «Профілактика неіфекційних захворювань серед учнівської молоді»; Проект Європейського союзу «Оцінка здоров’я дітей и підлітків, що проживають в екологічно забруднених регіонах», з питань вивчення стану здоров’я дітей, які проживають на територіях, радіоактивно забруднених внаслідок аварії на ЧАЕС.

Професор Бекетова Г.В. та професор Знаменська Т.К. протягом 5 років є співорганізаторами міжнародного освітнього Україно-Німецького проекту з актуальних проблем педіатрії, неонатології та соціальної педіатрії за підтримки Міністерства охорони здоров’я Німеччини.   

Всі викладачі кафедри беруть участь в роботі міжнародних симпозіумів, конгресів, конференцій і семінарів з актуальних питань педіатрії та підліткової медицини.

Професор Бекетова Г.В., і доцент Солдатова О.В. неодноразово проходили стажування в Польщі.

Асиситент Савінова К.Б. тричі проходила стажування в Італії з дитячої неврології.

Завідуюча  кафедри, д. мед. н., професор Бекетова Г.В. багато років є членом світового та Європейского Клубу панкреатологів (International & European Pancreatic Club).