Google search

СУДОВО-МЕДИЧНИЙ ОПИС ТІЛЕСНИХ УШКОДЖЕНЬ, ТЕРМІНІВ ДАВНОСТІ ЇХ УТВОРЕННЯ І ЗАГОЄННЯ

СУДОВО-МЕДИЧНА ОЦІНКА ПАТОМОРФОЛОГІЧНИХ ЗМІН ПРИ ВНУТРІШНЬОЧЕРЕПНИХ УШКОДЖЕННЯХ

ЕПОНІМИ СУДОВО-МЕДИЧНИХ ОЗНАК, ПРОБ, МЕТОДІВ, КЛАСИФІКАЦІЙ

ВИЗНАЧЕННЯ ДАВНОСТІ НАСТАННЯ СМЕРТІ У СУДОВО-МЕДИЧНІЙ ЕКСПЕРТИЗІ

ВИЗНАЧЕННЯ ЗАЖИТТЄВОСТІ, ДАВНОСТІ І ПОСЛІДОВНОСТІ УТВОРЕННЯ УШКОДЖЕНЬ (методичні рекомендації)

СУДОВО-МЕДИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА УШКОДЖЕНЬ ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ЇХ ДАВНОСТІ (Методичні рекомендації)

СУДОВО-МЕДИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА УШКОДЖЕНЬ СЕЛЕЗІНКИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ДАВНОСТІ ЇХ УТВОРЕННЯ (Методичні рекомендації)

ПРОТИДІЯ НАСИЛЬСТВУ В СІМ’Ї (Навчальний посібник)

СУДОВО-МЕДИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА УШКОДЖЕНЬ ВНУТРІШНІХ ОРГАНІВ (СЕЛЕЗІНКА, ПІДШЛУНКОВА ЗАЛОЗА, ПЕЧІНКА, НИРКИ) ТА ВИЗНАЧЕННЯ ДАВНОСТІ ЇХ УТВОРЕННЯ (Навчальний посібник)

СУДОВО-ЦИТОЛОГІЧНИЙ АТЛАС ТКАНИН ТА ОРГАНІВ ЛЮДИНИ

ГІСТОЛОГІЧНІ КРИТЕРІЇ ДАВНОСТІ МЕХАНІЧНИХ УШКОДЖЕНЬ М'ЯКИХ ТКАНИН (Інформаційний лист)

ЕПОНІМИ СУДОВО-МЕДИЧНИХ ОЗНАК, ПРОБ, МЕТОДІВ, КЛАСИФІКАЦІЙ (Навчально-методичний посібник)

СУДОВО-МЕДИЧНА ЦИТОЛОГІЯ (Навчально-методичний посібник)

Методичні рекомендації для самостійної роботи

2010 Дослідження рідкої крові на реч. доказах- Імунологія

2011 Дослідження волосся, кісток Імунологія

2011 Дослідження сперми, слини Імунологія

2012 ВИЗНАЧЕННЯ зажиттєвості, давності і послідовності утворення ушкоджень

2012 Використання ДНК-аналізу у судово-медичних експертизах речових доказів

2012 ДАВНІСТЬ НАСТАННЯ СМЕРТІ

2012 Оцінка ран голови, заподіяних тупими предметами

2012 РАПТОВА СМЕРТЬ від ГІХС відповідно до МКХ 10 Word

2012 РАПТОВА СМЕРТЬ зумовлена дисплазією сполучної тканини

2012 Травма стравохода, кишечника тупим предмWord

2013 Нові методики приготування препаратів 2013

2013 ЧМТ- внутрішньомозкові зміни Гуріна

2014 ФЛОБЕР

2015 Стомат метод рекомендації скануючі методики

2015 Стомат МЕТОДРЕКОМ КОМП-НА ІДЕНТИФІК

2015 Судово-медична ушкодження PANCREAS

2015 Судово-медична-ушкодження селезінки

2016 ПОРЯДОК ВИЛУЧЕННЯ БІОЛОГІЧНИХ ОБ-В

На кафедрі проводяться цикли:

Спеціалізації: за фахом “Патологічна анатомія“ (5 міс.),  “Дитяча патологічна анатомія“ (2 міс.).

Передатестаційні: за фахом “Патологічна анатомія“ (1 міс.), “Дитяча патологічна анатомія“ (1 міс.).

Тематичного удосконалення: “Патологічна анатомія акушерсько-гінекологічних захворювань” (1,5 міс.),  “Мікроскопічна діагностика біопсій (спеціальна онкоморфологія)” (1міс.), “Патологічна анатомія інфекційних захворювань ” (2 тижні), “Мікроскопічна діагностика ендоскопічних та пункційних біопсій” (2 тижні), “Актуальні питання мікроскопічної діагностики ендоскопічних та пункцій них біопсій для викладачів ВУЗів“ (2 тижні), “Актуальні питання дитячої патологічної анатомії”(1міс), “Сучасні методи морфологічної діагностики”(1міс), “Вибрані питання патологічної анатомії (для судово-медичних експертів та судово-медичних гістологів”(1міс), “Вибрані питання та морфологічна діагностика захворювань статевої системи”(2 тижні).

Інтернів: за фахом “Патологічна анатомія”.

Стажування: “Стажування з патологічної анатомії (для лікарів патологоанатомів, що підтверджують звання «лікар-спеціаліст»”(1міс).

ФОРМИ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

ІНТЕРНАТУРА (ПЕРВИННА СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ) ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «СУДОВО-МЕДИЧНА ЕКСПЕРТИЗА»

Ареса проведення очної форми навчання: кафедра судової медицини НУОЗ України імені П.Л. Шупика. вул. Дорогожицька, 9; м. Київ, 04112. Тел. 044-205-49-13. Заочна форма проводиться на базах стажування у бюро судово-медичної експертизи.

Куратори  очної форми –  доценти кафедри судової медицини НУОЗ України імені П. Л. Шупика, кандидати медичних наук, доценти Гуріна Оксана Олексіївна і Петрошак Олександр Юрійович. Адреса: вул. Дорогожицька, 9; м. Київ, 04112. Тел. 044-205-49-13.  Електронна адреса: [email protected]. Куратори заочної форми – призначаються у бюро судово-медичної експертизи.

Сторінка кафедри на сайті НУОЗ України імені П. Л. Шупика - https://nuozu.edu.ua/s/np/k/sudovoi-medytsyny/navchalna-robota.

ЗМІСТ

Вступ

РОЗДІЛ 1. Поняття, предмет, система і метод судової медицини. Історія її розвитку. Процесуальні та організаційні основи судово-медичної експертизи в Україні

  • Тема 1. Поняття, предмет і завдання судової медицини. Система і метод судової медицини. Стислі відомості з історії її розвитку
  • Тема 2. Процесуальні та організаційні основи судово-медичної експертизи в Україні
  • Тема 3. Введення в судову стоматологію та процесуальні основи судово-стоматологічної експертизи

 

На кафедрі навчається 4 аспіранти, 3 клінічних ординатори, один іноземний клінчний ординатор.