Google search

Кафедра патологічної анатомії заснована у 1922 році. Кафедра базується в патологоанатомічному відділенні Комунального закладу Київської обласної Ради «Київська обласна клінічна лікарня».

Завідувачами кафедри патологічної анатомії працювали професори: І. Г. Титов, П. А. Кучеренко, В. В. Лауер.

Кафедра була розграбована німецько-фашистськими окупантами та відновлена після Великої Вітчизняної війни. В той час та в повоєнні роки на протязі майже 30 років кафедру очолював професор М. К. Даль. В подальшому, з 1973 по 1993 рр., кафедрою завідував професор А. П. Федотов. В свій час на кафедрі працювали професори Н. О. Максимович, В. Л. Бялік, викладачі – доцент І. М. Естрін, В. С. Вятченко, Д. О. Закусіло. З 1992 по 2016 рр, кафедрою завідував професор В. П. Сільченко.

З 2016 року кафедрою завідує професор Дядик О.О.

За період існування кафедри патанатомії її співробітники були керівниками більш як 40 дисертаційних робіт з фаху “Патологічна анатомія”.

Працівниками кафедри опубліковано 5 монографій та понад 700 наукових праць.

Кафедра є науково-методичним центром на Україні зі спеціальності “Патологічна анатомія” та “Дитяча патологічна анатомія”. Співробітниками кафедри створені програми та робочі плани з усіх видів спеціалізації та інтернатури, передатестаційних циклів та циклів тематичного удосконалення з патологічної анатомії та дитячої патологічної анатомії. У 2000 році кафедрою переглянута та затверджена МОЗ України тестова атестаційна програма ААS-2000, по якій проводиться атестація лікарів-патологоанатомів та дитячих патологоанатомів.