Google search

 1. Анкин Л.Н., Анкин Н.Л. Практика остеосинтеза и протезирования. Киев. 1994. 300с.
 2. Amr El-Sayed, Hatem Y.Z. Said, Ahmad Abdel-Aal Osama Farouk. Locked plate fixation for femoral shaft fractures //Int. Orthopaed. – 2001. – Vol. 25. – P.214–218.
 3. Білінський П.І., Андрейчин В.А., Дроботун О.В. Малоконтактний  багатоплощинний  остеосинтез при перепротезних переломах стегнової кістки. Травма.-2018.- Т.19.-№1.- С.104-109.
 4. Білінський П.І., Коновал А.М., Андрейчин В.А., Дроботун О.В. Малоконтактний  багатоплощинний  остеосинтез відламків і псевдоартрозів шийки стегнової кістки. Травма.- 2018.-Т.19.-№2.- С.32-36.
 5. Білінський П.І., Волянін В.І., Войтичук І.А., Дорожовець І.С. Можливості фіксатора та кісткової пластики в лікуванні переломів і псевдоартрозів шийки стегнової кістки. «Травма» - Т. 20, № 2. - С. 118-122.
 6. Білінський П.І., Цюра Ю.П., Стеценко О.П., Антонів В.Р. Концептуальні аспекти остеосинтезу діафізарних переломів кісток гомілки. «Травма» - Т. 21, № 1. - С. 13-18.
 7. Білінський П.І., Андрейчин В.А. Концептуальне моделювання репаративної регенерації при оперативному лікуванні діафізарних переломів. «Травма» - Т. 21, № 1. - С. 39-45.
 8. Білінський П.І., Цюра Ю.П., Стеценко О.П., Антонів В.Р. Можливості засобів мало контактного багато площинного остеосинтезу переломів гомілки й методик для його реалізації. Можливості засобів мало контактного багато площинного остеосинтезу  переломів гомілки й методик для його реалізації. Білінський П.І., Цюра Ю.П., Антонів В.Р. Проблемні питання сучасного остеосинтезу переломів плечової кістки. «Травма»- 2021. -  Т. 22, № 1,– С. 16 - 23.
 9. Білінський П.І. Лікування хворих із ускладненими переломами дистального відділу плечової кістки з використанням фіксаторів мало контактного багато площинного остеосинтезу. «Ортопедия, травматология и протезирование» -2021. - № 1(622) - С. 34-41.
 10. Buciuto R, Hammer R. RAB-plate versus sliding hip screw for unstable trochanteric hip fractures: stability of the fixation and modes of failure –– radiographic analysis of 218 fractures // J. Trauma. – 2001. – Vol. 50, № 3. – P.545–550.
 11. Wachtl S.W., Gautier E., Jakob R.P. Low reoperation rate with the Medoff sliding plate: 1 technical failure in 63 trochanteric hip fractures //Acta Orthop. Scand. – 2001. – Vol. 72. – P.141–150.
 12. Walcher F., Frank J., Marzi Retrograde Nailing of Distal Femoral Fracture –– Clear and Potential Indications // Europ. J. Traum. – 2000. – Vol. 26, № 2. – P.155–168.
 13. Walz M.. Knochenbruchbehandlung: Gebohrte oder ungebohrte Marknagelung. Für und wieder //Trauma und Berufskrankheit. – 2001. – Bd. 3, № 1. – S.43–48.
 14. Гайко Г.В., Бруско А.Т. Остеоартроз: новий підхід до його профілактики. Матеріали пленуму асоціації ортопедів-травматологів України, Київ-Вінниця, 2008р.
 15. Gerasimyuk B, Lazarev I, Movchan O, Skyban M. Stress-Strain Distribution In The Model Of Retrocalcaneal Bursitis By Using Heel-Elevation Insoles. EUREKA: Health Sciences. 2020;6:12-20.
 16. Б.С. Герасимюк, І. А. Лазарев, О. С. Мовчан, М. В. Скибан. Експериментальне дослідження напружено-деформованого стану структур задніх відділів стопи на моделях стопи із зап’ятковим бурситом та синдромом haglund’а в різних біомеханічних умовах. Збірка наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л.Шупика. Випуск 33. Київ - 2019. С 5 – 12.
 17. Б.С. Герасимюк, І. А. Лазарев, О. С. Мовчан, М. В. Скибан. Біомеханічний аналіз поведінки структур заднього відділу стопи в акті ходьби при зап’ятковому бурситі й синдромі Haglund. «Травма» 2020. - Т. 21, № 2,– С. 5 - 12.
 18. Герцен Г.І. Костенко А.В., Рижак І.В., Остапчук М.П. Вибір методу лікування переломів стегнової кістки при ендопротезуванні кульшового суглобу. Всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною участю «Теоретичні і клінічні аспекти травматичної хвороби» . Том 6, №3 2008р. с. 349-352.
 19. Герцен Г.И., Белоножкин Г.Г, Остапчук М.П. Встречно-компрессирующие спонгиозные винты, техника остеосинтеза. Збірник наукових праць співробітників КМАПО ім.. П.Л. Шупика, Київ, 2008, вип..14, книга1, стр. 88.
 20. Герцен Г.І., Остапчук Р. М. Стабільний остеосинтез І плеснової кістки при оперативному лікуванні Hallux valgus. Мат. науково-практ. конф. присвяч. 75-річчю з дня народження, 50-річчю науково-практ. діяльності засл. діяча науки та техніки України, проф.. М. І. Хвисюка, Харків, 2009, с. 78-79.
 21. Герцен Г.І., Дибкалюк С.В., Зоргач В.Ю, Процик А.І. Реконструктивно-відновне лікування компресії хребцевої артерії у хворих з нейродистрофічним синдромом адгезивного капсулі ту плечового суглоба. Ж. «Травма», 2010, Т. 10, № 1, с. 51-56
 22. Герцен Г.І., Процик А.І., Дибкалюк С.В., Мовчан О.С., Кінча-Поліщук Т.А., Кабацій С.В. Навчально-методичний посібник «Тестові питання з дитячої ортопедії і травматології» Видавничий дім «Асканія», Київ,2011р.,143 с.
 23. Герцен Г.І., Остапчук Р.М., Куцішвілі Г.С. Ефективність протизапального препарату ”хондроцерин“ (Діацереїну) у комплексному лікуванні остеоартроза великих суглобів нижніх кінцівок. Журнал “Вісник ортопедії, травматології та протезування”, 2011. №3. С. 70 – 73.
 24. Г.І. Герцен, Д.В. Штонда, І.В. Рижак. Остеосинтез перипротезних переломів стегнової кістки (тип В1) після ендопротезування кульшового суглоба. Ж. Травма. – 2014. – Том 15, №3. – С 67 – 71.
 25. Г.І. Герцен, Д.В. Штонда, А.В. Лісовий. Лікування перипротезних переломів стегнової кістки у людей похилого віку та остеопорозі. Проблемы остеологии. — 2014. — №2. — С.
 26. Г.І. Герцен, Г. Г. Білоножкін, А.І. Процик, Одновиросткове ендопротезування колінного суглоба при медіальному остеоартрозі та остеопорозі. Проблемы остеологии. — 2014. — №2. — с.
 27. Герцен Г.І., Білоножкін Г.Г., Процик А.І., Штонда Д.В. Експерементальне компьютерне моделювання напружено-деформованного стану біомеханічної системи фіксатор-кістка під час остеосинтезу перипротезних переломів стегнової кістки типу В1 після ендопротезування кульшового суглоба. Нові технології в ортопедії та травматології: зб. матеріалів наук.-практ. конф. з міжнар. участю (м. Одеса, 26 жовтня 2018 р.). – Одеса, 2018. – С. 38-41.
 28. Герцен Г.І., Білоножкін Г.Г., Процик А.І., Мовчан О.С., Штонда Д.В. Ендопротезування та остеосинтез переломів проксимального відділу плечової кістки з урахуванням біомеханічних досліджень. Нові технології в ортопедії та травматології: зб. матеріалів наук.-практ. конф. з міжнар. участю (м. Одеса, 26 жовтня 2018 р.). – Одеса, 2018. – С. 32-35.
 29. Г. І. Герцен, Г. Г. Білоножкін,, А. І. Процик, Р. М. Остапчук, Д. В. Штонда. Результати одновиросткового ендопротезування колінного суглоба. Збірка наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л.Шупика. Випуск 34. Київ - 2019. С 111 – 119.
 30. Г. І. Герцен, Д. В. Штонда, Г. Г. Білоножкін, Р. М. Остапчук, А. І. Процик. Вивихи голівки імпланта після тотального ендопротезування кульшового суглоба Збірка наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л.Шупика. Випуск 34. Київ - 2019. С 132 – 140.
 31. Герцен Г. І., Лазарев І. А., Горбань Д. А. Характеристика результатів електронейроміографії м’язів нижньої кінцівки після ендопротезування кульшового суглоба в залежності від хірургічного доступу. «Літопис травматології та ортопедії» -2020. - № 3-4. - С. 148-151.
 32. Герцен Г. І., Лазарев І. А., Горбань Д. А. Порівняльний аналіз силових показників м’язів нижньої кінцівки у хворих після тотального ендопротезування кульшового суглоба в залежності від доступу. «Клінічна хірургія» –Т. 86. №10,- С. 57-61.
 33. I. Herzen, I. A. Lazarev, D. A. Gorban. Parameters of podobarography after hip total endoprosthetics at different surgical accesses. Journal of Education, Health and Sport. 2020;10(1):70-78.
 34. Голик П.Н. Обоснование и выбор способа оперативного лечения переломов шейки бедренной кости (клинико-экспериментальное исследование). Автореф. дис. на соискан. ученой степени канд. мед. наук. – Киев, 1988. С.16.
 35. Гук Ю.М., Гайко О.Г., Зима А.М., Кінча-Поліщук Т.А. Рентгенівська денситометрія в оцінці структурно-функціонального стану кісткової тканини пацієнтів з недосконалим остеогенезомє. Боль суставы позвоночник – 2014,      № 1-2 (13-14) – С. 42-47.
 36. Гук Ю.М., Зима А.М., Кінча-Поліщук Т.А. Результати медикаментозної корекції клініко-ортопедичних проявів у пацієнтів з різними формами фіброзної дисплазії. Матеріали п’ятої науково–практичної конференції «Актуальні питання лікування патології суглобів та ендопротезування» (2-4 вересня 2021 року). - Запоріжжя – Приморськ. – 2021. С.33
 37. Гук Ю.М., Зима А.М., Кінча-Поліщук Т.А. Диференційна тактика лікування видовження нижньої кінцівки у пацієнтів дитячого віку із різними формами вроджених судинних мальформацій нижніх кінцівок. Матеріали п’ятої науково–практичної конференції «Актуальні питання лікування патології суглобів та ендопротезування» (2-4 вересня 2021 року). - Запоріжжя – Приморськ. – 2021. С.34
 38. С.В. Дибкалюк, В.А. Черняк, В.Ю. Зоргач. Вивчення пружньо-регуляторних та гідравлічних характеристик компресії хребтової артерії в нижньому відділі хребта методом математичного моделювання. Збірка наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л.Шупика – К., – Випуск 23, Книга 1. – С 259 – 270.
 39. С.В. Дибкалюк, В.Ю. Зоргач, В.А. Черняк. Методики екстравазальної декомпресії хребтових артерій, визначення порівняльної ефективності. Збірка наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л.Шупика. Випуск 33. Київ - 2019. С 112 – 119.
 40. Дроботун О.В., Білінський П.І., Коновал А.М. До питання остеосинтезу переломів шийки стегнової кістки. Літопис травматології та ортопедії.-2018р.-№1-2.-С.232-233.
 41. M. Jazrawi, B. Bai, J.A. Simon et al. A biomechanical comparison of schuli nuts or cement augmented screws for plating of humeral fractures / //Clin. Orthop. – 2000. – № 377. – P.235–240.
 42. Каплан В.А. Повреждения костей и суставов. М. «Медицина». 1979. С.568.
 43. Лазарев І.А., Г.І. Герцен, Д.А. Горбань Показники опорних реакцій в акті ходи у хворих після тотального ендопротезування кульшового суглоба в залежності від оперативного доступу. Збірка наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л.Шупика. Випуск 34. Київ - 2019. С 119 – 132.
 44. Lunsjo, L. Ceder, K.G. Zhorngrenk et al. Extramedullary fixation of 569 unstable intertrochanteric fractures: a randomized multicenter trial of the Medoff sliding plate versus three other screw-plate systems / //Acta Orthop. Scand. – 2001. – Vol. 72. – P.133–140.
 45. Мішалов В.Г., Черняк В.А., Дибкалюк С.В. Іновації в діагностиці синдрому компресії хребтової артерії. Ж. неврології ім. Б.М. Маньковського. Том 1, №2, 2013. С. 117-124.
 46. Остапчук Р. М. Математичні розрахунки при оперативному лікуванні hallux valgus. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Сучасні дослідження в ортопедії та травматології» (другі наукові читання, присвячені пам’яті академіка О.О.Коржа). – Харків 2014. - с.
 47. K. Osnes, C.M. Lofthus, J.A. Falch et al. More postoperative femoral fractures with the Gamma nail than the sliding screw plate in the treatment of trochanteric fractures / //Acta Orthop. Scand. – 2001. – Vol. 72, № 3. – P.252–256.
 48. Оліфіренко О.І., Савосько С.І. Вивчення структурних порушень колінного суглоба кролів при моделюванні остеоартриту та внутрішньосуглобовому введенні збагаченої тромбоцитами плазми і концентрату аспірату кісткового мозку. «Травма» - Т. 21, № 2. - С. 29-34.
 49. Olifirenko O, Savosko S, Movchan. Knee joint structural changes in osteoarthritis and injections of platelet rich plasma and bone marrow aspirate concentrate. Georgian Med News. 2020 Jun;(303):184-188.PMID: 32841203
 50. Оліфіренко О.І., Сергієнко Р., Герцен Г.І., Мовчан О.С., Смірнова О.Ю. Результати використання регенеративних технологій в лікуванні остеоартриту великих суглобів. Матеріали п’ятої науково–практичної конференції «Актуальні питання лікування патології суглобів та ендопротезування» (2-4 вересня 2021 року). - Запоріжжя – Приморськ. – 2021. С. 61-62.
 51. Оліфіренко О.І., Герцен Г.І., Мовчан О.С., Савосько С.І., Процик А.І., Білоножкін Г.Г. Моделювання остеоартриту на колінних суглобах кролів та вплив збагаченої тромбоцитами плазми і концентрату аспірату червоного кісткового мозку. Матеріали п’ятої науково–практичної конференції «Актуальні питання лікування патології суглобів та ендопротезування» (2-4 вересня 2021 року). - Запоріжжя – Приморськ. – 2021. С. 62-64.
 52. Оліфіренко О.І., Сергієнко Р.О., Герцен Г.І., Мовчан О.С., Процик А.І. Некомерційні способи отримання PRP та PRP-L для клінічної практики в ортопедії та травматології. Матеріали п’ятої науково–практичної конференції «Актуальні питання лікування патології суглобів та ендопротезування» (2-4 вересня 2021 року). - Запоріжжя – Приморськ. – 2021. С. 64-65.
 53. Процик А.І., О.С.Мовчан О.С., Ковальчук М.В., Нориця О.Є. Новий підхід до остеосинтезу переломів шийки стегнової кістки. Мате .всеукраїнської нуково-практич. конф. з між народ. участю ”Актуальні питання сучасної ортопедії та травматології” 85 років ІТО АМНУ. 2004. – с158.
 54. Процык А.И. Обоснованный выбор хирургического вмешательства в лечении переломов шейки бедренной кости (ШБК). Сборн. мат. Пиро-говський форум с международ. участю «Хирургия повреж-дений, критические состояния. Спаси и сохрани». 25-26 мая 2017г. Москва. Издат.- полиграфич. центр «Научная книга». С. 196 – 202.
 55. Процик А.І., Герцен Г.І., Білоножкін Г.Г., Мовчан О.С., Дибкалюк С.В., Остапчук Р.М. Історичний приклад економічного ефекту внаслідок комплексної міжвідомчої взаємодії при наданні догоспітальної допомоги потерпілим у дорожньо-транспортних пригод. «Травма» - 2021. - Т. 22, № 5,– С. 39 - 44.
 56. Pelet S., Arlettaz Y., Chevaley F. Osteosynthesis of per- and subtrochanteric fractures by blade plate versus gamma nail. A randomized prospective study // Swiss. Surg. – 2001. – Vol. 7, № 3. – P.126–133.