Google search

Дибкалюк Сергій Віталійович 

anatg@ukr.net; [email protected]; [email protected].

Освіта: закінчив Військово-медичну академію імені С.М. Кірова у Санкт-Петербурзі в 1990 році.

Кваліфікація: має вищу кваліфікаційну категорію з спеціальності «Ортопедія і травматологія», пройшов спеціалізацію з серцево-судинної хірургії; науковий ступінь – доктор медичних наук з спеціальності «Травматологія та ортопедія», вчене звання – доцент кафедри ортопедії і травматології №1 НУОЗ України імені П. Л. Шупика.

Професійна діяльність: має великій досвід та визнаний авторитет в хірургічному лікуванні патології, пов’язаної з оклюзивно-стенотичними та компресійними ураженнями брахіоцефальних артерій, в першу чергу, хребтових артерій. В перелік патологічних станів входять всі види вертебро-базилярних порушень гемодинамічного характеру, порушення функції центральної та периферичної нервової системи, порушень рухового стереотипу хребта і кінцівок, статико-динамічних порушень шийного відділу хребта. Виконує більше 150 хірургічних втручань щорічно за даною тематикою.

Наукова діяльність: має спрямованість у дослідженні етіопатогенезу особливостей клінічного перебігу, діагностики та лікуванні, профілактики захворювань, пов’язаних з компресійною патологією як ведучого чинника синдрому вертебро-базилярної артеріальної системи (С45.0) шийного відділу хребта.

Викладацька діяльність: як викладач, проводить лекції, семінари, практичні заняття, є куратором циклу ТУ «Остеохондроз хребта, вторинні порушення опорно-рухового апарату», «Остеохондроз хребта, вертеброгенні артропатії», «Сучасні методи діагностики і лікування захворювань суглобів», циклів передатестаційних з ортопедії і травматології, складає тематичні розробки лекцій, семінарів і практичних занять, ситуаційних завдань, практичних навиків.

Педагогічне навантаження складає біля 500 годин на рік.

Проводить ефективні мікрохірургічні операції при екстравазальній компресії хребтових артерій.