Google search

[email protected] кандидат медичних наук, асистент.

Освіта – вища, в 2009 році закінчив ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія» за спеціальністю «Лікувальна справа».

Кваліфікація - лікар ортопед-травматолог вищої кваліфікаційної категорії; кандидат медичних наук, асистент кафедри ортопедії і травматології №1 НУОЗ України імені П.Л. Шупика.

Стаж роботи за фахом-12 років, науково-педагогічний - 5років. 

З 2009 по 2011 рік навчався в інтернатурі на кафедрі ортопедії і травматології №1 НМАПО імен іП.Л.Шупика за фахом «Ортопедія і травматологія» здобув спеціалізацію ортопедія і травматологія.

З 2011 по 2013 рік навчався в клінічній ординатурі на кафедрі ортопедії і травматології №1 НМАПО імені П.Л.Шупика за фахом «Ортопедія і травматологія».

З 2013 по грудень 2016 року навчався в очній аспірантурі на кафедрі ортопедії і травматології №1 НМАПО імені П.Л.Шупика, під час навчання виконав, оформив та захистив кандидатську дисертаційну роботу за темою «Діагностика і лікування пери протезних переломів стегнової кістки після ендопротезування кульшового суглоба». За час наукової роботи опублікував понад 40 наукових праць, є автором 3 патенів на корисну модель. Під час навчання о клінічній ординатурі та аспірантурі постійно працював лікарем ортопедо - травматологом в провідних клініках міста Київ.

З 01 грудня 2016 року працює на кафедрі ортопедії і травматології №1 НМАПО імені П.Л. Шупика на посаді асистента. З травня 2020 року проводить консультативно – лікувальну роботу в Центральній поліклініці МВС України, де займається консервативним та хірургічним лікуванням пацієнтів з травмами та захворюваннями опорно-рухового апарату.

Спеціалізується та постійно проводить артроскопічні операції різної складності на колінному та плечовому суглобі. Проводить оперативне лікування переломів методом остеосинтезу з використанням сучасних імплантів з подальшою ку рацією реабілітації та відновлення функції кінцівки.

Виконує корегуючи операції при деформаціях стоп (усунення «кісточок» (halluxvalgus), проводить хірургічне лікування рубцьового переродження долонного апоневрозу (контрактури Дюп’юітрена). Застосовує сучасні методи лікування та реабілітації хворих на: остеоартроз кульшових, колінних та інших суглобів; остеохондроз хребта.

Протягом усього періоду роботи на кафедрі, приймає участь у виконанні наукових робіт кафедри: “Удосконалення методів діагностики та лікування дегенеративних захворювань хребта і суглобів” (2010-2017 рр.), з 2018 - «Удосконалення методів діагностики та лікування перепротезних переломів стегнової кістки після ендопротезування кульшового суглоба при остеопорозі».

Є автором та співавтором розроблених навчальних планів та програм тематичного удосконалення кафедри: «Ударно-хвильова терапія в амбулаторних умовах при пошкодженнях і захворюваннях хребта і кінцівок», «Остеохондроз хребта, вторинні порушення опорно-рухового апарату»циклу спеціалізації з фаху «Ортопедія і травматологія», що розроблений для проходження спеціалізації дитячих хірургів.

Виконує обов'язки куратора тематичних циклів удосконалення лікарів, спеціалізації за фахом «Ортопедія і травматологія», читає лекції, проводить семінарські та практичні заняття з лікарями-інтернами та слухачами вище перерахованих циклів.

Постійно обмінюється досвідом, приймає участь у роботі науково-практичних конференцій, в тому числі міжнародних, симпозіумах, з'їздах, товаристві ортопедів-травматологів України.