Google search

Адреса проведення: м. Київ, вул. Стрітенська 7/9, 6 поверх, кафедра медичної статистики, кімната 632.

Контактні дані: кафедра медичної статистики тел./факс (044) 278-77-79; e-mail: [email protected]

Сторінка кафедри на сайті НМАПО імені П.Л. Шупика.

Мета вивчення курсу.

Удосконалення теоретичних знань та практичної підготовки, формування, оновлення, поглиблення ключових професійних компетентностей, а також отримання нових актуальних знань щодо методики медико-статистичного аналізу діяльності лікарняних закладів, використання медико-статистичної інформації для удосконалення організації роботи стаціонарів та їх підрозділів, підвищення якості та ефективності медичної допомоги, ресурсного забезпечення та діяльності лікарень.

Опис курсу, його структура.

Тривалість навчання – 0,5 місяця (11 робочих днів, 78 годин).

Навчання проходить в три етапи: перший – очний (5 робочих днів), другий – заочний з елементами дистанційного навчання (5 робочих днів), третій – очний (1 день – підсумковий залік).

На заочному етапі кожен слухач за попередньо отриманим логіном і паролем отримує доступ до системи дистанційного навчання НМАПО імені П.Л.Шупика ILIAS, яка знаходиться за посиланням: http://lms.inmeds.com.ua . 

Контингент слухачів: керівники закладів охорони здоров’я, їх заступники, керівники територіальних інформаційно-аналітичних центрів медичної статистики та їх підрозділів, завідувачі інформаційно-аналітичних відділів медичної статистики закладів охорони здоров’я,  лікарі-статистики, лікарі лікарняних закладів.

Кількість балів відповідно до критеріїв нарахування балів безперервного професійного розвитку (наказ МОЗ України від 22.02.2019  № 446): 50.

Основні розділи навчальної програми:

 1. Проблеми та напрямки реформування стаціонарної ланки системи охорони здоров’я України та удосконалення інформаційного забезпечення управління медико-статистичною інформацією.
 2. Загальні підходи та особливості моніторингу і оцінки діяльності лікарняних закладів за матеріалами їх статистичного обліку та звітності.
 3. Обліково-звітна статистична документація лікарняних закладів: сучасні вимоги та порядок її ведення.
 4. 4. Облік та реєстрація госпітальної захворюваності і причин смерті населення відповідно до Міжнародної класифікації хвороб.
 5. 5. Методика медико-статистичного аналізу діяльності лікарняних закладів.
 6. Практика та перспективи використання сучасних інформаційних технологій у забезпеченні обліку, накопичення та аналізу медико-статистичної інформації у лікарняних закладах.

Заплановані види активності.

Навчання із використанням електронної системи управління навчанням ILIAS, проблемне навчання у малих групах (вирішення тестових та ситуаційних завдань), підготовка та презентація курсового проекту.

Види навчальної діяльності:

 • Лекції (30%)
 • Практичні заняття (40%)
 • Семінарські заняття (20%)
 • Самостійна робота (10%)

Після завершення навчання на циклі слухач:

- отримає чітке розуміння підходів до моніторингу та оцінки діяльності закладів охорони здоров’я та особливості їх проведення у лікарняних закладах;

- одержить відповідний обсяг знань щодо сучасних вимог до порядку ведення обліково-звітної статистичної документації у лікарняних закладах;

- зможе здійснити аналіз діяльності закладу охорони здоров’я за результатами моніторингу медико-статистичних даних;

- удосконалить практичні навички щодо використання Міжнародної класифікації хвороб 10-го перегляду для реєстрації госпітальної захворюваності і причин смерті населення.

Обов’язкова література, рекомендована література, електронні ресурси:

 1. Шлях до результатів: планування та проведення ефективних оцінювань розвитку / Морра Імас Л.Дж., Ріст Р.К. – Київ : МБФ «Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІДу в Україні», 2015. – 580с.
 2. Голубчиков М.В. Методика аналізу стану здоров'я населення та діяльності лікувально-профілактичних закладів адміністративних територій: методичні рекомендації/ М.В.Голубчиков, Н.М.Орлова. - К.: МОЗ, 2011. – 45с.
 3. Кодування захворюваності та смертності у відповідності до Міжнародної статистичної класифікації хвороб 10-го перегляду. - Методичні рекомендації МОЗ України.-К., 2008 . – 89с.
 4. Правове забезпечення процесу оформлення лікарем основної обліково-звітної документації медичного закладу. Навчальний посібник до практичних занять. / За ред . Рудень В.В. - Львів. Видавничий дім Наутілус. - 2010.– 629с.
 5. Європейська база медико-статистичної інформації «Здоров’я для всіх» (HFA-DB).
 6. Українська База медико-статистичної інформацiї «Здоров’я для всіх».
 7. Матеріали для дистанційного навчання доступні після реєстрації в електронній системі управління навчанням ILIAS.

Оцініть матеріал

Актуальність матеріалу: 62.5% - 2 Голосів
Корисність матеріалу: 64% - 2 Голосів
Доступність матеріалу: 62.5% - 2 Голосів

Загальна оцінка матеріалу