Google search

 1. Статут НУОЗ України імені П. Л. ШУПИКА
 2. Програма розвитку НУОЗ України імені П. Л. ШУПИКА на період до 2022 року 
 3. Положення про організацію освітнього процесу в НУОЗ України імені П. Л. ШУПИКА 
 4. Положення про моніторинг якості освіти НУОЗ України імені П. Л. ШУПИКА 
 5. Відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти 
 6. Довідка про матеріально-технічне забезпечення навчального процесу в НУОЗ України імені П. Л. ШУПИКА
 7. Інструкція з організації внутрішнього контролю в НУОЗ України імені П. Л. ШУПИКА
 8. Положення про кадрову політику 
 9. Етичний кодекс працівників та осіб, які навчаються в НУОЗ України імені П. Л. ШУПИКА 
 10. Положення про дотримання академічної доброчесності в НУОЗ України імені П. Л. ШУПИКА 
 11. Положення про Приймальну комісію НУОЗ України імені П. Л. ШУПИКА
 12. Наказ НУОЗ України імені П. Л. ШУПИКА «Про прозорість та інформаційну відкритість діяльності НМАПО імені П.Л.Шупика» 
 13. Довідник користувача європейської кредитно-трансферної системи (ЄКТС) 
 14. СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ НУОЗ України імені П. Л. ШУПИКА на 2021-2025 р.р. 
 15. ПРАВИЛА внутрішнього розпорядку НУОЗ України імені П. Л. ШУПИКА
 16. КОДЕКС академічної доброчесності НУОЗ України імені П. Л. ШУПИКА
 17. ПОЛОЖЕННЯ про комісію з попередження і боротьби із дискримінацією та сексуальними домаганнями НУОЗ України імені П. Л. ШУПИКА
 18. Про створення Комісії з попередження і боротьби із дискримінацією та сексуальними домаганнями
 19. Етичний кодекс працівників та осіб, які навчаються в НУОЗ України імені П. Л. ШУПИКА
 20. Порядок взаємодії та зв'язку з випускниками НУОЗ України