Google search

 1. Положення про організацію освітнього процесу
 2. Положення про підготовку магістрів НУОЗ України імені П. Л. Шупика
 3. Положення про порядок замовлення, видачі та обліку диплома магістра і додатка до нього у НУОЗ України імені П. Л. Шупика
 4. Положення про екзаменаційну комісію та проведення атестації здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня в НУОЗ України імені П. Л. Шупика
 5. Положення про порядок видачі академічних довідок здобувачам вищої освіти в НУ03 України імені П. Л. Шупика
 6. Положення про індив. навч. план студента (слухача) магістратури в НУОЗ України імені П. Л. Шупика
 7. Положення про оцінювання навч. досягнень студентів (слухачів) магістратури за кред.-мод. системою у НУОЗ України імені П. Л. Шупика
 8. Положення про реалізацію права на вільний вибір навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти НУОЗ України імені П. Л. Шупика
 9. Положення про проведення практики студентів (слухачів) магістратури в НУОЗ України імені П. Л. Шупика
 10. Положення про розробку силабусів навчальних дисциплін в НУОЗ України імені П. Л. Шупика
 11. Положення про дуальну форму здобуття вищої освіти другого (магіст.) рівня
 12. Положення про організацію самостійної роботи студентів (слухачів) у НУОЗ України імені П. Л. Шупика
 13. Положення про підготовку та захист кваліфікаційної роботи здоб.вищ.освіти другого(магіст.) рівня
 14. Положення про порядок навчання студентів (слухачів) магістратури за індивідуальним графіком в НУ03 України імені П. Л. Шупика
 15. Положення про освітньо-професійні програми підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня в НУ03 України імені П. Л. Шупика