Google search

Другий (магістерський) рівень

Освітньо-професійна програма «Клінічна психологія та психологічна допомога»

Гарант освітньої програми: Гриневич Євгенія Геннадіївна, професор кафедри загальної, дитячої, судової психіатрії і наркології, доктор медичних наук, професор [email protected]

Освітньо-професійна програма «Стоматологія»

Гарант освітньої програми: Ушко Наталія Олексіївна, професор кафедри щелепно-лицевої хірургії, доктор медичних наук, професор [email protected]

Освітньо-професійна програма «Медицина»

Гарант освітньої програми: Волосовець Антон Олександрович, завідувач кафедри медицини невідкладних станів, доктор медичних наук, професор [email protected]

Освітньо-професійна програма «Лабораторна діагностика»

Гарант освітньої програми: Завадецька Олена Павлівна, кандидат медичних наук, доцент кафедри клінічна лабораторна діагностика

[email protected]

Освітньо-професійна програма «Медична психологія»

Гарант освітньої програми: Пилягіна Галина Яківна, завідувач кафедри психіатрії, психотерапії та медичної психології, доктор медичних наук, професор

[email protected]

Освітньо-професійна програма «Фармація»

Гарант освітньої програми: Дроздова Анна Олександрівна, доктор фармацевтичних наук, професор, професор кафедри фармацевтичної технології та біофармації

[email protected]

Освітньо-професійна програма «Терапія та реабілітація»

Гарант освітньої програми: Владимиров Олександр Аркадійович, завідувач кафедри фізичної та реабілітаційної медицини і спортивної медицини, доктор медичних наук, професор

[email protected]

Освітньо-професійна програма «Педіатрія», Маменко Марина Євгеніївна, декан педіатричного факультету, доктор медичних наук, професор

[email protected]

Освітньо-професійна програма «Громадське здоров’я», Хоменко Ірина Михайлівна, завідувач кафедри громадського здоров’я, доктор медичних наук, професор

[email protected]