Google search

Адреса проведення: вул. Чорновола, 28/1, НДСЛ «ОХМАТДИТ» корпус 13, кафедра педіатрії №1

Контактні дані: доцент Наталія Юріївна Яковлева

(+38044 238 77 11, +38044 236 21 91, [email protected])

Сторінка кафедри на сайті НУОЗ України імені П. Л. Шупика.

Мета вивчення курсу

Поглиблення теоретичних знань та практичної підготовки з питань  етіології, патогенезу, класифікації, клініки, діагностики та методів лікування та профілактики анемій у дітей на сучасному етапі. 

 

Опис курсу, його структура

Цикл тематичного удосконалення розрахований на підготовку спеціалістів  лікарів-педіатрів, лікарів – інтернів, лікарів загальної практики – сімейної медицини та лікарів інших спеціальностей педіатричного профілю.

Тематичний курс включає вивчення  питань  етіології, патогенезу, класифікації, клініки, діагностики та методів лікування та профілактики анемій у дітей на сучасному етапі.

Цикл тематичного удосконалення передбачає розгляд питань диференційної діагностики станів, що супроводжуються анеміями у дітей  тощо.

Все перераховане слугуватиме підготовці спеціаліста нової формації відповідно до сучасних світових освітніх стандартів. 

Основні розділи:

 1. Анемія: один синдром - багато захворювань.
 2. Сучасні уявлення про систему кровотворення, особливості дитячого віку
 3. Анемії новонароджених
 4. Дефіцитні анемії
 5. Гемолітичні анемії
 6. Гематологічні маніфестації системних захворювань
 7. Невідкладна допомога при анемічному синдромі

 
ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК

 1. Оцінка показників лабораторних обстежень періферічної крові дітей різних вікових груп
 2. Оцінка показників періферічної крові за даними гемоаналізатора
 3. Оцінка показників мієлограми
 4. Оцінка показників обміну заліза (сироваткове залізо, феритин, трансферин, загальна залізозвязуюча здатність сироватки)
 5. Визначення груп крові з використанням цоліклонів
 6. Проведення проб на суміщення при гемотрансфузіях

Заплановані види активності

Для виконання цієї програми під час навчання передбачено такі види навчальних занять: лекції, практичні заняття, різні види семінарських занять, а також самостійну роботу слухачів.

Для визначення рівня засвоєння програми циклу тематичного удосконалення передбачено підсумковий залік (2 години).

Слухачам, які виконали програму і успішно склали залік, видається посвідчення про проходження циклу встановленого зразка.


СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ

 1. Андреичев Н.А.Дифференциальная диагностика анемий, не связанных с обменом железа/ Российский медицинский журнал- 2016 -№ 22 (5)- С.259-266 ( DOI 10.18821/0869-2106-2016-22-5-259-266)
 2. Андреичев Н.А., Андреичева Е.Н. Дифференциальная диагностика анемий, связанных с обменом железа /Российский медицинский журнал- 2016-№ 22(4)- С. 213-221 (DOI 10.18821/0869-2106-2016-22-4-213-221)
 3. Захарова И.Н., Дмитриева Ю.А. Синдром анемии в практике педиатра: дифференциальная диагностика и терапия/Современная педиатрия -2015-№1(65) – С.23-29
 4. Льюис С. М., Бейн Б., Бэйтс И. Практическая и лабораторная гематология /под ред. А. Г. Румянцева. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. — 672 с.
 5. Румянцев А.Г. Классификация и диагностика анемий у детей/ Вопросы современной педиатрии - 2011- ТОМ 10, № 1 - С 94-102.
 6. Coyer SM. Anemia: diagnosis and management./ J Pediatr Health Care. - 2005, Nov-Dec;19(6):380-5.
 7. Janus J, Moerschel SK. Evaluation of anemia in children.  Am Fam Physician. 2010 Jun 15;81(12):1462-71.
 8. Irwin JJ, Kirchner JT. Anemia in children. Am Fam Physician. 2001; 64(8):1379–1386
 9. Shaw JG, Friedman JF. Iron deficiency anemia: focus on infectious diseases in lesser developed countries. 2011;2011:10. doi: 10.1155/2011/260380
 10. WHO, UNICEF, UNU. Iron deficiency anaemia: assessment, prevention and control, a guide for programme managers. Geneva: World Health Organization; 2001.

Оцініть матеріал

Актуальність матеріалу: 50% - 1 Голосів
Корисність матеріалу: 50% - 1 Голосів
Доступність матеріалу: 50% - 1 Голосів

Загальна оцінка матеріалу