Google search

 
 

Міністерство освіти і науки України та Міністерство науки і техніки Китайської народної республіки оголошують конкурс спільних українсько-китайських науково-дослідних проєктів на 2021 – 2022 роки.

Роботи приймають до 28 лютого 2021 року.

Подати їх можна за пріоритетними напрямами, які, зокрема, включають:

 • інформаційні та комунікаційні технології;
 • науки про життя, зокрема лікування коронавірусної пневмонії та дослідження ефективних ліків;
 • нові речовини й матеріали;

Конкурс відкритий для будь-яких науково-дослідних груп закладів вищої освіти, наукових установ та підприємств обох країн.

Для участі в конкурсі потрібно подати:

 • супровідний лист на бланку установи-заявника на ім’я першого заступника Міністра освіти і науки Миколи  Кизима в одному примірнику. У листі обов’язково треба зазначити назву спільного проєкту та ПІБ наукового керівника в межах конкурсу;
 • заповнену форму заявкина участь у конкурсі українською та англійською мовами у двох паперових примірниках із підписами та печатками обох сторін;
 • заповнену форму з короткою інформацією про роботу ly/3o5a1M9;  
 • лист-підтвердження від китайського партнера (керівника проєкту), на бланку установи-партнера (1 примірник);
 • акт експертизи на відкриту публікацію результатів досліджень за темою проєкту (1 примірник);
 • анотацію проєкту українською та англійською мовами з підписом керівника проєкту (1 примірник);
 • CV українською та англійською мовами українського та китайського наукових керівників проєкту (по 1 примірнику).

Усі паперові матеріали мають бути зібрані в одну теку. Організатори розглядатимуть тільки ті заявки, що оформлені відповідно до зазначених вимог та були надіслані вчасно. 

Документи приймаються за адресою: Україна, 01601, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 16, Міністерство освіти і науки України.

Їх можна подати двома способами:

 • надіслати поштою (дата визначається за штампом на конверті поштового відправлення);
 • передати особисто – залишити в скриньці для листувань, яка розташована в холі МОН за вказаною вище адресою.

Керівники та основні учасники проєктів можуть подавати кілька заявок. Однак керівники не зможуть отримати фінансування більш ніж за одним проєктом.

Докладніше можна дізнатися у відділі з міжнародного співробітництва НМАПО імені П.Л. Шупика (моб. тел. 097 14 17 456).

Оцініть матеріал

Актуальність матеріалу: 50% - 1 Голосів
Корисність матеріалу: 50% - 1 Голосів
Доступність матеріалу: 50% - 1 Голосів

Загальна оцінка матеріалу