Google search

 
 

З 05 по 19 лютого 2024 р. кафедрою медицини праці, психофізіології та медичної екології НУОЗ України імені П. Л. Шупика проведено 2-тижневий цикл тематичного удосконалення «Організація та проведення медичних оглядів і експертиз працюючого населення» (силабус – за посиланням).

На циклі навчались 49 лікарів (терапевти сімейні лікарі, невропатологи, офтальмологи, оториноларингологи, хірурги, гінекологи, дерматологи, психіатри та наркологи, рентгенологи,  функціональної діагностики та ін.) закладів охорони здоров’я Вінницької, Дніпропетровської, Донецької, Київської областей та м. Києва, які залучені до проведення медичних оглядів і експертиз працюючого населення.

Під час навчання лікарі удосконалити фахові компетентності з питань діагностики та профілактики  професійної патології, медичного допуску працівників до роботи в шкідливих та небезпечних умовах праці.

Цикл проводився дистанційно із застосуванням навчальної платформи на базі Google Classroom. Під час проведення циклу активно використовувалось спілкування викладачів із слухачами у групі Viber, де обговорювались навчальні питання семінарських та практичних занять, відбувались жваві дискусії, надавались індивідуальні консультації. Порівняльна оцінка результатів вхідного і підсумкового тестових контролів показали достовірне покращення серед лікарів, що навчались, базового рівня фахових компетентностей більше ніж у 1,8 разів (з 50,9 % до 93,8 %). Всі слухачі успішно виконали навчальні і контрольні ситуаційні завдання, склали практичні навички.

Під час анонімного опитування були отримані високі оцінки щодо забезпечення якості освітнього процесу на кафедрі. Так за 10-бальною шкалою оцінено якість: роботи куратора групи (доцент О. Демецька) – 9,96 ум. од.; роботи колективу кафедри – 9,6 ум. од.; Освітньої платформи циклу – 9,8 ум. од. Готовність лікарів повторно пройти навчання на кафедрі медицини праці, психофізіології та медичної екології становить 9,9 ум. од.

Відгуки слухачів засвідчили високий рівень їх задоволення навчанням на кафедрі. Слухачі висловили свої враження, деякі із яких (збережено літературний стиль респондентів): «По ТУ медоглядів всі співробітники чітко, організовано і фахово курували навчальний процес, пояснювали незрозумілі моменти», «Величезне дякую за навчання, за доступність та об’єм наданої інформації, за організацію навчального процесу», «Дякую за цікавий навчальний курс з організації та проведення медичних оглядів і експертиз працюючого населення. Бажаю всім колегам успіхів і мирного неба!», «Дякую керівництву, викладачам, навчання організовано професійно, дуже відповідальний куратор, велика вдячність всьому вашому колективу! Бажаю Миру та здоров'я!», «Навчанням дуже задоволена, висловлюю вдячність куратору та колективу кафедри за навчання. Слава Україні!», «Якість взірцева, бажаю Миру та Перемоги» та інші.

З подальшим планом проведення циклів тематичного удосконалення «Організація та проведення медичних оглядів і експертиз працюючого населення» можна ознайомитись за посиланням. Наступний навчальний цикл ТУ «Організація та проведення медичних оглядів і експертиз працюючого населення» буде проведено 04.03 – 18.03.2024 р.

Кафедра медицини праці, психофізіології та медичної екології НУОЗ України імені П. Л. Шупика також продовжує проведення за індивідуальним планом циклів спеціалізації і стажування за лікарськими спеціальностями «Гігієна праці», «Професійна патологія», «Психофізіологія», більше детальна інформація за посиланням.

Оцініть матеріал

Актуальність матеріалу: 57% - 3 Голосів
Корисність матеріалу: 73.67% - 3 Голосів
Доступність матеріалу: 77% - 3 Голосів

Загальна оцінка матеріалу

Читайте також