Google search

 
 

Кафедрою медицини праці, психофізіології та медичної екології НУОЗ України імені П. Л. Шупика завершено проведення чергового 2-тижневого циклу тематичного удосконалення «Організація та проведення медичних оглядів і експертиз працюючого населення» (силабус – за посиланням).

Цикл присвячено удосконаленню фахових компетентностей лікарів-спеціалістів  закладів охорони здоров’я (ЗОЗ) з питань скринінгу, ранньої діагностики професійних та виробничо-зумовлених заварювань, медичного допуску до професії тощо.

З 02 по 16 травня 2023 р. на циклі навчалось 46 лікарів ЗОЗ Вінницької, Дніпропетровської, Житомирської, Київської, Одеської, Полтавської областей та м. Києва, різних спеціальностей – гінекологи,  дерматологи, ендокринологи, кардіологи, неврологи, онкологи, педіатри, профпатологи, психіатри, психофізіологи, рентгенологи, стоматологи, терапевти, функціональної діагностики та ін., які безпосередньо залучені до проведення медичних оглядів і експертиз працюючих в шкідливих і небезпечних умовах праці, та тих, які потребують спеціального медичного допуску (відбору) для допуску до виконання окремих робіт в сфері енергетики, транспорту, освіти, торгівлі та ін.

Цикл проводився дистанційно із застосуванням навчальної платформи на базі Google Classroom. Під час проведення циклу активно використовувалось спілкування викладів із слухачами у групі Viber, де обговорювались навчальні питання семінарських та практичних занять, відбувались жваві дискусії, надавались індивідуальні консультації.

Порівняльна оцінка результатів вхідного і підсумкового тестових контролів показали достовірне покращення серед лікарів, що навчались, базового рівня фахових знань майже у 2 рази (з 50,0 % до 96,7 %). Всі слухачі успішно виконали навчальні та контрольні ситуаційні завдання та склали практичні навички.

Під час анонімного опитування були отримані високі оцінки щодо забезпечення якості освітнього процесу на кафедрі. Так за 10-бальною шкалою було оцінено якість: роботи куратора групи (старший викладач Д. Зайцева) – 9,9 ум. од.; роботи колективу всієї кафедри – 9,9 ум. од.; Освітньої платформи навчального циклу – 9,9 ум. од. Готовність лікарів повторно пройти навчання на кафедрі медицини праці, психофізіології та медичної екології НУОЗ оцінена на 9,7 ум. од.

Відгуки слухачів циклу засвідчили ефективне долання ними труднощів дистанційного навчання, високий рівень їх задоволення якістю освіти, що є проявами вираженої орієнтації кафедри на освітні потреби слухачів. Дяки із відгуків слухачів: «Вітаю, це найкращі ТУ які мені доводилося проходити по всіх критеріях. Дякую за вашу працю! Натхнення та сил!». «Змістовна та практично націлена подача матеріалу. Бажаю і надалі кафедрі працювати в такому активному режимі. Дуже вдячна!». «Велика подяка куратору, викладачам, завідувачу кафедрою, побажання успіхів, здоров’я, натхнення у навчанні майбутніх учнів». «Дякую викладачам за корисну та цікаву інформацію. Слава Україні! Перемоги нам!».

Загалом, кафедро у І півріччі 2023 році підготовлено 200 лікарів-спеціалістів, для забезпечення діяльності комісій з медичних оглядів працюючих в шкідливих і небезпечних умовах, з 13 областей України.

З подальшим планом проведення циклів тематичного удосконалення «Організація та проведення медичних оглядів і експертиз працюючого населення» у ІІ півріччі можна ознайомитись за посиланням.

Оцініть матеріал

Актуальність матеріалу: 74.5% - 2 Голосів
Корисність матеріалу: 74.5% - 2 Голосів
Доступність матеріалу: 74.5% - 2 Голосів

Загальна оцінка матеріалу