Search

 
 

Кафедрою  медицини праці, психофізіології та медичної екології НУОЗ України імені П. Л. Шупика завершено проведення чергового 2-тижневого циклу тематичного удосконалення «Організація та проведення медичних оглядів і експертиз працюючого населення» (силабус – за посиланням).

Цикл присвячено удосконаленню лікарями закладів охорони здоров’я фахових компетентностей з питань скринінгу, ранньої діагностики професійних та виробничо-зумовлених заварювань, медичного допуску до професії тощо.

З 27 лютого по 13 березня 2023 р. на циклі навчалось 37 лікарів закладів охорони здоров’я  Дніпропетровської, Полтавської, Житомирської,  Сумської та Хмельницької областей (терапевти і сімейні лікарі, пульмонологи, кардіологи, ендокринологи, дерматологи, неврологи, офтальмологи, отоларингологи, хірурги, гінекологи, профпатологи, лікарі з гігієни праці тощо), які безпосередньо залучені до проведення медичних оглядів і експертиз працюючих в шкідливих і небезпечних умовах праці, працюючих окремих галузях, які потребують медичного допуску до роботи (транспорту, освіти, соціальної сфери, торгівлі).

Цикл проводився дистанційно із застосуванням навчальної платформи на базі Google Classroom. Під час проведення циклу активно використовувалось спілкування викладів із слухачами у групі Viber, де обговорювались навчальні питання семінарських та практичних занять, відбувались жваві дискусії, надавались індивідуальні консультації. Порівняльні результати вхідного і  підсумкового тестових контролів показали достовірне покращення у 1,9 разів (з 50,9 % до 93,9 %) рівня знань, фахових компетентностей у лікарів, що навчались.

Під час анонімного опитування були отримані високі оцінки щодо забезпечення якості освітнього процесу на кафедрі. Так за 10-бальною шкалою було визначено якість: роботи куратора групи (ст. викл. Д. Зайцева) – 9,9 ум. од.; роботи колективу всієї кафедри – 9,8 ум. од.; освітньої платформи навчального циклу – 9,7 ум. од. Готовність лікарів пройти навчання на кафедрі медицини праці, психофізіології та медичної екології оцінена на 9,5 ум. од.

Відгуки слухачів циклу засвідчили ефективне долання труднощів дистанційного навчання («Все добре, бажано щоб усі кафедри країни працювали у такому режимі, тільки для деяких лікарів після 60 років погано володіючими соцмережею трохи важкувато, проте ваша кафедра добре їм допомагає, дякую за цикл»), а також відмітили високий професіоналізм працівників кафедри («Бажаю миру і процвітання усім викладачам та висловлюю вдячність за Вашу неймовірну працю!», «Професійний, колегіальний підхід до організації навчального процесу. Дякую!»).

З подальшим планом проведення циклів тематичного удосконалення «Організація та проведення медичних оглядів і експертиз працюючого населення» можна ознайомитись за посиланням.

Оцініть матеріал

Актуальність матеріалу: 50% - 1 Голосів
Корисність матеріалу: 50% - 1 Голосів
Доступність матеріалу: 50% - 1 Голосів

Загальна оцінка матеріалу