Google search

 
 

16 листопада 2022 року відбулось чергове засідання вченої ради НУОЗ України імені П. Л. Шупика. Проводив засідання заступник голови вченої ради, чл.-кор. НАМН України професор Олександр Толстанов, в. о. ректора.

У зв’язку з повітряною тривогою, засідання вченої ради розпочалося в укритті, де були розглянуті та одноголосно затверджені індивідуальні плани наукових робіт та прийняті рішення про утворення разових спеціалізованих вчених рад для захисту дисертацій аспірантів.

Після завершення повітряної тривоги, розгляд питань порядку денного було продовжено в залі засідань. Заступник голови вченої ради, чл.-кор. НАМН України професор Олександр Толстанов, в. о. ректора, доповів про актуальні зовнішні виклики для Університету, які потребують започаткування провадження освітньої діяльності на першому та другому рівнях вищої освіти й переоформлення ліцензії на освітню діяльність у сфері післядипломної освіти – підвищення кваліфікації та підготовки в інтернатурі. Професор Олександр Толстанов також зазначив, що зміна бюджетного фінансування Університету за КПКВК 2301070 «Підготовка і підвищення кваліфікації кадрів у сфері охорони здоров'я, підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів закладами фахової передвищої та вищої освіти» для підготовки, у першу чергу, здобувачів вищої освіти, а вже потім післядипломної підготовки і підвищення кваліфікації кадрів у сфері охорони здоров’я, також потребує відповідних змін у структурі нашого закладу та збільшення обсягу освітньої діяльності для приведення у відповідність спеціальностям, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти. Необхідність таких змін посилюється й скороченням обсягу державного фінансування на 60,0% у 2022 році та ще на 10,0% – з 01 січня 2023 року у зв’язку з військовими подіями в країні.

Ураховуючи вище зазначене, вчена рада прийняла відповідні рішення про зміну напрямів провадження освітньої діяльності, в залежності від рівнів вищої освіти, та зміни в структурі Університету.

Відповідно до порядку денного засідання, проректор з адміністративно-господарської роботи Юрій Сохань доповів про матеріально-технічне забезпечення НУОЗ України імені П. Л. Шупика в 2022 році та окреслив завдання з ефективного використання матеріально-технічної бази та основних фондів на 2023 рік.

Голова студентської ради Ярослав Начеса доповів вченій раді про діяльність студентського самоврядування НУОЗ України імені П. Л. Шупика в 2022 році.

Розглядаючи питання «Різне», вчена рада затвердила навчальні плани та програми навчальних циклів, робочі програми навчальних дисциплін підготовки магістрів та докторів філософії, теми ініціативно-пошукових науково-дослідних робіт кафедр, локальні нормативні акти Університету, змісти наукових періодичних видань та рекомендувала до видання рукописи навчально-методичних та наукових видань.

Наступне засідання вченої ради НУОЗ України імені П. Л. Шупика заплановано на 21 грудня 2022 року.

Оцініть матеріал

Актуальність матеріалу: 50.33% - 3 Голосів
Корисність матеріалу: 20.33% - 3 Голосів
Доступність матеріалу: 25.5% - 2 Голосів

Загальна оцінка матеріалу