Google search

 
 

21 жовтня 2022 року в НУОЗ України імені П. Л. Шупика відбулась науково-практична конференція з міжнародною участю «Безперервний професійний розвиток лікарів та провізорів на сучасному етапі».

Організаторам заходу вдалося зібрати унікальних лідерів освіти та науки сфери охорони здоров’я країни, які у 19-ти доповідях представили сучасні погляди та актуалії системи безперервного професійного розвитку кадрів системи охорони здоров’я України. У прямому ефірі до конференції приєдналося 137 осіб, а подальші численні перегляди підтвердили зацікавленість фахівців у цьому напрямку.

Захід проходив у онлайн форматі з прямою трансляцією основних доповідей програми на каналі Youtube та використанням можливостей інформаційної платформи Zoom.

 

Конференцію відкрив із вітальним словом голова організаційного комітету, в. о. ректора НУОЗ України імені П. Л. Шупика, член-кореспондент НАМН України, професор Олександр Толстанов, який підкреслив важливість розвитку системи БПР і провідну роль у цьому процесі НУОЗ України імені П. Л. Шупика, як головного закладу з методичного супроводу БПР України.

 

Модератором заходу виступив професор Володимир Краснов, завідувач кафедри педагогіки, психології медичного та фармацевтичного права факультету підвищення кваліфікації викладачів НУОЗ України імені П. Л. Шупика.

Привітання учасникам конференції та анонс важливих змін у підзаконних актах МОЗ України у своєму ґрунтовному виступі представив генеральний директор Директорату медичних кадрів, освіти і науки Міністерства охорони здоров'я України професор Сергій Убогов.

 

Програму наукових доповідей конференції було відкрито спільною доповіддю в. о. ректора НУОЗ України імені П. Л. Шупика, члена-кореспондента НАМН України, професора Олександра Толстанова та відповідальної за напрямок БПР медичних та фармацевтичних працівників НУОЗ України імені П. Л. Шупика, професора Вікторії Ткаченко на тему «Стан та перспективи системи безперервного професійного розвитку у НУОЗ України імені П. Л. Шупика». У представленому виступу Вікторія Іванівна показала досвід Університету з реалізації вимог регламентуючих документів БПР, вагомі досягнення кафедрами та фахівцями університету з багатомісячного «марафону» заходів БПР (майстер-класів, семінарів тощо) на воєнно-медичну тематику, наголосила про виклики та перспективи розвитку БПР в НУОЗ України імені П. Л. Шупика, аналітичні висновки щодо ризиків, недоліків та перспектив розвитку БПР в державі.

Програму наукових доповідей продовжив виступ декана факультету підвищення кваліфікації викладачів НУОЗ України імені П. Л. Шупика професора Лариси Бабінцевої з доповіддю на тему «Тренди підвищення кваліфікації та БПР у світлі отримання Україною статусу кандидата до вступу в ЄС».

Професор Озар Мінцер, завідувач кафедри інформатики, інформаційних технологій та трансдисциплінарного навчання НУОЗ України імені П. Л. Шупика, ретельно розглянув питання формування шляхів створення глобальних, регіональних та персональних освітніх просторів для БПР лікарів і провізорів.

Професор Володимир Краснов, завідувач кафедри педагогіки, психології медичного та фармацевтичного права НУОЗ України імені П. Л. Шупика, присвятив свою доповідь необхідності зміни світогляду усіх учасників системи підготовки кадрів охорони здоров’я, що стосується у першу чергу провідної ролі саме відповідальних за надання медичної допомоги у визначенні мети та результату освітнього процесу БПР.

Професор Олег Шекера, директор Інституту сімейної медицини НУОЗ України імені П. Л. Шупика, представив доповідь щодо проблем сьогодення: кодексу поведінки медичного персоналу, що бере участь у збройних конфліктах.

Професор Марина Маменко, декан педіатричного факультету НУОЗ України імені П. Л. Шупика, поділилася багаторічним досвідом проведення в Україні заходів БПР із міжнародною акредитацією.

Професор Ірина Сенюта, завідувач кафедри медичного права ЛНМУ імені Данила Галицького, голова Комітету медичного і фармацевтичного права та біоетики Національної агенції адвокатів України, представила неймовірно цікаву та актуальну доповідь, що стосується актуальних питань реформування системи охорони здоров’я.

Професор Олексій Рижов, завідувач кафедри медичної та фармацевтичної інформатики та нових технологій ЗДМУ, у своїй доповіді поділився університетським досвідом формування віртуального середовища кафедри на базі процесного підходу на хмарній платформі MS Office365.

Сергій Сошинський, керівник CEO accemedin.com, присвятив свою доповідь проблемам, ризикам і віддаленому прогнозу розвитку системи підготовки українських медиків та фармацевтів.

Професор Дмитро Коньков, професор кафедри акушерства та гінекології № 1 ВНМУ імені М. І. Пирогова, розкрив новітні аспекти компетентносної складової здобувачів у вищій медичній освіті.

Професор Світлана Пустовіт, завідувач кафедри філософії НУОЗ України імені П. Л. Шупика, голова Комісії з питань етики  НУОЗ України імені П. Л. Шупика розкрила питання філософсько-методологічних та етико-правових аспектів безперервного професійного розвитку лікарів.

На конференції було багато інших цікавих і ґрунтовних доповідей. Загалом, доповідачі присвятили свої виступи викликам та перспективам, які стоять перед системою підготовки фахівців для сфери охорони здоров’я, аналізу світових тенденцій в галузі безперервного професійного розвитку лікарів і провізорів, етико-правовим проблемам та пріоритетам розвитку медичної й фармацевтичної освіти, а також педагогіко-психологічним аспектам підготовки лікарів і фармацевтів, набуттю знань в умовах воєнного стану, в якому зараз знаходиться все суспільство країни.

Завершила конференцію проректор з наукової роботи НУОЗ України імені П. Л. Шупика професор Наталя Савичук, наголосивши на актуальності питань, обговорених під час конференції, яка проводиться в складних умовах воєнного часу та висловила подяку організаторам, доповідачам та учасникам, підкресливши, що успішний досвід проведення даної науково-практичної конференції у онлайн форматі буде враховано та використано в Університеті і у майбутньому.

 

Трансляцію конференції можна передивитися за посиланням: https://youtu.be/Gcm4J9D0vFY 

Програму конференції можна переглянути тут

Збірник матеріалів науково-практичної конференції з міжнародною участю можна переглянути тут

Оцініть матеріал

Актуальність матеріалу: 74.5% - 2 Голосів
Корисність матеріалу: 79.33% - 3 Голосів
Доступність матеріалу: 50% - 1 Голосів

Загальна оцінка матеріалу