Google search

 
 

У період з 30 травня до 05 червня 2022 року Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика продовжував працювати в умовах воєнного стану.

Продовжувалось навчання слухачів на 71 довготривалому циклі спеціалізації та стажування. Найбільша кількість циклів спеціалізації проводилася кафедрами терапевтичного (13 циклів) та хірургічного (13 циклів) факультетів. Здійснювалася підготовка 37 слухачів на циклах стажування та спеціалізації за індивідуальним планом. На всіх навчальних циклах проміжні заліки проводилися дистанційно, оволодіння практичними навичками здійснювалося з використанням відеодемонстраційних матеріалів.

Було проведено 72 цикли тематичного удосконалення відповідно до навчально-виробничого плану та 3 цикли перенесено на вересень 2022 р. За цей час підготовлено 5 нових циклів тематичного удосконалення з військово-медичної тематики. 

Із 30.05 до 05.06 було проведено 37 майстер-класів, фахових семінарів та фахових шкіл з військово-медичної тематики, на яких підготовлено більше 2000 лікарів різних спеціальностей. 31.05 кафедрою фармацевтичної технології і біофармації проведено фаховий семінар «Долікарська медична допомога в умовах воєнного часу» – 30 фахівців; 30.05 та 31.05 кафедрою педагогіки, психології, медичного та фармацевтичного права проведено 2 фахових семінари «Медіаінформаційна безпека» – 15 лікарів та «Психофізіологічна експрес допомога людям в умовах війни» – 18 лікарів; 30.05 кафедрою ендокринології разом із проф. Є. Мошковичем (Ізраїль) проведено вебінар «Відповіді на нагальні запитання в веденні пацієнтів з ендокринними захворюваннями в умовах війни» – 1400 лікарів; 01.06 кафедрою ортопедії та травматології № 1 проведено фаховий семінар «Надання кваліфікованої допомоги пораненим з вогнепальними пошкодженнями стегна» – 20 лікарів; 01.06 кафедрою хірургії та судинної хірургії проведено фаховий семінар «FAST-протокол в діагностиці пошкоджень органів грудної та черевної порожнини» – 19 лікарів; 02.06 кафедрою комбустіології та пластичної хірургії проведено майстер-клас «Організація та надання екстреної медичної допомоги постраждалим внаслідок дії хімічних агентів на етапах евакуації» – 12 лікарів; 01.06 кафедрою хірургії серця та магістральних судин проведено майстер-клас «Лікування поранень магістральних судин» – 35 лікарів; 30.05 кафедрою фізичної та реабілітаційної медицини і спортивної медицини проведено майстер-клас «Логістика реабілітаційної допомоги мультидисціплінарною командою фахівців при бойових діях. Реабілітація при ампутаціях кінцівок» – 44 лікаря; 30.05 кафедрою функціональної діагностики проведено фахову школу «Стрес-індукований гострий коронарний синдром під час бойових дій» – 25 лікарів; кафедрою дерматовенерології, алергології, клінічної та лабораторної імунології проведено майстер-класи: 30.05 – «Застосування регенеративних технологій при мілітарних подіях» – 125 лікарів; 01.06 – «Профілактика захворювань, що передаються статевим шляхом при зґвалтуваннях» – 89 лікарів; 30.05 кафедрою неврології № 2 проведено майстер клас «Особливості ураження нервової системи при дії вибухових пристроїв: артилерійських снарядів, гранат, мінометних бомб, ракет, мін, імпровізованих вибухових пристроїв» – 36 лікарів; 30.05 кафедрою дитячої оториноларингології, аудіології та фоніатрії проведено фаховий семінар «Ураження ЛОР-органів у дітей в умовах бойових дій» – 23 лікаря; 01-02.06 кафедрою педіатрії № 1 проведено фаховий семінар «Невідкладні стани в дитячій пульмонології в період надзвичайного воєнного стану» – 29 лікарів.

Науково-педагогічними працівниками різних кафедр Університету підготовлено 7 нових майстер-класів та фахових семінарів з військово-медичної тематики, які будуть проведені у червні 2022 р.

Науково-педагогічні працівники НУОЗ України імені П. Л. Шупика, також продовжували здійснювати методичну роботу, яка полягала як у розробці нових навчальних планів і програм навчальних циклів та їх методичного забезпечення, так і в доопрацюванні програм інтернатури.

У напрямку провадження наукової діяльності, науково-педагогічними працівниками НУОЗ України імені П. Л. Шупика минулого тижня:

- здійснювалась підготовка статей до публікації у наукових фахових виданнях та декілька було опубліковано, у тому числі й тих, що входять до наукометричної бази даних Scopus. Науково-педагогічними працівниками кафедри мікробіології підготовлено статтю, а кафедрою громадського здоров’я подано статтю до видань, що входять до наукометричної бази даних Scopus.

Опубліковано статті НПП кафедр: фармацевтичної технології і біофармації «Study of the Range of Drugs in the Form of Syrup on the Pharmaceutical Market of Ukraine» у збірнику The ХХI International Scientific and Practical Conference «Actual priorities of modern science, education and practice» (співавт. L. Davtian, R. Korytniuk, A. Drozdova, M. Naumova, T. Olifirova); оториноларингології «Comparison of long-term clinical results of microdebrider and cold blade adenoidectomy» у журналі, що індексується у наукометричній базі Scopus (співавт. V. Shkorbotun, K. Liakh, Y. Shkorbotun) тощо;

- продовжувалась робота над підготовкою матеріалів (доповідей та тез) для участі у міжнародних наукових медичних форумах. Так НПП кафедри управління охороною здоров’я та публічного адміністрування подано тези доповідей «Україна та Польща: правові особливості діяльності національних меншин» (автор З. Гбур) і «Наукові засади розвитку космічної галузі в Україні» (автор С. Кошова) для участі у Міжнародній науково-практичній конференції «Європейський вибір України, розвиток науки та національна безпека в реаліях масштабної військової агресії та глобальних викликів ХХІ століття» та «Особливості діяльності національних меншин в Україні та Польщі» (автор З. Гбур) і «Розширення співпраці України та ЄС в космічній галузі» (автор С. Кошова) для участі у ХІХ регіональній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми європейської та євроатлантичної інтеграції України»; НПП кафедри терапії і геріатрії підготували доповіді на Європейській конгрес панкреатологів ЕРС-2022 (А. Дорофєєв та С. Ткач) тощо;

- в. о. завідувача кафедри неврології і рефлексотерапії Є. Труфанов у тезах «SCA 5 – A new Cause of Parkinsonism?» (SCA 5 – Нова причина паркінсонізму?), прийнятих до публікації та презентації на Міжнародному конгресі з хвороби Паркінсона та рухових розладів (Мадрид, Іспанія), представив випадок захворювання із клінічними проявами, які (за інформацією, отриманою від науково-програмного комітету Конгресу MDS (Міжнародне товариство хвороби Паркінсона та рухових розладів) при цьому захворюванні описано вперше;

- продовжувалось виконання запланованих науково-дослідних робіт: кафедра громадського здоров’я продовжувала виконувати НДР «Науково-методологічне обґрунтування розвитку адвокаційної складової в системі громадського здоров’я України»; кафедра фтизіатрії і пульмонології – НДР «Обґрунтування та розробка алгоритмів діагностики та персоніфікованої терапії хворих на саркоїдоз легень на різних етапах надання медичної допомоги»; кафедра інформатики, інформаційних технологій і трансдисциплінарного навчання – НДР «Теоретичне обґрунтування засад створення систем отримання, оброблення та передавання медичних знань за допомогою інформаційно-комунікативних (ІКОМ) та інформаційно-когнитивних (ІКОГ) технологій» тощо;

- здійснювалось наукове керівництво дисертаційними дослідженнями.

Науково-педагогічні працівники кафедри мікробіології здійснювали підготовку документів для отримання гранту за програмою «Шовковий шлях» (Китай).

Близько 65% науково-педагогічного складу клінічних кафедр НУОЗ України імені П. Л. Шупика із 68, які здійснюють лікувально-діагностичну роботу, надавали медичну допомогу. Інші НПП забезпечували освітній та науковий процеси та консультували хворих дистанційно із використанням різних джерел комунікації. Було проліковано 905 хворих, проконсультовано очно – 3398 хворих, дистанційно (онлайн) – 1278 пацієнтів, оглянуто під час обходів 1101 хворого, прооперовано 462 хворих, проведено 333, у тому числі складних, діагностичних та лікувальних процедур, прийнято 23-е пологів, проведено 156 гістологічних досліджень та 1 аутопсію. Завідувач кафедри медичної та лабораторної генетики Н. Горовенко брала участь у нараді МОЗ за участю представників європейських організацій рідкісних захворювань EURORDIS та заступника міністра охорони здоров’я І. Микичак, яка була присвячена реорганізації системи надання медичної допомоги орфанним хворим, неонатальному скринінгу та створенню мережі орфанних референс центрів. Лікарі Стоматологічного практично-навчального медичного центру університету надавали невідкладну стоматологічну допомогу населенню та бійцям ТрО.

Науково-педагогічні працівники кафедр НУОЗ України імені П. Л. Шупика минулого тижня брали участь у таких заходах:

- НПП кафедри управління охороною здоров’я та публічного адміністрування: професор З. Гбур та доцент С. Кошова брали участь у якості спікерів у ІV Міжнародній науково-практичній конференції на тему: «Трансформація системи публічного управління в умовах воєнного часу», а завідувач кафедри В. Михальчук та професори Н. Діденко, К. Дубич брали участь у науково-практичному семінарі «Особливості організації навчально-виховного процесу в закладах вищої освіти в умовах війни», який проходив в онлайн форматі;

- НПП кафедри анестезіології та інтенсивної терапії брали участь та виступили із доповіддю на міжнародному Євроазіатському онлайн телемості «4-й міждисциплінарний колегіум невролгічних захворювань»;

- НПП кафедри дитячої кардіології та кардіохірургії брали участь в організації та проведенні XXVII Всеукраїнського з'їзду кардіохірургів;

- декан педіатричного факультету М. Маменко, доцент кафедри неонатології О. Костюк, доцент кафедри дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології Ф. Лапій, доцент кафедри дитячої оториноларингології, аудіології та фоніатрії Ю. Гавриленко брали участь із доповідями у роботі 5-го Балтійського Педіатричного Конгресу;

- завідувач кафедри нефрології та нирковозамісної терапії Д. Іванов 01.06. брав участь у Task Forse Ukraine ERA, де виступив із доповіддю «Безперервна допомога ниркам в умовах конфліктів»;

- НПП кафедри психіатрії, психотерапії та медичної психології брали участь у міжнародній науково-практичної конференції «TRIPLE Suicidology Conference 2022»;

- завідувач кафедри психіатрії, психотерапії та медичної психології Г. Пилягіна брала участь у ІІІ науково-практичній конференції з міжнародною участю, присвяченій Міжнародному дню захисту дітей та пам’яті професорів Антуна Лісеця та Анатолія Чуприкова «Архетип української нації в минулому та сучасності. Медико-психологічне та виховне значення історичної спадщини», де виступила з доповіддю «Медико-психологічні ресурси українського архетипу».

03-05.06. року відбувся IV Конгрес Української академії педіатричних спеціальностей PRIME PEDIATRICS 2022 online із міжнародною акредитацією (АССМЕ). Президентом конгресу була декан педіатричного факультету проф. М. Маменко. В якості модераторів та викладачів у роботі конгресу брали участь НПП 5 кафедр Університету (чл.-кор. НАМН України Є. Шунько, чл.-кор. НАМН України Н. Руденко, проф. Р. Моісеєнко, проф. А. Волоха, проф. А. Бондаренко, проф. О. Ошлянська, проф. О. Назар, доц. О. Шарікадзе, доц. Ф. Лапій, доц. О. Костюк., асист. Є. Артеменко, асист. А. Гільфанова) та аспіранти. Загалом виступило 130 спікерів, з них 26 іноземних із 15 країн світу. Понад 8500 зареєстрованих учасників.

Кафедра гастроентерології, дієтології і ендоскопії провела чергову сесію Національної школи гастроентерологів, гепатологів України з міжнародною участю.

30.05 відбулась науково-практична конференція з міжнародною участю «YOUNG SCIENCE 4.0» молодих учених-медиків та фармацевтів, присвячена Дню науки, у якій брали участь молоді науковці, за підтримки науково-педагогічних працівників кафедр університету. Молодими вченими було представлено результати своїх наукових досліджень – 45 доповідей та 18 стендових доповідей на 5 секціях: «Педіатрія, репродуктивні технологія, акушерство і гінекологія»; «Хірургія, невідкладна медична допомога, анестезіологія, інтенсивна терапія та військова медицина»; «Терапія; фармація та фармакологія»; «Психіатрія, неврологія, наркологія, філософія, стоматологія» та «Філософія (етико-правові аспекти медичної практики)».

Працівники НУОЗ України імені П. Л. Шупика продовжували активну волонтерську діяльність. Так, НПП кафедри медицини невідкладних станів і кафедри медицини катастроф та військово-медичної підготовки продовжували здійснювати волонтерську роботу та проводили навчання бойових медиків та бійців ТрО, а також співпрацювали із іноземними асоціаціями щодо надання гуманітарної допомоги; НПП кафедри неврології і рефлексотерапії надавали консультативну допомоги біженцям із окупованого міста Маріуполь; професор кафедри паліативної та хоспісної медицини В. Чайковська надала відео-інструкції волонтерській групі студентів медичного коледжу (м. Львів) із медико-соціальної допомоги ліжковим хворим; доцент кафедри неонатології О. Костюк продовжувала співпрацю із міжнародними організаціями щодо надання гуманітарної допомоги новонародженим дітям в Україні; НПП кафедри педіатрії № 1 здійснювали координацію лікування за кордоном та інформування пацієнтів із ревматологічними, кардіологічними, алергічними захворюваннями шляхом модерації відповідних сторінок у соціальних мережах, підготовки матеріалів для батьківського сайту УАПС, брали участь у модерації чатів «Турбота онлайн», «ДУ ІПАГ Надзвичайна ситуація», «Україна. Допомога дітям. Німеччина», «Лікарі України онлайн», «Охматдит взаємодопомога» та зборі ліків і інструментарію для ЗСУ тощо.

Організаційна робота впродовж тижня здійснювалась виконувачем обов’язків ректора та проректорами за всіма напрямами діяльності Університету, які забезпечували оперативне управління закладом. 02.06 в. о. ректора Ю. Вдовиченко звітував перед Міністром охорони здоров’я України В. Ляшком та Генеральним директором Директорату медичних кадрів, освіти і науки МОЗ України С. Убоговим стосовно діяльності Університету під час військового стану й представив конкретні заходи та перспективи відновлення та розвитку інфраструктури НУОЗ України імені П. Л. Шупика в контексті післявоєнної відбудови України, терміни їх виконання та очікувані результати.

Управління структурними підрозділами та працівниками відбувалось із використанням 2 чатів Університету (Штабу та Групи НУОЗ України імені П. Л. Шупика), електронної пошти та мобільного зв’язку. Декани факультетів та директори навчально-наукових інститутів забезпечували координацію роботи підпорядкованих кафедр, збір та узагальнення інформації про їхню діяльність. Керівники та працівники навчальних, наукових та функціональних структурних підрозділів оперативно виконували розпорядження керівництва, забезпечуючи навчальний, науковий та лікувально-діагностичний процеси та безперервне функціонування закладу, в цілому.

01.06 відбулось засідання вченої ради медико-профілактичного і фармацевтичного факультету, на якому було розглянуто поточні питання діяльності факультету та прийняті відповідні рішення.


Інформація підготовлена за ред. Ю. Вороненка
 Ю. Вдовиченком, Р. Моісеєнко, О.Вашуленко та В. Плугатир за поданнями директорів навч.-наук. ін-тів та деканів ф-тів.

Інформація про виконання навчальної роботи кафедрами факультетів/навчально-наукових інститутів НУОЗ України імені П. Л. Шупика з 16.05 до 22.05 2022

 • Терапевтичний факультет: СП+СТ - 13, ТУ - 16, ВМТ - 10
 • Інститут стоматології: СП+СТ - 6, ТУ - 2 ВМТ - 
 • ФПКВ: СП+СТ - 10, ТУ - 8, ВМТ - 3
 • УДІР: СП+СТ - 3ТУ - 7ВМТ - 4
 • Хірургічний Факультет: СП+СТ - 13, ТУ - 14 ВМТ - 16
 • Педіатричний факультет: СП+СТ - 15, ТУ - 10ВМТ - 2
 • Інститут сімейної медицини: СП+СТ - 9, ТУ - 9, ВМТ - 1 
 • МП та Фарм. факультет: СП+СТ - 2ТУ - 6, ВМТ - 1

Загалом по НУОЗ України імені П. Л. Шупика: СП+СТ - 71, ТУ - 72, ВМТ - 37. 

 • СП+СТ – цикли спеціалізації та стажування, які подовжуються
 • ТУ – цикли, які проведені за минулий тиждень
 • ВМТ – заходи (майстер-класи, фахові школи) по військово-медичній тематиці, які проведені за минулий тиждень. 

Оцініть матеріал

Актуальність матеріалу: 50% - 1 Голосів
Корисність матеріалу: 50% - 1 Голосів
Доступність матеріалу: 50% - 1 Голосів

Загальна оцінка матеріалу