Google search

 
 

З 04 по 10 квітня 2022 року діяльність Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика здійснювалась у дистанційному форматі в умовах воєнного стану.

У період з 04 по 10 квітня 2022 року подовжувалось навчання на 69 довготривалих циклах спеціалізації та стажування. Найбільша кількість циклів спеціалізації традиційно на кафедрах терапевтичного (16 циклів) та хірургічного (13 циклів) факультетів. На кафедрі радіології 04.04 розпочались нові цикли – спеціалізації (22 слухача) та стажування (8 слухачів) за спеціальністю «Ультразвукова діагностика». Проводилася підготовка 33 слухачів на циклах стажування та спеціалізації за індивідуальним планом. На усіх навчальних циклах проміжні заліки проводились дистанційно, оволодіння практичними навичками з використанням спеціальних відеодемонстраційних матеріалів.

Було проведено 58 циклів тематичного удосконалення відповідно до навчально-виробничого плану та 5 – перенесено на травень - червень 2022 р. Один із найбільш своєчасних циклів проведено кафедрою акушерства, гінекології та перинатології – «Актуальні питання акушерства та гінекології в умовах воєнного часу» з 04.04 - 08.04 – 20 слухачів.  

За цей час розроблено 12 нових навчальних планів і програм з військово-медичної тематики, які будуть проведені протягом травня-червня 2022 р.

З 04.04 до 10.04 було проведено 63 майстер-класів, фахових семінарів, фахових шкіл та вебінарів із військово-медичної тематики, на яких навчалось понад 2 тисячі лікарів різних спеціальностей. Так, кафедрою терапевтичної стоматології 07.04 проведено фахову школу «Протокол обстеження стоматологічних хворих в умовах воєнного часу» – 46 лікарів; кафедрою організації та економіки фармації 05.04 – фаховий семінар «Ідентифікація медичної продукції умовах воєнного часу» – 40 лікарів; кафедрою терапії та геріатрії 07.04 – фаховий семінар «Допомога хворим з шлунково-кишковими кровотечами в умовах воєнного часу» – 26 лікарів; кафедрою акушерства, гінекології та перинатології 04.04 – майстер клас «Особливості надання медичної та психологічної допомоги жінкам, які постраждали від сексуального насильства» – 42 лікаря; кафедрою акушерства та гінекології № 1 04.04 – фаховий семінар «Особливості надання гінекологічної допомоги в період воєнного часу» – 38 лікарів; кафедрою хірургії серця та магістральних судин 08.04 – майстер клас «Надання хірургічної допомоги в бойових умовах» – 45 лікарів; кафедрою патологічної анатомії 05-07.04 – фахові семінари «Порядок проведення розтину та встановлення факту смерті в умовах бойових дій» – 57 лікарів; кафедрою функціональної діагностики 08.04 – фахову школу «Тромбоемболічні ускладнення в умовах військових дій» – 42 лікаря; кафедрою педіатрії № 2 08.04 – фахову школу «Сепсис у дітей в умовах воєнного часу» – 20 лікарів; кафедрою неонатології 05.04 – фаховий семінар «Особливості транспортування новонароджених в складних умовах воєнного часу» – 30 лікарів.

Науково-педагогічними працівниками кафедр університету підготовлено більше 50 нових майстер – класів, фахових семінарів та вебінарів з військово-медичної тематики, які будуть проведені у квітні-травні 2022 р.

Кафедра кардіології 09.04 на порталі WebCardio провела 4 медичних консиліуми з питань військово-медичної підготовки, які прослухали 4 тисячі лікарів різних спеціальностей.

Кафедра анестезіології та інтенсивної терапії у період з 04 до 10.04 прочитала цикл лекцій з питань воєнної токсикології, які прослухали 3759 лікарів різних спеціальностей.

На жаль, кафедрою промислової, клінічної фармації та клінічної фармакології у період із 04.04 до 10.04, як і на минулому тижні навчальний процес не здійснювався, а лише – підготовка до майбутніх циклів.

Також в університеті продовжувалась робота із підготовки лікарів (провізорів)-інтернів та здобувачів вищої освіти ступеня магістра та доктора філософії із використанням технологій дистанційного навчання.

У напрямку провадження наукової діяльності, науково-педагогічними працівниками НУОЗ України імені П. Л. Шупика минулого тижня:

- здійснювалась підготовка статей до публікації у наукових виданнях та декілька було опубліковано, у тому числі у виданнях, індексованих у Scopus;

- продовжувалась робота над підготовкою матеріалів (доповідей та тез) для участі у міжнародних наукових медичних форумах. Так, кафедрою педіатрії № 1 подано тези доповіді на конгрес EULAR; кафедрою дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології подано тези доповіді на щорічний конгрес Європейської асоціації дитячих інфекціоністів (ESPID); кафедрою патологічної та топографічної анатомії подано тези на 59 ERA Congress (м. Париж, Франція, May, 19-22 2022, virtual) «Proliferative Glomerulonephritis with Monoclonal Immunoglobulin Deposits: Rare Disease with Poor Prognosis»; кафедра акушерства та гінекології № 1 здійснювала підготовку тез доповіді і презентації на XXVIII Міжнародний Конгрес перинатальної медицини (відбудеться у червні 2022 р.) і на науково-практичну конференцію з аномально інвазивної плаценти (14 травня 2022р. – м. Познань, Польща); кафедра комбустіології та пластичної хірургії підготувала матеріали на Європейський конгрес комбустіолоґів (Турин, Італія) та Європейський конгрес з лікування ран (Париж, Франція) тощо;

- продовжували виконувати заплановані науково-дослідні роботи. Так, кафедра інформатики, інформаційних технологій і трансдисциплінарного навчання виконувала НДР «Теоретичне обґрунтування засад створення систем отримання, оброблення та передавання медичних знань за допомогою інформаційно-комунікативних (ІКОМ) та інформаційно-когнитивних (ІКОГ) технологій»; кафедра філософії – НДР «Філософсько-методологічні аспекти гуманізації медицини»; кафедра кардіології – НДР «Запобігання надсмертності хворих високого кардіоваскулярного ризику шляхом модифікації заходів первинної та вторинної профілактики серцево-судинних захворювань в Україні»; кафедра загальної, дитячої, судової психіатрії і наркології – НДР «Розробка мультимодальної системи відновлювальної терапії і медико-психологічної реабілітації хворих, що перенесли COVID-19 на підставі вивчення провідних патогенетичних механізмів»; а кафедра медичної та лабораторної генетики отримала 3 гранти на участь із доповіддю на 55 Європейській конференції генетики людини 55th European Human Genetics Conference);

- здійснювали наукове керівництво дисертаційними дослідженнями тощо.

Також, на минулому тижні тривала робота із підготовки монографії «Здоров'я, медицина та філософія: стратегії виживання в умовах ковідної реальності» кафедрою філософії. У співавторстві доцента кафедри громадського здоров’я Н. Дубової вийшла монографія, присвячена наслідкам аварії на ЧАЕС, а кафедра загальної, дитячої, судової психіатрії і наркології здійснювала підготовку навчального посібника «Клініка, діагностика і лікування розладів психічної сфери внаслідок бойових дій».

Близько 60% науково-педагогічного складу клінічних кафедр НУОЗ України імені П. Л. Шупика із 68, які здійснюють лікувально-діагностичну роботу, надавали медичну допомогу. Інші НПП забезпечували освітній та науковий процеси та консультували хворих дистанційно із використанням різних джерел комунікації. Було проліковано 641 хворих, проконсультовано очно - 2914 хворих, дистанційно (онлайн) –  1715 пацієнта, прооперовано 371 хворих, прийнято 11 пологів, проведено 61 гістологічне дослідження та 1 аутопсія. За минулий тиждень суттєво зросли показники клінічної діяльності у порівнянні з попереднім. Лікарі Стоматологічного практично-навчального медичного центру університету надавали невідкладну стоматологічну допомогу населенню та бійцям територіальної оборони.

Науково-педагогічні працівники медико-профілактичного і фармацевтичного факультету спільно із завідувачем відділу аспірантури, докторантури, магістратури та методичної роботи з вищої освіти Н. Серьогіною, не дивлячись на воєнний стан, активно працювали над підготовкою необхідних документів для проходження акредитації освітньої програми другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація» галузі знань 22 «Охорона здоров’я».

На минулому тижні, за ініціативи професора В. Трохимчука, у дистанційному форматі було проведено засідання вченої ради медико-профілактичного і фармацевтичного факультету, на якому було проаналізовано стан виконання навчально-виробничого плану у І кварталі 2022 р. і перспективи комплектування навчальних циклів кафедрами факультету в умовах воєнного стану та розглянуто інші питання.

Науково-педагогічні працівники кафедр НУОЗ України імені П. Л. Шупика на минулому тижні взяли участь у різних заходах:

  • кафедра анестезіології та інтенсивної терапії взяла участь у телемості з європейською асоціацією The European Board of Cardiovascular Perfusion, де висвітлили війну в Україні та закликали до практичних дій серед членів асоціації на підтримку України та блокування росії;
  • завідувач кафедри діабетології Б. Маньковський взяв участь у засіданні спеціального комітету Європейської асоціації ендокринологів, який створено для допомоги нашій країні;
  • завідувач кафедри медицини невідкладних станів А. Волосовець взяв участь та виступив з доповіддю на Конгресі екстреної медичної допомоги в Португалії;
  • завідувач кафедри дитячої хірургії О. Горбатюк 05.04 взяла участь у засіданні експертної ради ДАК МОН України, як експерт ради;
  • декан педіатричного факультету М. Маменко взяла участь у онлайн-зустрічах із ВООЗ, Американської академією педіатрії, Всесвітньою асоціацією педіатрів, Польською асоціацією педіатрів;
  • доцент кафедри радіології Г. Смирнова виступила 07.04 зі стендовою доповіддю на ESC Preventive Cardiology 2022 (дистанційно);
  • кафедра дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології взяла участь у міжнародній конференції «29th Annual Henry Kunkel Society Meeting», організованій Інститутом Рокфеллера (Нью-Йорк, США), присвяченій питанням клінічної та експериментальної імунології тощо.

Науково-педагогічні працівники університету продовжували активну роботу з інформування іноземних установ та асоціацій про збройну агресію російської федерації проти нашої країни та її наслідки. Так Американська асоціація ортопедів підтримала Україну в боротьбі з росією та оголосила бойкот співпраці з лікарями країни - агресора.

Працівники НУОЗ України імені П. Л. Шупика продовжували активну волонтерську діяльність. Так, завідувач кафедри нефрології та нирковозамісної терапії Д. Іванов звернувся про допомогу до Німецького товариства нефрології, яке миттєво відреагувало і разом із партнерськими організаціями організувало доставку допомоги; кафедра кардіохірургії, рентгенендоваскулярних та екстракорпоральних технологій взяла участь в отриманні клінічною базою кафедри броньованої машини швидкої допомоги з Польщі та необхідних медикаментів; кафедра дитячої оториноларингології, аудіології та фоніатрії взяла участь в розмитненні діагностичної апаратури для профільних відділень лікарень; кафедра фтизіатрії і пульмонології зустріла велику партію гуманітарної допомоги зі Швейцарії, кафедра дитячої неврології та медико-соціальної реабілітації продовжувала роботу з Європейською асоціацією дитячих неврологів (EPNS), Європейською академією дитячої інвалідності (EACD), ILAE щодо надання гуманітарної допомоги дітям в Україні (протиепілептичних засобів); кафедрою дитячих і підліткових захворювань організовано другий транш адресної гуманітарної допомоги у заклади охорони здоров’я з Ґданська (Польща) (лікувальне харчування для дітей з патологією травного тракту, ліки, іграшки, книжки) тощо.

Товариство Червоного Хреста України, президентом якого є завідувач кафедри нейрохірургії М. Поліщук, надавало велику гуманітарну допомогу, в тому числі першу медичну допомогу на всій території України.

На базі сайту Української академії педіатричних спеціальностей (uaps.org.ua), яку очолює декан педіатричного факультету М. Маменко, створено координаційну платформу «Діти України», де накопичується інформація щодо потреб дитячих лікарень, волонтерів, які надають допомогу дітям, корисна інформація для батьків дітей, у тому числі тих, які опинились в імміграції. Також здійснюється координація зусиль із ВООЗ, ЮНІСЕФ, Європейською академією педіатрії, національними асоціаціями педіатрів Європи, Всесвітньою асоціацією педіатрів.

Організаційна робота на минулому тижні, як і в попередній період, здійснювалась виконувачем обов’язків ректора, першим проректором та проректорами, які забезпечували оперативне управління закладом та брали участь у нарадах та засіданнях МОЗ та МОН України. Так, в. о. ректора Ю. Вороненко взяв участь у онлайн засіданні Атестаційної колегії МОН України та нараді ради ректорів МОЗ України. Управління структурними підрозділами та працівниками відбувалось із використанням 2 чатів університету (Штабу та Групи НУОЗ України імені П. Л. Шупика), електронної пошти та мобільного зв’язку. Декани факультетів та директори навчально-наукових інститутів забезпечували координацію роботи підпорядкованих кафедр, збір та узагальнення інформації про їхню діяльність. Керівники та працівники навчальних, наукових та функціональних структурних підрозділів виконували розпорядження керівництва, забезпечуючи навчальний, науковий та лікувально-діагностичний процеси та безперервне функціонування закладу, в цілому.

 

Інформація підготовлена Ю. Вдовиченком, Р. Моісеєнко, О.Вашуленко та В. Плугатир за ред. Ю. Вороненка за поданнями директорів навч.-наук. ін-тів та деканів ф-тів.

Оцініть матеріал

Актуальність матеріалу: 49.5% - 2 Голосів
Корисність матеріалу: 50% - 1 Голосів
Доступність матеріалу: 50% - 1 Голосів

Загальна оцінка матеріалу

Читайте також