Google search

 
 

13 жовтня 2021 року відбулось чергове засідання вченої ради НУОЗ України імені П. Л. Шупика. Проводив засідання голова вченої ради, ректор академік НАМН України професор Юрій Вороненко.

Відповідно до порядку денного засідання, проректор з міжнародних зв’язків та науково-педагогічної роботи з іноземними громадянами професор Олеся Гульчій доповіла про міжнародне співробітництво та підготовку іноземців у НУОЗ України імені П. Л. Шупика в 2021 році.

Зокрема, особливу увагу приділила запровадженню в університеті єдиних стандартів підготовки  спеціалістів зі спеціальності «Фізична та реабілітаційна медицина» на циклах спеціалізації та в інтернатурі в рамках проєкту Агенції НАТО за участі міжнародних фахівців. Вчена рада визнала роботу з міжнародного співробітництва та підготовки іноземців задовільною та окреслила перспективи на 2022 рік.

Надалі вчена рада розглянула результати співпраці кафедри медичної реабілітації, фізіотерапії і спортивної медицини з керівником Центру фізичної та реабілітаційної і спортивної медицини Клініки Сантарос Вільнюського університету професором Альвідасом Юоцевичусом. Завідувач кафедри професор Олександр Владимиров відзначив професора Альвідаса Юоцевичуса, як високопрофесійного тренера і експерта, за активної підтримки якого науково-педагогічні працівники кафедри стали учасниками серії навчальних семінарів «навчання вчителів» за європейською навчальною програмою з фізичної та реабілітаційної медицини для професорсько-викладацького складу, долучилися до міжнародного проєкту «Створення навчальної програми з фізичної та реабілітаційної медицини для лікарів в Україні» та запровадили навчальний процес з перепідготовки практикуючих українських лікарів у лікарів фізичної та реабілітаційної медицини. Свідоцтвом високої оцінки вченою радою внеску професора Альвідаса Юоцевичуса у розбудову  сучасної системи реабілітації в Україні та інтернаціоналізацію нашого університету стало присвоєння йому звання «Почесний професор» НУОЗ України імені П. Л. Шупика.

За результатами розгляду кадрових питань, вчена рада обрала на посади завідувачів кафедр: кардіохірургії, рентгенендоваскулярних та екстракорпоральних технологій - чл.-кор. НАМН України професора Бориса Тодурова; дитячої оториноларингології, аудіології та фоніатрії - професора Анатолія Косаковського; акушерства, гінекології та перинатології - професора Наталію Педаченко; дитячої неврології та медико-соціальної реабілітації - к. мед. н. Оксану Назар; професорів кафедр: ядерної медицини, радіаційної онкології та радіаційної безпеки - професора Олега Щербіну; неврології № 1 - д. мед. н. доцента Тетяну Насонову, організації та економіки фармації - д. фарм. н. старш. досл. Сергія Соловйова; присвоїла вчене звання доцента по кафедрам: кардіохірургії, рентгенендоваскулярних та екстракорпоральних технологій - к. мед. н. Олегу Зеленчуку, промислової, клінічної фармації та клінічної фармакології - к. мед. н. Ігорю Коханову.

Вчена рада розглянула та затвердила рішення вченої ради педіатричного факультету за результатами звіту завідувача кафедри дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології професора Алли Волохи за період з жовтня 2016 року по жовтень 2021 року; розглянула результати моніторингу дисертацій здобувачів наукових ступенів і ступеня доктора філософії, затвердила навчальні плани та програми навчальних циклів, локальні нормативні акти університету та змісти наукових періодичних видань; рекомендувала до видання рукописи наукових видань.

Наступне засідання вченої ради НУОЗ України імені П. Л. Шупика заплановано на 10 листопада 2021 року.

Оцініть матеріал

Актуальність матеріалу: 79% - 3 Голосів
Корисність матеріалу: 80.33% - 3 Голосів
Доступність матеріалу: 69% - 2 Голосів

Загальна оцінка матеріалу