Google search

 
 

Четвертого квітня 2021 року виповнюється 85 років Андрію Лайкові – професору, заслуженому лікарю України, талановитому вченому, неперевершеному лікарю та педагогу.

Випускник Івано-Франківського національного державного медичного університету Андрій Лайко отримав призначення на передній край охорони здоров'я – у сільську лікарську дільницю Кривоозерського району Миколаївської області, де брав участь у розбудові Багачівської дільничної лікарні та був першим головним лікарем цієї лікарні. Потім працював на посаді районного оториноларинголога Кривоозерського району Миколаївської області. Його глибоко шанували й щиро любили за професіоналізм і невпинну сподвижницьку працю, високі моральні якості, зокрема високе почуття громадянського обов'язку. 

У 1962—1964 роках Андрій Лайко навчався в клінічній ординатурі на кафедрі оториноларингології Київського інституту удосконалення лікарів (завідувач – заслужений діяч наук УРСР, професор Савелій Мостовий). Поєднуючи з навчанням в ординатурі він активно займався науковою роботою, яку продовжив, перебуваючи на посаді оториноларинголога, завідувача ЛОР-відділення Київської обласної клінічної лікарні. Одночасно сумлінно та самовіддано виконував обов'язки позаштатного оториноларинголога Київського обласного відділу охорони здоров'я.

У 1970 році Андрій Лайко захистив кандидатську дисертацію на тему «Виявлення пухлинних клітин в операційній рані і крові хворих на рак гортані» (науковий керівник – професор Савелій Мостовий), а в 1988 році – докторську дисертацію на тему «Рецидивуючий середній отит / Клініка, класифікація і лікування».

У 1969 році Андрій Лайко обирається за конкурсом на посаду асистента курсу дитячої оториноларингології при кафедрі оториноларингології Київського інституту удосконалення лікарів. У січні 1969 року в цьому інституті створена кафедра дитячої оториноларингології (завідувач – професор Олена Євдощенко). Основною базою кафедри стало ЛОР-відділення НДСЛ «Охматдит», де Андрій Лайко бере активну участь в організації навчально-педагогічного, наукового та лікувального процесу.

З 1975 року доцент Андрій Лайко очолював самостійний доцентський курс дитячої оториноларингології. У 1990–2002 роках професор Андрій Лайко був завідувачем кафедри дитячої оториноларингології. За період його керівництва науковими здобутками кафедри стали понад 400 друкованих наукових робіт, серед яких 11 монографій, 15 навчальних посібників, один підручник, розроблено 34 винаходи та понад 230 раціоналізаторських пропозицій, захищені три докторських і п'ять кандидатських дисертацій.

Із 1978 до 2004 року професор Андрій Лайко сумлінно виконував обов'язки головного позаштатного спеціаліста МОЗ України за спеціальністю «Дитяча оториноларингологія», був членом: спеціальної вченої ради із захисту кандидатських і докторських дисертацій зі спеціальності 14.01.09 – «оториноларингологія», редколегії журналу «Современная педиатрия», профкому НМАПО імені П. Л. Шупика. 

Андрій Лайко – автор понад 340 наукових праць, у тому числі 26 монографій, 19 навчальних посібників і чотирьох підручників, дев'яти методичних рекомендацій та інформаційних листів, дев'яти винаходів, більше 50 раціоналізаторських пропозицій. Андрій Афанасійович успішно поєднував навчально-педагогічну, наукову та практичну діяльність.

У 2008 році професор Андрій Лайко підготував нове видання підручника «Дитяча оториноларингологія», призначеного для лікарів-інтернів вищих медичних навчальних закладів (факультетів) післядипломної освіти. Воно було підготовлене відповідно до типового навчального плану та програми інтернатури (спеціалізації) випускників вищих медичних навчальних закладів освіти ІІІ—ІV рівнів акредитації за спеціальністю «Дитяча оториноларингологія».

Підручник «Дитяча оториноларингологія» є базовим еталоном знань і вмінь, які опановуватиме лікар-інтерн. Поданий у підручнику матеріал забезпечує послідовне накопичення знань та вмінь, а його структура дає можливість опанувати єдиний алгоритм обстеження хворої дитини, формування попереднього діагнозу, проведення диференціації симптомів та синдромів і даних об'єктивних досліджень із формуванням клінічного діагнозу та визначенням принципів лікування. Практичну цінність підручника «Дитяча оториноларингологія» складають чітко викладені у кожному розділі техніка маніпуляцій та операцій за різних хвороб ЛОР-органів, що дозволяє лікарям-інтернам набути необхідних практичних навичок.

У 2013 році вийшов у світ Національний підручник «Дитяча оториноларингологія» під редакцією професора Андрія Лайка й за участі авторського колективу кафедри дитячої оториноларингології, аудіології та фоніатрії НМАПО імені П. Л. Шупика та ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О. С. Коломійченка НАМН України». У підручнику висвітлені питання діагностики, сучасних методів консервативного та хірургічного лікування. Чільне місце відведене маніпуляціям і операціям на ЛОР-органах у дітей різного віку, можливим ускладненням і тактиці їхнього лікування. Дотримано вимог сучасної міжнародної анатомічної номенклатури. Національний підручник «Дитяча оториноларингологія» є корисним для практичних оториноларингологів, лікарів загальної практики – сімейної медицини, лікарів служби швидкої і невідкладної медичної допомоги та студентів вищих навчальних закладів ІV рівня акредитації, підпорядкованих МОЗ України. 

Професор Андрій Лайко – відмінник охорони здоров’я, лікар вищої кваліфікаційної категорії, нагороджений медалями, грамотами МОЗ України за тривалу сумлінну роботу. Двадцять шість років був республіканським дитячим оториноларингологом, займався організацією дитячої оториноларингологічної служби України. Мережа дитячих оториноларингологічних кабінетів і стаціонарів безперервно вдосконалювалась. Професор Андрій Лайко був членом Спеціалізованої вченої ради Д 26.611.01 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.09 – «оториноларингологія», головою профкому, а потім членом профкому Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика. 

Притаманні Андрію Афанасійовичу наполеглива праця, дух новаторства, невпинний рух до нової мети продовжують залишатися його життєвими принципами. Мудрий клініцист-оториноларинголог, досвідчений педагог, яскрава особистість, ерудит, науковець Андрій Лайко користується заслуженим авторитетом серед колег лікарів, науковців – широкого кола фахівців у галузі оториноларингології, а також численної спільноти людей, на допомогу яким прийшов Лікар з великої літери Андрій Лайко.

 

Колектив Національного університету охорони здоров′я України імені П. Л. Шупика  сердечно вітає  професора Андрія Афанасійовича Лайка з Днем народження! 

Зичимо Вам міцного здоров’я, енергії, натхнення і наснаги, творчого довголіття і благополуччя! Многая літа!

Оцініть матеріал

Актуальність матеріалу: 75% - 2 Голосів
Корисність матеріалу: 75% - 2 Голосів
Доступність матеріалу: 75% - 2 Голосів

Загальна оцінка матеріалу