Google search

 
 

10 березня 2021 року відбулось засідання вченої ради НУОЗ України імені П. Л. Шупика у новому складі. Проводив засідання ректор, академік НАМН України професор Юрій Вороненко.

Перше питання порядку денного присвячувалось виборам голови вченої ради, виборам на посади, присвоєнню вчених звань та висуненню претендентів на здобуття стипендії Кабінету Міністрів України для молодих вчених.

За результатами таємного голосування вчена рада одноголосно обрала головою вченої ради НУОЗ України імені П. Л. Шупика ректора, академіка НАМН України професора Юрія Вороненка.

Вчена рада обрала на посади завідувачів кафедр: промислової, клінічної фармації та клінічної фармакології - професора Володимира Загорія; дерматовенерології, алергології, клінічної та лабораторної імунології - професора Олександра Літуса; управління охороною здоров’я та публічного адміністрування - професора Василя Михальчука.

Рішеннями вченої ради обрано на посади професорів кафедр: дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології - професора Анастасію Бондаренко; управління охороною здоров’я та публічного адміністрування - професора Михайла Голубчикова та професора В’ячеслава Писаренка; кафедри фармацевтичної технології і біофармації - професора Анну Дроздову; дерматовенерології, алергології, клінічної та лабораторної імунології - професора Віктора Літуса; нейрохірургії - професора Андрія Муравського; присвоєно вчені звання професора по кафедрі: управління охороною здоров’я та публічного адміністрування - д. н. з держ. упр. доценту Зоряні Гбур; хірургії та трансплантології - д. мед. н. ст. досл. Андрію Сидюку та д. мед. н. ст. н. співр. Олександру Тивончуку; стоматології - д. мед. н. доценту Олександру Тимофєєву; стоматології дитячого віку - д. мед. н. доценту Ірині Трубці; доцента по кафедрі: патологічної та топографічної анатомії - к. мед. н. Валентині Заріцькій; фізичної та реабілітаційної медицини і спортивної медицини - к. мед. н. Тетяні Куртян; іноземних мов - к. пед. н. Лорені Михайленко.

Висунуто претендентами на здобуття стипендії Кабінету Міністрів України для молодих вчених аспіранів кафедр: хірургії та судинної хірургії - Руслана Геращенка; сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги - Наталію Заверуху.

Наступним питанням вчена рада розглянула та рекомендувала до затвердження план роботи вченої ради Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика на березень-грудень 2021 року.

Професор Раїса Моісеєнко, проректор з науково-педагогічної та лікувальної роботи, доповіла про стан надання медичної допомоги на клінічних базах в 2020 році та окреслила завдання на 2021 рік, підтримані вченою радою.

Професор Олеся Гульчій, проректор з міжнародних зв’язків та науково-педагогічної роботи з іноземними громадянами, представила вченій раді звіт про роботу за період з квітня 2016 року по березень 2021 року, який був одноголосно затверджений.

Вчена рада заслухала та затвердила рішення вчених рад педіатричного факультету та УДІР за результатами звітів завідувачів кафедр: дитячих і підліткових захворювань професора Галини Бекетової та акушерства, гінекології та перинатології д. мед. н. доцента Ольги Горбунової за період з березня 2016 року по березень 2021 року.

Вчена рада затвердила індивідуальні плани наукових робіт здобувачів ступеня доктора філософії, навчальні плани та програми навчальних циклів, локальні нормативні акти та змісти наукових періодичних видань; рекомендувала до видання рукописи навчально-методичних і наукових видань.

Наступне засідання вченої ради НУОЗ України імені П. Л. Шупика заплановано на 14 квітня 2021 року.

Оцініть матеріал

Актуальність матеріалу: 75% - 2 Голосів
Корисність матеріалу: 75% - 2 Голосів
Доступність матеріалу: 74.67% - 3 Голосів

Загальна оцінка матеріалу

Читайте також