Google search

 
 

16 лютого 2021 р. після тривалої хвороби на 85 році життя помер відомий вчений, блискучий лікар-оториноларинголог, талановитий педагог, доктор медичних наук, професор Богдан Григорович Іськів.

Іськів Богдан Григорович народився 14.08.1936 р., в с. Лешнів, нині Бродів, Львівського р-ну Львівської області. Після закінчення в 1960 р медичного інституту у Львові, розпочав свою трудову діяльність на Волині, а потім у рідному місті Броди, Львівської області. Вступивши в 1965 р. в аспірантуру, молодий лікар звернув на себе увагу професора Л. Заріцького та корифея української оториноларингології, директора інституту отоларингології, професора О. Коломійченка. За рекомендацією професора О. Євдощенко молодому аспіранту була затверджена тема дисертації.

Враховуючи, що саме в ці роки розпочався розвиток нового хірургічного напрямку в лікуванні хронічних отитів, дослідження проведені молодим ученим з експериментальної тимпанопластики, отримали високу оцінку спеціалістів, а успішний захист дисертації був затверджений Московською ВАК у рекордно короткий термін - два тижні.

Після успішного захисту дисертації, Б. Іськів був обраний асистентом новоствореної кафедри дитячої оториноларингології КДІУЛ. Працюючи на кафедрі, молодий вчений доклав чимало зусиль в становленні нової кафедри, організації навчального процесу та наукової роботи. Продовжуючи під керівництвом проф. О. Євдощенко педагогічну та наукову роботу, ним були розроблені нові методики кріохірургічного лікування ЛОР-захворювань, дренажні методи лікування отоантриту, синуситів тощо.

В своїй науковій та практичній діяльності, Богдан Григорович продовжував активне вивчення проблеми хронічного отиту. В результаті копіткої багаторічної роботи проведеної на кафедрі оториноларингології КДІУЛ, ним були розроблені різноманітні варіанти меатотимпанопластики, показання до проведення тих чи інших методик хірургічних втручань на ЛОР-органах. Закономірним результатом визнання наукових досягнень Богдана Григоровича став успішний захист у 1988 році докторської дисертації: «Меатотимпанопластика у хворих на хронічний гнійний середній отит».

За роки роботи в Національному університеті охорони здоров’я імені П.Л. Шупика (Інституті удосконалення лікарів), ним проведено більше 2000 мікрохірургічних операцій на вусі, тисячам хворих повернено слух, сотням врятовано життя.

Проф. Б. Іськовим розроблена і втілена в життя цілісна система, напрямок, в якому мікрохірургічне втручання є одним з компонентів в комплексному лікуванні хронічних отитів.

Богдан Григорович є автором понад 120 друкованих праць, 50 раціоналізаторських пропозицій, трьох винаходів, монографії «Меатотимпанопластика», співавтором збірника тестових питань і довідника з невідкладної медичної допомоги.

З 1991 р. по 2003 р. проф. Б. Іськів, очолював кафедру оториноларингології НУОЗ України імені П.Л. Шупика, якою в минулому керували такі видатні українські оториноларингологи, як акад. О. Коломійченко, проф. С. Мостовий, проф. О. Євдощенко. Він продовжив традиції своїх вчителів, втілив в життя застосування багатьох нових методик лікування при захворюваннях вуха, горла та носа. В цей період ним в співавторстві з провідними спеціалістами випущено «Типовий учбовий план і програма спеціалізації (інтернатури) випускників медичних інститутів і медичних факультетів університетів із спеціальності «Оториноларингологія», «Навчальні плани та уніфікована програма з передатестаційних циклів із спеціалізації «Оториноларингологія», «Учбові плани та уніфікована програма з передатестаційних циклів із спеціальності «Онкооториноларингологія», створено тестові комп’ютерні програми. З 2003 р. працював професором кафедри.

Богдан Григорович Іськів був патріотом України, йому були притаманні прекрасні людські якості: скромність, принциповість, велика працездатність, доброзичливе відношення до хворих та співробітників колективу, постійне прагнення до пізнання та самовдосконалення.

Світла пам’ять про Богдана Григоровича Іськіва назавжди залишиться в серцях його учнів, співробітників кафедри та клініки, численних пацієнтів.