Google search

 
 

18 грудня 2019 року відбулось позачергове засідання вченої ради НМАПО імені П. Л. Шупика. Проводив засідання академік НАМН України професор Юрій Вороненко, ректор.

Ректор повідомив присутнім, що, відповідно до наказу МОН України від 12.12.2019 № 1010-л «Про ліцензування освітньої діяльності» Академія отримала дозвіл на провадження освітньої діяльності з підготовки здобувачів вищої освіти на другому (магістерському) рівні за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування». НМАПО імені П. Л. Шупика також має ліцензію на підготовку магістрів за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація». Це потребує внесення змін та доповнень до Правил прийому на навчання до Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика на 2020 рік, чому і присвячено позачергове засідання вченої ради.

Проректор з науково-педагогічної роботи професор Олександр Толстанов доповів вченій раді про особливості прийому на навчання осіб для здобуття ступеня магістра за зазначеними спеціальностями, можливі джерела фінансування, строки прийому документів і вступних іспитів, а також правила зарахування на навчання, що представлено в проекті документу, запропонованого до розгляду.

 Вчена рада після обговорення одноголосно підтримала внесені зміни та доповнення та затвердила Правила прийому на навчання до Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика на 2020 рік у новій редакції.

Наступне чергове засідання вченої ради НМАПО імені П. Л. Шупика відбудеться 15 січня 2020 року.