Google search

 
 

3 грудня проректор з міжнародного співробітництва професор Олеся Гульчій взяла участь у роботі І Всеукраїнського форуму безперервної медичної освіти – безперервного професійного розвитку та презентувала бачення фахівців НМАПО імені П.Л. Шупика ризиків та можливостей, що постають перед нашою країною та галуззю в процесі оновлення підходів до БПР лікарів.

У заході взяли участь заступниця міністра МОЗ України Младена Качурець, президент консультативної ради Європейської акредитаційної палати в кардіології (Німеччина) Йорґ Стайн, генеральний директор Siyemi Learning (Манчестер, Велика Британія) Юджин Позняк, представники закладів вищої медичної освіти, професійних лікарських асоціацій тощо.

У доповіді «Провайдер заходів безперервного професійного розвитку: проблеми визначення та управління», авторами якої стали ректор НМАПО імені П.Л. Шупика, академік НАМН України Юрій Вороненко, проректор з міжнародного співробітництва та науково-педагогічної роботи з іноземними громадянами професор Олеся Гульчій, проректор з науково-педагогічної роботи професор Олександр Толстанов та завідувач кафедри психології, педагогіки, медичного та фармацевтичного права  професор Володимир Краснов, був проаналізований закордонний та вітчизняний досвід забезпечення високої якості підготовки лікарів. Унаслідок аналізу розроблені прикладні пропозиції з удосконалення системи акредитації провайдерів безперервного професійного розвитку. Серед іншого:

  • розробити проект Положення про вимоги до провайдерів у сфері БПР лікарів в Україні;
  • до цього Положення розробити перелік критеріїв до організацій, які бажають отримати статус «Організатор (провайдер) у сфері БПР лікарів в Україні»;
  • автоматично реєструвати в агенції БПР тих провайдерів, які мають ліцензію МОН на проведення освітньої діяльності (вища освіта) та акредитацію МОН з галузі знань 22 Охорона здоров’я.

Нормативною рамкою для системи БПР лікарів в Україні мають стати такі міжнародні стандарти:

  • Continuing Professional Development (CPD) of Medical Doctors WFME Standards 2015;
  • ISO 29993:2017 Learning services outside formal education – Service requirements; Послуги з навчання неформальної освіти та навчання – Основні вимоги до постачальників (провайдерів) послуг;
  • ISO 21001:2018 Educational organizations – Management systems for educational organizations — Requirements with guidance for use. Стандарт ISO 21001 присвячений конкретній взаємодії між освітньою організацією, учнями, клієнтами та іншими зацікавленими сторонами;
  • Вимоги до акредитації програм БМО Європейської спілки медичних спеціалістів (UEMS, м. Брюссель, Бельгія);
  • Вимоги до акредитації програм БМО Акредитаційної ради БМО (ACCME, США).

Читайте також