Search

Президент Королівського коледжу патологоанатомів професор Джо Мартін підписала українську частину Меморандуму про взаємопорозуміння в академічному співробітництві з НМАПО імені П.Л. Шупика.

Меморандум привезли з України д-р Марк Говард та д-р Ольга Вайз, які відповідають за популяризацію Коледжу на міжнародному рівні, побудову міжнародного стратегічного співробітництва та партнерські відносини з Україною.

Професор Джо Мартін була рада отримати пам’ятні подарунки – ювілейну монету, буклет та символіку Академії.

Співпраця кафедри патологічної та топографічної анатомії НМАПО імені П.Л. Шупика з Королівським коледжем патологоанатомів Сполученого Королівства полягає у впровадженні та підтримці професійних стандартів в щоденній роботі патологів, сприянні підвищенню кваліфікації практикуючих лікарів-патоморфологів, вдосконаленні майстерності викладачів патологічної анатомії за умови постійного професійного розвитку та можливих форм атестації знань і практичних навичок патологів як з питань аутопсій, формулювання посмертного діагнозу, так і з питань формулювання прижиттєвого патологоанатомічного діагнозу.

Особливу увагу в співпраці приділено стандартам діагностики імуногістохімічного дослідження пухлин, передпухлинних процесів та непухлинних захворювань. Значення проведення рутинного морфологічного аналізу, імуногістохімчного дослідження на сьогодні як в багатьох країнах, так і в Україні є найбільш доступним, тому що отриманий матеріал для проведення дослідження важко піддається молекулярному профілюванню.

Отримані рекомендації кафедра адаптує та запроваджує в педагогічній роботі при підготовці циклів тематичного удосконалення, підготовці інтернів-патологоанатомів та інтернів-суміжних спеціальностей, на циклах стажування та спеціалізації.

Розпочато роботу з адаптування протоколів проведення гістологічного дослідження різних органів та тканини для роботи в патологоанатомічних відділеннях, бюро.