Google search

 
 

22 листопада 2023 року відбулось чергове засідання вченої ради Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика, що розпочалося з вручення відзнак науково-педагогічним працівникам головою вченої ради чл. – кор. НАМН України професором Олександром Толстановим і академіком НАМН України професором В’ячеславом Камінським, ректором (чл.-кор. НАМН України професору Наталії Харченко, професорам Юрію Головченко, Наталії Коваленко, Олександру Літусу, доцентам Павлу Королю та Вікторії Буцькій), та вручення атестату професора кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Дмитру Дзюбі.

Першим при розгляді питань Порядку денного виступив ректор НУОЗ України імені П. Л. Шупика академік НАМН України, професор В’ячеслав Камінський, який представив Стратегію та Стратегічний План розвитку НУОЗ України імені П. Л. Шупика до 2028 року. Рішення з даних питань були затверджені членами вченої ради, шляхом відкритого голосування.

Наступним заслухано доповідь Юрія Соханя, заступника ректора з адміністративно-господарської роботи щодо господарської діяльності у НУОЗ України імені П. Л. Шупика в 2023 році та розвиток матеріально-технічної бази та інфраструктури в 2024 році. Вченою радою прийнято представлену інформацію до відома.

У третьому питанні Порядку денного доповідь щодо діяльності студентського самоврядування НУОЗ України імені П. Л. Шупика в 2023 році представив Ярослав Начеса, голова студентського самоврядування. В обговоренні виступила професор Наталія Савичук, проректор з наукової роботи, яка підкреслила активність членів студентського самоврядування, пошук нових форм роботи та відзначила участь студентів у роботі стипендіальностї комісії, факультетських вчених рад. Ректор, академік НАМН України професор В’ячеслав Камінський зазначив необхідність залучення молоді до діяльності закладу, посиленні співпрацю з Радою молодих вчених, відновленні діяльності Школи молодого вченого та практики проведення конференцій молодих науковців.

При розгляді кадрових питань учений секретар, доцент Тетяна Бухановська представила кандидатів на присвоєння вченого звання професора кафедри офтальмології д. мед. н. доцента Юлію Панченко та вченого звання доцента кафедри медичної та лабораторної генетики к. біол. н. Олену Євсеєнкову, яких було обрано за результатами таємного голосування.

Наступним заслухано чл.-кор. НАМН України професора Юрія Вдовиченко, першого проректора, голову робочої групи з реорганізації структурних підрозділів про результати роботи та пропозиції робочої групи. В обговоренні виступили академік НАМН України, професор В’ячеслав Камінський та професор Олена Ткаченко, завідувач кафедри неврології №2. Рішення з даного питання було затверджено членами вченої ради, шляхом відкритого голосування.

Вчена рада також затвердила індивідуальні плани наукових робіт здобувачів наукових ступенів та ступеня доктора філософії, склад разових спеціалізованих вчених рад та розглянула стан виконання дисертацій з прийняттям відповідних рішень.

Чл.-кор. НАМН України професор Юрій Вдовиченко представив навчальні плани та робочі програми у сфері післядипломної освіти галузі знань 22 «Охорона здоров’я», навчальні плани та робочі програми циклів тематичного удосконалення, які були затверджені членами вченої ради шляхом відкритого голосування.

Проректор з наукової роботи професор Наталія Савичук представила на розгляд питання за науковим напрямом, які були підтримані вченої радою до затвердження.

Начальник відділу юридичного та правового забезпечення Тетяна Вознюк виступила з пропозицією внести зміни і доповнення та затвердити у новій редакції низку локальних нормативних документів. Дані пропозиції було підтримано вченою радою.

Вчена рада також затвердила оновлений склад постійної комісії вченої ради НУОЗ України імені П. Л. Шупика з правових питань та регламенту діяльності.

Наступне засідання вченої ради НУОЗ України імені П. Л. Шупика заплановано на 13 грудня 2023 року.

Оцініть матеріал

Актуальність матеріалу: 58.8% - 5 Голосів
Корисність матеріалу: 33% - 3 Голосів
Доступність матеріалу: 33% - 3 Голосів

Загальна оцінка матеріалу