Google search

 
 

11.10.2023 відбулось чергове засідання вченої ради Національного університету охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика, що розпочалося з виступу академіка НАМН України, професора В’ячеслава Камінського, ректора університету, який подякував співробітникам за довіру на підтримку на виборах.

Голова вченої ради чл.-кор. НАМН України професор Олександр Толстанов разом з ректором В’ячеславом Камінським вручили відзнаки та подяки науково-педагогічним працівникам (професору Олександрі Івахно, професору Володимиру Шкорботуну, професору Ірині Трубці, професору Валерію Бугру, доценту Олександру Тимченку).

Засідання вченої ради проводив заступник голови вченої ради чл.-кор. НАМН України професор Юрій Вдовиченко.

Першим питанням порядку денного членами вченої ради було вирішено заслухати ученого секретаря, доцента Тетяну Бухановську, яка представила кандидатів на заміщення вакантних посад професорів закладу вищої освіти професора Олександра Бредуна, доцента Ладу Лічман, професора Володимира Мішалова, доцента Юлію Панченко, професора Світлану Пустовіт, професора Ольгу Танько та кандидата на присвоєння вченого звання доцента кафедри терапії і геріатрії Тетяну Повєткіну, яких було обрано за результатами таємного голосування.

При розгляді другого питання заслухано професора Олесю Гульчій, проректора з науково-педагогічної роботи та міжнародного співробітництва, яка доповіла про розвиток міжнародного співробітництва в НУОЗ України імені П.Л. Шупика під час воєнного стану та міжнародну підтримку на шляху до євроінтеграції. В обговоренні виступили професор Галина Пилягіна, завідувач кафедри психіатрії, психотерапії та медичної психології та професор Антон Волосовець, завідувач кафедри медицини невідкладних станів. Рішення з даного питання було затверджено членами вченої ради, шляхом відкритого голосування.

Наступним заслухано доповідь к. н. держ. упр. Людмили Шостак, завідувача відділу моніторингу якості освіти, ліцензування та акредитації щодо системи моніторингу якості освіти в НУОЗ України імені П.Л. Шупика в 2022 році та завдань з підвищення якості вищої освіти в 2023 році. В обговоренні виступили чл. кор. НАМН України, професор Наталія Харченко, завідувач кафедри гастроентерології, дієтології та ендоскопії та професор Володимир Краснов, завідувач кафедри педагогіки, психології, медичного та фармацевтичного права. Рішення з даного питання було затверджено членами вченої ради, шляхом відкритого голосування.

Вчена рада також затвердила індивідуальні плани наукових робіт здобувачів наукових ступенів та ступеня доктора філософії, склад разових спеціалізованих вчених рад та розглянула стан виконання дисертацій з прийняттям відповідних рішень.

Головуючий, заступник голови вченої ради чл.-кор. НАМН України професор Юрій Вдовиченко представив алгоритм реорганізації кафедр та структурних підрозділів НУОЗ України імені П.Л. Шупика. Вченою радою шляхом відкритого голосування підтримано створення робочої групи з реорганізації, оптимізації та розвитку кафедр та призначення головою робочої групи чл.-кор. НАМН України проф. Юрія Вдовиченка, першого проректора та співголовами – чл.-кор. НАМН України професора Олександра Толстанова, проректора з науково-педагогічної роботи та професора Валерія Бугра, голову профкому НУОЗ України імені П.Л. Шупика.

Наступною виступила професор Раїса Моісеєнко, проректор з науково-педагогічної та лікувальної роботи, яка представила інформацію про утворення Університетської клініки НУОЗ України імені П.Л. Шупика на базі Комунального підприємства «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради. Вченою радою ця інформація була прийняти до відома та підтримано здійснення подальших кроків по створенню Університетських клінік.

Вчена рада також затвердила: зміни до складу кадрової комісії вченої ради (введення до складу кадрової комісії Юрія Сіденка, уповноваженої особи з питань запобігання і виявлення корупції), навчальні плани та робочі програми у сфері післядипломної освіти галузі знань 22 «Охорона здоров’я», навчальні плани та робочі програми циклів тематичного удосконалення.

Проректор з наукової роботи професор Наталія Савичук представила на розгляд питання за науковим напрямом, які були підтримані вченої радою до затвердження.

Начальник відділу юридичного та правового забезпечення Тетяна Вознюк виступила з пропозицією внести зміни і доповнення та затвердити у новій редакції низку локальних нормативних документів, а також внести зміни до складу постійної комісії вченої ради НУОЗ України імені П.Л. Шупика з правових питань та регламенту діяльності (ввести до складу комісії професора Раїсу Моісеєнко, проректора з науково-педагогічної та лікувальної роботи, (за заявою) та обрати її головою комісії. Дані пропозиції було підтримано вченою радою.

Наступне засідання вченої ради НУОЗ України імені П. Л. Шупика заплановано на 08 листопада 2023 року.