Google search

 
 

13.09.2023 відбулось чергове засідання вченої ради Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика.

Засідання проводив в. о. ректора, голова вченої ради чл.-кор. НАМН України професор Олександр Толстанов, який вручив Почесну грамоту Кабінету Міністрів України (професору Олександру Літусу), атестати співробітникам університету, які отримали вчені звання (професору Олександру Акімову, професору Олені Карловій, доценту Володимиру Пироговському); з нагоди Дня медичного працівника нагородив Пам'ятними знаками «Відзнака НУОЗ України імені П. Л. Шупика» (професорів: Тетяну Бабкіну, Наталію Харченко, Ірину Хоменко; доцентів: Валерію Горелік, Наталію Поляник, Ганну Смирнову); оголосив подяки (професорам: Василю Михальчуку, Руслану Ткаченку, Павлу Королю; Олені Вєсовій, Вадиму Гетьману, Валентину Ходосу, Євгенію Труфанову; доцентам: Ірині Горячевій, Галині Дзюбі, Антоніні Дубковій, Євгенії Кривенко, Ользі Лакші, Ігорю Паліводі; асистентам кафедр: Вікторії Ладинці, Тетяні Сімагіній; провідним фахівцям: Вікторії Дубровській, Олександрі Кирпач, Ірині Строговій; заступнику начальника планово-фінансового відділу Тетяні Трубчик; старшому викладачу Анастасії Половіній; лаборанту Наталії Савицькій).

Першим питанням порядку денного заслухано актову промову про роль вищої медичної освіти у післявоєнному відновленні сфери охорони здоров’я України, яку представили професор Володимир Краснов, завідувач кафедри педагогіки, психології, медичного та фармацевтичного права та завідувач кафедри фізичної та реабілітаційної медицини і спортивної медицини професор Олександр Владимиров. В обговоренні взяли участь професор Олександр Літус, який відзначив роль мультидисциплінарної команди для проведення реабілітації. А також виступила професор Олеся Гульчій, проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародного співробітництва, яка зазначила проактивну позицію кафедри фізичної та реабілітаційної медицини і спортивної медицини в рамках міжнародної роботи університету. 

При розгляді другого питання порядку денного заслухано професора Озара Мінцера, завідувача кафедри фундаментальних дисциплін та інформатики, який означив основні шляхи використання інформаційних технологій у НУОЗ України імені П. Л. Шупика в 2022 р. та визначив напрями інформатизації університету в 2023 р. В обговоренні виступив Костянтин Балашов, доктор філософії, керівник відділу комунікацій та маркетингу, який зазначив важливість застосування інформаційних технологій та визначив шляхи подальшого вдосконалення впроваджень. Рішення з даного питання було затверджено членами вченої ради, шляхом відкритого голосування.

Учений секретар, доцент Тетяна Бухановська, представила кандидатів на присвоєння вченого звання професора по кафедрі анестезіології та інтенсивної терапії Дмитра Дзюбу і по кафедрі педагогіки, психології, медичного та фармацевтичного права Тетяну Кодлубовську, яких було обрано за результатами таємного голосування. 

Голова вченої ради педіатричного факультету професор Марина Маменко представила рішення вченої ради педіатричного факультету за результатами звіту завідувача кафедри дитячої кардіології та кардіохірургії член-кореспондента НАМН України професора Надії Руденко за період з вересня 2018 р. по вересень 2023 р, яке було затверджено членами вченої ради університету. 

З рішенням вченої ради Інституту післядипломної освіти за результатами звіту завідувача кафедри ендокринології академіка НАМН України професора Миколи Тронька за період з вересня 2018 року по вересень 2023 року виступила голова вченої ради Інституту післядипломної освіти професор Олена Шарікадзе. Шляхом відкритого голосування дане рішення було затверджено членами вченої ради. 

Вчена рада також затвердила індивідуальні плани наукових робіт здобувачів наукових ступенів та ступеня доктора філософії, склад разових спеціалізованих вчених рад та розглянула стан виконання дисертацій з прийняттям відповідних рішень.

 

Перший проректор, чл.-кор. НАМН України професор Юрій Вдовиченко представив навчальні плани та робочі програми навчальних дисциплін підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня та освітні програми у сфері післядипломної освіти галузі знань 22 «Охорона здоров’я», які були затверджені вченою радою. 

Проректор з наукової роботи професор Наталія Савичук представила на розгляд питання за науковим напрямом, які були підтримані вченої радою до затвердження.

 

Начальник відділу юридичного та правового забезпечення Тетяна Вознюк виступила з пропозицією внести зміни і доповнення та затвердити у новій редакції низку локальних нормативних документів. Дані пропозиції було підтримано вченою радою. 

Наступне засідання вченої ради НУОЗ України імені П. Л. Шупика заплановано на 11 жовтня 2023 року.