Search

 
 

Кафедра патологічної анатомії та судової медицини НУОЗ України імені П. Л. Шупика має сторічний досвід викладання та підготовки патологоанатомів, які працюють у багатьох країнах світу.

Починаючи з дня заснування і дотепер працівники кафедри передають свій досвід лікарям та впроваджують новітні технології, як в методики викладання, так і в підходи до діагностики.

Кафедра у співпраці з такими організаціями світового рівня як Королівський коледж патологів Сполученого Королівства (Велика Британія) та Європейська асоціація патологів (ESP), проводить науково-практичні конференції, фахові семінари, майстер-класи, в яких беруть участь спеціалісти з багатьох країн світу для висвітлення сучасних аспектів патології.

Кафедра пишається своїми клінічними базами, серед яких є як державні установи, так і провідні приватні лабораторії. У грудні 2022 р. було підписано договір про співробітництво з ТОВ «СІ ЕС ДІ ЛАБ», як клінічною базою кафедри

Натепер співпраця кафедри та ТОВ «СІ ЕС ДІ ЛАБ» дозволяє реалізовувати освітні програми у сфері вищої та післядипломної освіти, а саме підготовку в інтернатурі, підвищення кваліфікації лікарів-патологів та здійснювати підготовку наукових і науково-педагогічних кадрів на сучасній базі закладу охорони здоров’я. Лікарі-інтерни, які навчаються на кафедрі отримують не лише теоретичні знання, а й практичний досвід застосування новітніх підходів до сучасної патоморфологічної та цитологічної діагностики різних захворювань. Така співпраця дозволить лікарям-патологам набувати практичних навичок та компетентностей в опануванні імуногістохімічного, молекулярно-генетичного та інших методів сучасної діагностики. Використання отриманих знань в подальшому дозволить застосовувати отриманий досвід під час своєї практичної і наукової діяльності в Україні, розширяючи горизонти діагностичних можливостей вітчизняної медицини і публікуючи результати своєї діяльності в провідних спеціалізованих виданнях України і світу.

Оцініть матеріал

Актуальність матеріалу: 71.5% - 2 Голосів
Корисність матеріалу: 72% - 2 Голосів
Доступність матеріалу: 73% - 2 Голосів

Загальна оцінка матеріалу