Google search

 
 

18 січня 2023 року відбулося чергове засідання вченої ради НУОЗ України імені П. Л. Шупика. Проводив засідання голова вченої ради, в. о. ректора, чл.-кор. НАМН України, професор Олександр Толстанов.

 

За першим питанням порядку денного в. о. ректора, чл.-кор. НАМН України, професор Олександр Толстанов представив вченій раді до розгляду проєкт Комплексного плану роботи НУОЗ України імені П. Л. Шупика на 2023 рік, із визначеними цільовими показниками діяльності з урахуванням викликів воєнного стану та карантинних обмежень внаслідок коронавірусної інфекції Covid-19. Комплексний план роботи був одноголосно затверджений вченою радою.

Розглядаючи кадрове питання, вчена рада обрала на посади завідувачів кафедр: ортопедії і травматології – професора Миколу Анкіна, мікробіології та вірусології – професора Ірину Дзюблик, патологічної анатомії та судової медицини – професора Олену Дядик, педіатрії, дитячих інфекційних хвороб, імунології та алергології – професора Олену Охотнікову, філософії та іноземних мов – професора – Світлану Пустовіт, дитячої хірургії, анестезіології, ортопедії та травматології – професора Андрія Біляєва; присвоїла вчене звання професора по кафедрі дитячої оториноларингології, аудіології та фоніатрії д. мед. н. Юрію Гавриленку.

Надалі вчена рада затвердила кошториси НУОЗ України імені П. Л. Шупика на 2023 рік за загальним і спеціальним фондами, проєкти яких представила начальник планово-економічного відділу Ольга Красота.

Вчена рада затвердила індивідуальні плани наукових робіт аспірантів кафедр – здобувачів ступеня доктора філософії; розглянула стан виконання дисертацій за результатами моніторингу з прийняттям відповідних рішень.

Розглядаючи питання «Різне», вчена рада затвердила теми науково-дослідних робіт кафедр, навчальні плани та програми циклів тематичного удосконалення, локальні нормативні акти Університету, рекомендувала до видання рукописи періодичних наукових видань.

Наступне засідання вченої ради НУОЗ України імені П. Л. Шупика заплановано на 08 лютого 2023 року.

Оцініть матеріал

Актуальність матеріалу: 50% - 1 Голосів
Корисність матеріалу: 49.5% - 2 Голосів
Доступність матеріалу: 50% - 1 Голосів

Загальна оцінка матеріалу