Google search

 
 

11 січня 2023 року відбулась нарада представників адміністрації Університету з завідувачами та відповідальними за навчальний процес кафедр, на якій було обговорено перспективи та ризики виконання навчально-виробничого плану НУОЗ України імені П. Л. Шупика на 2023 рік.

 

Проводив нараду виконувач обов’язків ректора чл.-кор. НАМН України професор Олександр Толстанов. Участь у нараді також брали: перший проректор чл.-кор. НАМН України професор Юрій Вдовиченко, головний бухгалтер Світлана Шендрик, начальник планово-фінансового відділу Ольга Красота, завідувач відділу підвищення кваліфікації та безперервного професійного розвитку доцент Світлана Кошова та декани факультетів і директор Інституту післядипломної освіти та БПР.

У своєму виступі в. о. ректора Олександр Толстанов окреслив загальну ситуацію щодо перспектив розвитку та фінансування Університету і зауважив, що фінансування закладу за загальним фондом Державного бюджету України на 2023 рік зменшилось на 20% у порівнянні з минулим роком.

Олександр Костянтинович наголосив на необхідності та важливості впровадження з 1 вересня 2023 року підготовки здобувачів вищої освіти на другому (магістерському) рівні вищої освіти у галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальностями 221 «Стоматологія», 222 «Медицина» тощо, адже саме за додипломним навчанням майбутнє нашого Університету, і закликав учасників наради активніше долучатися до цієї діяльності.

Професор Олександр Толстанов проінформував, що за результатами моніторингу діяльності кафедр, алгоритм якого представлено на сьогоднішньому засіданні, через три місяці буде зроблено висновки щодо їх роботи та прийнято відповідні управлінські рішення.

Перший проректор професор Юрій Вдовиченко у своєму виступі подякував присутнім за те, що навчально-виробничий план НУОЗ України імені П. Л. Шупика на 2022 рік за загальним фондом було виконано, але зауважив, що було недовиконання плану за спеціальним фондом і тому кожна кафедра повинна робити щомісячний моніторинг з метою підвищення ефективності роботи.

На нараді також виступила головний бухгалтер Світлана Шендрик, яка поінформувала про кошториси університету за загальним і спеціальним фондами впродовж останніх трьох років та заборгованість за навчання й надала прогнозовані показники надходження коштів на 2023 рік.

Начальник планово-фінансового відділу Ольга Красота ознайомила присутніх із механізмом розрахунку педагогічного навантаження на посади науково-педагогічних працівників за спеціальним фондом, який було напрацьовано за результатами проведеного аналізу надходження коштів.

Завідувач відділу підвищення кваліфікації та безперервного професійного розвитку доцент Світлана Кошова поінформувала про виконання плану за загальним і спеціальним фондами по слухачам.

Підсумовуючи, в. о. ректора чл.-кор. НАМН України професор Олександр Толстанов зазначив, що моніторинг виконання навчально-виробничого плану за загальним і спеціальним фондами буде проводитись щомісяця, за невиконання плану до кафедр будуть вживатись відповідні заходи, а також звернув увагу на механізм своєчасного кадрового забезпечення спеціального фонду - кількість науково-педагогічних працівників за спеціальним фондом має точно відповідати обсягу коштів, які Університет виділяє на їх утримання, а не перевищувати його.

Оцініть матеріал

Актуальність матеріалу: -33283.33% - 3 Голосів
Корисність матеріалу: -3333333333283.3% - 3 Голосів
Доступність матеріалу: -24999950.25% - 4 Голосів

Загальна оцінка матеріалу