Google search

Медична евакуація — це сукупність заходів щодо транспортування поранених i хворих на етапи медичної евакуації з метою своєчасного й повного надання їм медичної допомоги і лікування. Крім того, медична евакуація забезпечує звільнення етапів медичної евакуації від поранених і хворих, створюючи умови для їх переміщення відповідно до бойової та медичної обстановки.

Медичну евакуацію слід розглядати, як захід вимушеного характеру; вона застосовується у всіх випадках, коли лікування поранених і хворих на місці виявляється з тих чи інших причин неможливим або недоцільним за медичними показаннями.

Найбільш часто необхідність медичної евакуації виникає при потребі надати спеціалізовану медичну допомогу (яку неможливо надати загалом поза лікувальним закладом), несприятливих умовах: стихійні лиха, надзвичайні ситуації (техногенні в першу чергу), бойова обстановка, особливо при невідповідності ємності наявних госпіталів (лікарень) числу поранених і хворих, що надходять, і при неможливості створити належні умови для їх більш-менш тривалого стаціонарного лікування. Іншою проблемою є невідповідність можливостей транспортування та кількості людей, які потребують медичної евакуації.

Евакуаційні заходи у військах включають: розшук, збір поранених і хворих, надання їм усіх видів медичної допомоги, їх евакуацію з метою подальшого лікування та медичної реабілітації. Евакуаційні заходи є однією із найважливіших складових частин медичного забезпечення збройних сил у воєнний час. Основна їх мета — збереження життя і якнайшвидше відновлення боєздатності і працездатності у можливо більшої кількості військовослужбовців, що вибули зі строю в результаті бойового ураження або захворювання. В умовах сучасної війни це є найбільш ефективним способом поповнення бойових втрат особового складу військ.

Медична евакуація тісно пов'язана з медичним сортуванням, в процесі якого встановлюються медичні показання та протипоказання до евакуації, вид транспорту, черговість евакуації і місце призначення для кожного евакуйованого.

Медична евакуація часто застосовується також при маневреному характері бойових дій військ, коли виникає необхідність переміщення їх медичних установ.

Оцініть матеріал

Актуальність матеріалу: 49.5% - 2 Голосів
Корисність матеріалу: 50% - 1 Голосів
Доступність матеріалу: 50% - 1 Голосів

Загальна оцінка матеріалу

Читайте також