Google search

Міністерство охорони здоров’я ухвалило наказ, який вносить зміни до правил вступу до інтернатури. Оновленій редакції наказу передувало тривале громадське обговорення. Загалом ми отримали пропозиції й коментарі від понад 160 громадян і організацій. Деякі з них – враховані частково або повністю.

Рейтинговий розподіл в інтернатуру проводитиме комісія закладу вищої освіти. Навчатися в інтернатурі коштом держбюджету зможуть як студенти контрактної, так і бюджетної форм навчання. Водночас у такому розподілі НЕ беруть участь іноземці, особи без громадянства та українці, що закінчили заклади вищої освіти за кордоном.

Розподіл відбувається на підставі конкурсного балу – найбільшу кількість місць для вибору матиме той, хто краще вчився.

Цьогоріч змінена формула обрахунку конкурсного балу. До уваги братимуть додатково результати КРОК-1, крім того, збільшено частку результату КРОК-2 та зменшено частку середнього балу.

Випускники за спеціальністю 228 «Педіатрія» зможуть проходити інтернатуру за спеціальністю «Внутрішні хвороби», а випускники за спеціальністю 222 «Медицина» – за спеціальністю «Педіатрія» та «Дитяча хірургія». 

Випускники, які навчалися коштом державного бюджету, зможуть обрати спеціальність і заклад охорони здоровʼя для проходження інтернатури з-поміж наявних вакансій. Чим вищій рейтинговий бал у випускника, тим ширші можливості він матиме щодо вибору спеціальностей та місць проходження інтернатури. Ті з них, хто відмовляється від участі у розподілі, мають право пройти повторний рейтинговий розподіл наступного року. Студенти контрактної форми також зможуть взяти участь у розподілі на державні місця або ж обрати інші й навчатися за контрактом.

Для зарахування в інтернатуру випускникам попередніх років, які навчалися коштом державного бюджету, та випускникам з-поміж пільгових категорій, необхідно отримати погодження МОЗ. Його надають на підставі заяви випускника та листа-погодження закладу вищої освіти, в якому випускник планує проходити інтернатуру. У листі зазначається спеціальність, на яку пропонується зараховувати майбутнього лікаря (фармацевта)-інтерна, та місце проходження практичної частини підготовки в інтернатурі. 

Водночас випускники з пільгових категорій, в тому числі особи з-поміж військових, які проходили військову службу під час воєнного стану в Україні та були звільнені у запас, мають право проходити підготовку в інтернатурі коштом державного бюджету за наявності вільних місць держзамовлення, невикористаних під час рейтингового розподілу.

Збільшується термін проходження інтернатури за спеціальністю «Фізична та реабілітаційна медицина» – з двох до трьох років – для випускників, які вступають до інтернатури з 2024 року. Це дозволить привести освіту за цією спеціальністю у відповідність до європейських вимог. Вводиться нова спеціальність – «Судово-медична експертиза».

Підготовка інтернів в інтернатурі здійснюється на підставі затверджених програм. Приблизні програми підготовки в інтернатурі розробляються групами експертів за спеціальностями та затверджуються МОЗ. За час навчання в інтернатурі інтерни повинні опанувати певні компетентності, визначені програмою підготовки. У разі, якщо інтерн не може набути повного переліку компетентностей у закладі охорони здоров’я, який він обрав під час розподілу, керівник такого закладу спільно з керівником групи інтернів закладу вищої освіти зобов’язані забезпечити обрання та відрядження інтерна до іншого закладу охорони здоров’я.

Детальніше з інформацією можна ознайомитися на сайті МОЗ України за посиланням.

Ознайомитися з повною версією наказу МОЗ України від 11.05.2024 №820 можна за посиланням.

Як повідомлялося раніше, НУОЗ України імені П.Л. Шупика планує прийняти на навчання за держзамовленням 300 та за кошти фізичних, юридичних осіб - 480 інтернів випуску 2024 року.

Оцініть матеріал

Актуальність матеріалу: 50.33% - 3 Голосів
Корисність матеріалу: 50.33% - 3 Голосів
Доступність матеріалу: 50.33% - 3 Голосів

Загальна оцінка матеріалу

Читайте також