Google search

Міністерство освіти і науки пропонує до громадського обговорення проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Положення про конкурсний відбір наукових, науково-технічних робіт та проектів, які фінансуються за рахунок зовнішнього інструменту допомоги Європейського Союзу для виконання зобов’язань України у Рамковій програмі Європейського Союзу з наукових досліджень та інновацій «Горизонт 2020».

Пояснювальна записка

Метою прийняття проєкту акта є внесення змін до процедури проведення Міністерством освіти і науки України конкурсного відбору наукових, науково-технічних робіт, які фінансуються за рахунок зовнішнього інструменту допомоги Європейського Союзу для виконання зобов’язань України у Рамковій програмі Європейського Союзу з наукових досліджень та інновацій «Горизонт 2020», в частині граничних обсягів фінансової підтримки, що надається за результатами конкурсного відбору.

Проєкт акта розроблено в ініціативному порядку. Проєкт акта відповідає пріоритету 13.5 «Розвиток науки та інновацій» Програми діяльності Кабінету Міністрів України, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 12 червня 2020 року № 471, яким передбачається розбудова дослідницької та інноваційної інфраструктури, стан якої забезпечує створення та впровадження (комерціалізацію) вченими та суб’єктами інноваційної діяльності результатів їх досліджень та розробок. 

Доцільність прийняття проєкту акта обумовлена необхідністю розвитку національної інноваційної екосистеми шляхом розширення мережі елементів інноваційної інфраструктури, активного залучення науковців до інноваційної діяльності, поєднання наукового та промислового потенціалу, забезпечення трансферу технологій та комерціалізації наукових результатів, збільшення обсягу інноваційної продукції в загальному обсязі промислової продукції, реалізації продукції із високою прибутковістю, що призведе до відновлення інноваційним шляхом економіки України, яка зазнає суттєвого впливу внаслідок війни та воєнного стану.

Проєктом акта передбачається внесення змін до Положення про конкурсний відбір наукових, науково-технічних робіт та проектів, які фінансуються за рахунок зовнішнього інструменту допомоги Європейського Союзу для виконання зобов’язань України у Рамковій програмі Європейського Союзу з наукових досліджень та інновацій «Горизонт 2020», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 листопада 2019 р. № 971 «Про затвердження Положення про конкурсний відбір наукових, науково-технічних робіт, які фінансуються за рахунок зовнішнього інструменту допомоги Європейського Союзу для виконання зобов’язань України у Рамковій програмі Європейського Союзу з наукових досліджень та інновацій «Горизонт 2020» (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2021 р. № 419), зокрема пропонується внести зміни до граничних обсягів фінансової підтримки, що надається за результатами конкурсного відбору наукових, науково-технічних робіт, які фінансуються за рахунок зовнішнього інструменту допомоги Європейського Союзу для виконання зобов’язань України у Рамковій програмі Європейського Союзу з наукових досліджень та інновацій «Горизонт 2020».

Зауваження та пропозиції до проєкту акта просимо надсилати до 17 січня 2023 року на електронну пошту: [email protected], (відповідальна особа Оксана Крукевич, керівник експертної групи з питань розвитку інновацій директорату науки та інновацій).

Джерело: https://mon.gov.ua/ua/news/mon-proponuye-do-gromadskogo-obgovorennya-proyekt-postanovi-kmu-shodo-vnesennya-zmin-do-polozhennya-pro-konkursnij-vidbir-naukovih-naukovo-tehnichnih-robit-ta-proektiv-yaki-finansuyutsya-za-rahunok-zovnishnogo-instrumentu-dopomogi-yes

Оцініть матеріал

Актуальність матеріалу: 50% - 1 Голосів
Корисність матеріалу: 50% - 1 Голосів
Доступність матеріалу: 50% - 1 Голосів

Загальна оцінка матеріалу