Google search

 
 

Перейменування НМАПО імені П. Л. Шупика — стратегічний виважений хід, тактичний задум чи радше продумана стратегія подальшого вдосконалення та розвитку професійної підготовки лікарів у руслі освітньої медичної реформи?, - у своєму інтерв’ю журналу «Український медичний часопис» розповідає ректор НУОЗ України імені П. Л. Шупика академік НАМН України Юрій Вороненко.

Це, перш за все, приведення нашого фактичного університетського статусу кво, його всебічних функцій, до його юридичного визнання як університету, що є результатом багаторічної освітньої, наукової та клінічної діяльності і широкої міжнародної співпраці. А по-друге, це дійсно реалізація стратегії подальшого вдосконалення та розвитку професійної підготовки лікарів у нашому закладі вищої освіти у руслі освітньої медичної реформи.

Згідно із Стратегією розвитку університету на 2021–2025 роки ми передбачаємо, що на середньострокову перспективу основною освітньою діяльністю залишиться післядипломна освіта та безперервний професійний розвиток лікарів і провізорів: інтернатура, спеціалізація, стажування лікарів і провізорів, цикли тематичного вдосконалення з усіх спеціальностей галузі знань «Охорона здоров’я», майстер-класи та тематичні школи, симуляційні тренінги та науково-практичні конференції, круглі столи та семінари, вебінари, телемости тощо. Це напрями освітньої очної та дистанційної діяльності, які добре відомі на ринках України та зарубіжжя і мають стабільний попит. Напрями, за якими ми маємо найвищі рівні сертифікації міжнародними організаціями EFQM та DQS та вітчизняною організацією за стандартом ISO.

До такої ж освітньої діяльності належить і підготовка докторів філософії через аспірантуру та докторів наук через докторантуру, де ми маємо на сьогодні відчутні якісні та кількісні результати, і будемо її продовжувати, готуючи науково-педагогічні та наукові кадри для закладів, установ та організацій сфери охорони здоров’я.

Молоді люди, які приходять до нас, є глобалістами у гарному сенсі цього слова: вони мають активну життєву позицію, комунікабельні, у більшості знають іноземні мови, вільно володіють комп’ютерними та мережевими технологіями, постійно здобувають нові знання. Для такого нового покоління лікарів сучасна післядипломна освіта має бути змінена, вона має стати людино-орієнтованою, індивідуалізованою, з потужним використанням дистанційних технологій та інтернет-ресурсів

Всю статтю читайте за посиланням: https://www.umj.com.ua/article/203446/na-zlami-podij-storichna-istoriya-stvorennya-ta-rozvitku-ukrayinskoyi-medichnoyi-osviti?fbclid=IwAR0wLdYfYNvtnmTeEXtK5q8TirwTDiuhEl5IOBhYjdSpeoOYLTnHNsBOtSU

Оцініть матеріал

Актуальність матеріалу: 50% - 1 Голосів
Корисність матеріалу: 50% - 1 Голосів
Доступність матеріалу: 50% - 1 Голосів

Загальна оцінка матеріалу