Search

конференція

 • Участь лікарів-інтернів кафедри онкологіїу академічній конференції для молодих вчених

  В рамках заходів, присвячених 30-й річниці Незалежності України, 12-13 жовтня 2021 року в Інституті експериментальної патології, онкології та радіобіології імені Р. Є. Кавецького НАН України відбулась науково-практична конференція молодих вчених «Сучасна онкологія: від фундаментальних досліджень до нових терапевтичних підходів» («Modern oncology: from basic research to new therapeutic approaches»).

 • Participation of the doctors-interns of the Department of Oncology in academic conference for young scientists

  В рамках заходів, присвячених 30-й річниці Незалежності України, 12-13 жовтня 2021 року в Інституті експериментальної патології, онкології та радіобіології імені Р. Є. Кавецького НАН України відбулась науково-практична конференція молодих вчених «Сучасна онкологія: від фундаментальних досліджень до нових терапевтичних підходів» («Modern oncology: from basic research to new therapeutic approaches»).

 • Х українсько-польська конференція ЄВРОЛОР-2021

  25 вересня відбулась 10-та українсько-польська конференція з дитячої оториноларингології ЄВРОЛОР-2020. Захід зібрав лекторів з різних країн світу. Лектори з України, Польщі, Бельгії доповідали про найрізноманітніші ЛОР-захворювання та їх сучасні методи лікування.

 • Відбулася конференція трудового колективу хірургічного факультету

  06 жовтня 2021 року під головуванням декана хірургічного факультету доцента Володимира Шуби, за участі першого проректора НУОЗ України імені П. Л. Шупика чл.-кор. НАМН України Юрія Вдовиченка відбулась конференція трудового колективу хірургічного факультету.

 • Кафедра радіології – учасник XIV З’їзду онкологів та радіологів України

  З 30 вересня по 2 жовтня відбувся масштабний онкологічний захід – XIV З’їзд онкологів та радіологів України, присвячений 100-річчю Національного інституту раку. Знакова подія пройшла у м. Києві в НСК «Олімпійський» під патронатом Міністерства охорони здоров’я України, Національної академії наук України, Національної академії медичних наук України, об’єднавши українських спеціалістів і колег із понад 10 інших країн.

 • Участь лікарів-інтернів кафедри онкології у роботі XIV з’їзду онкологів і радіологів України

  У житті онкологічної спільноти України відбулася важлива і грандіозна подія: на честь 100-річного ювілею Національного інституту раку в НСК «Олімпійський» з 30 вересня по 2 жовтня проходив «ХІV з'їзд онкологів та радіологів України».

 • Participation of interns of the Department of Oncology in the work of the XIV Congress of Oncologists and Radiologists of Ukraine

  An important and grandiose event took place in the life of the oncological community of Ukraine: in honor of the 100th anniversary of the National Cancer Institute at the NSC "Olympic" in September 30 to October 2, 2021 the "XIV Congress of Oncologists and Radiologists of Ukraine" was held.

 • Круглий стіл кафедр онкології в межах XIV з’їзду онкологів і радіологів України

  На честь 100-річного ювілею Національного інституту раку в НСК «Олімпійський» з 30 вересня по 2 жовтня проходив «ХІV з'їзд онкологів та радіологів України». Організатори з’їзду, Асоціація онкологів України  запропонували кафедрі онкології НУОЗ України імені П. Л. Шупика долучитись до проведення круглого столу завідувачів та завучів кафедр онкології закладів вищої медичної освіти України до- та післядипломного рівня освіти.

 • Round table of oncology departments in the framework of the XIV Congress of Oncologists and Radiologists of Ukraine

  The organizers of the XIV Congress of Oncologists and Radiologists of Ukraine, the Association of Oncologists of Ukraine invited the Department of Oncology of Shupyk National Healthcare University of Ukraine to take an active part in the round table of heads, heads of oncology departments of higher educational medical institutions of undergraduate and postgraduate education. The round table considered the problems of the educational process in the training of specialists in the specialty "Oncology".

 • Британські хірурги діляться досвідом з аспірантами та інтернами нашого університету

  21-22 вересня в Fairmont Grand Hotel  відбулася науково-практична конференція з пластичної, реконструктивної та естетичної хірургії «Gain 2021 Face to Face». Від кафедри загальної та невідкладної хірургії (завідувач кафедри професор Вадим Крижевський) НУОЗ України імені П.Л. Шупика у цій конференції взяли участь аспірантка кафедри, пластичний хірург Анастасія Ігнатьєва та інтерн кафедри Софія Юрчишин.

 • BRITISH SURGEONS SHARE EXPERIENCE WITH POSTGRADUATE STUDENTS AND DOCTORS OF OUR UNIVERSITY

  On September 21-22, the Fairmont Grand Hotel hosted a scientific-practical conference on plastic, reconstructive and aesthetic surgery "Gain 2021 Face to Face". On behalf of the Department of General and Emergency Surgery (Head of the Department Doctor of Medical Sciences, Professor V.V. Kryzhevsky) of our university, the conference was attended by a graduate student of the department, plastic surgeon Anastasia Ignatieva and intern-doctor Yurchyshyn Sofia.

 • Участь кафедри анестезіології та інтенсивної терапії в міжнародному симпозіумі

  Вірус COVID-19 через глобальні масштаби поширення не лише змінив наш світ, але й поставив нас перед необхідністю терміново вирішувати цілий комплекс надзвичайно складних проблем, пов'язаних з безперервною післядипломною освітою. Саме тому під час глобального локдауну та карантину онлайн-конференції здобули абсолютно новий рівень значущості для професійного спілкування та обміну знаннями.

 • Participation of the Department of Anesthesiology and Intensive Care in the International Symposium

  The COVID-19 virus, due to its global spread, has not only changed our world but also put us in urgent need to solve a whole range of extremely complex problems related to continuing postgraduate education. That is why during the global lockdown and quarantine, online conferences have gained a completely new level of significance for professional communication and knowledge exchange.

 • Науково-практична конференція «ХΙΙΙ Український гастроентерологічний тиждень»

  23-24 вересня 2021 р. в м. Києві в змішаному форматі офлайн з прямою трансляцією на сайт www.gastroukr.org відбуласянауково-практична конференція «ХΙΙΙ Український гастроентерологічний тиждень», організаторами якої виступили Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика та ГО «Українська Гастроентерологічна Асоціація».

 • 19-22 вересня 2021 року в Одесі проходив ХІІІ з’їзд оториноларингологів України.

  19-22 вересня 2021 року в Одесі проходив ХІІІ з’їзд оториноларингологів України.

 • Ефективні стратегії комунікації

  Шановні колеги! Запрошуємо до участі в онлайн вебінарі, присвяченому ефективним стратегіям комунікації у боротьбі з дезінформацією та зниженні рівня недовіри у галузі охорони здоров'я, який відбудеться у п’ятницю, 8 жовтня 2021 року; час проведення: 13:00-15:00 EDT (17: 00-19: 00 GMT).

 • Охматдитівські читання

  23-24 вересня 2021 року відбулася 1-а науково-практична конференція з міжнародною участю «Охматдитівські читання». Організатором конференції була НДСЛ «Охматдит», співорганізаторами Асоціація дитячих анестезіологів та Асоціація дитячих оториноларингологів України.

 • Актуальні питання та інноваційні аспекти взаємодії закладів охорони здоров’я в межах госпітального округу

  Науково-практична конференція «Взаємодія закладів охорони здоров’я в межах госпітального округу: актуальні питання та інноваційні аспекти» буде проведена  04.11.2021 року о 10.00 в режимі online.

 • Міжнародна науково-практична конференція молодих ортодонтів

  Тільки вдосконалення і безперервне навчання рухає нас вперед. Робота лікаря - це постійний процес вдосконалення знань, практики і реалізації. Це сміливість поділитись із колегами думками, оприлюднити на розгляд однодумців результати роботи, кейси, думки. І саме таким чином 25 вересня 2021 року пройшла чергова Міжнародна науково-практична конференція молодих ортодонтів.

 • Щорічна наукова конференція Європейського товариства колопроктологів

  22-24 вересня 2021 року відбулася віртуальна конференція – з’їзд Європейської асоціації колопроктологів:  16th Scientific and Annual Conference of the European Society of Coloproctology.