Google search

Пріоритетним напрямком діяльності відділення є оволодіння найскладнішими сучасними технологіями профілактики та лікування в стоматології, розробленими як в Україні, так і за її межами, з наступним впровадженням в повсякденну практичну діяльність лікарів зубних, гігієністів зубних, помічників лікарів-стоматологів та медичних сестер зі стоматології. Науково-педагогічним напрямом відділення є підготовка та видання науково обґрунтованих методичних довідників, посібників та підручників з практичної діяльності молодших спеціалістів з медичною освітою.