Google search

 Напрямки роботи відділення:

I.   Підвищення кваліфікації зубних лікарів:

  • Цикл спеціалізації (2 місяці);
  • Цикл тематичного удосконалення (1 місяць);

II.  Підвищення кваліфікації зубних гігієністів:

  • Цикл тематичного удосконалення (1 місяць);

III. Підвищення кваліфікації для молодших спеціалістів з медичною освітою за фахом стоматологія (медичні сестри):

  • цикл спеціалізації (тривалість 1,5 місяці);
  • цикл тематичного удосконалення (1 місяць);

IV. Для викладачів вищих навчальних медичних закладів (медичних коледжів) цикл тематичного удосконалення (1 місяць);

Відділення проводить навчальний процес на клінічній базі, що обладнана сучасним стоматологічним устаткуванням. Заняття з курсантами проводять висококваліфіковані викладачі в умовах повного методичного забезпечення учбового процесу та технічного оснащення (проекційна техніка, слайдотека, відеотека) у спеціально обладнаному фантомному класі, аудиторії, навчально-виробничих кабінетах.