Google search

Центр профілактичної та превентивної стоматології (ЦППС) Інституту стоматології НУОЗ України імені П.Л. Шупика створений за наказом ректора НМАПО імені П. Л. Шупика 01.12.2010 р. № 3846 згідно дозволу МОЗ України від 25.11.2010 р. № 08.01 – 47/2627 з метою підвищення кваліфікації та перепідготовки молодших спеціалістів з медичною освітою за спеціальністю «Стоматологія»; лікарів-стоматологів, викладачів вищих навчальних закладів та закладів післядипломної освіти І-ІІІ рівнів акредитації з питань профілактичної та превентивної стоматології.

Завідувачем було призначено доктора медичних наук, професора Мазур Ірину Петрівну.

В 2012 році згідно наказу ректора НМАПО імені П. Л. Шупика 25.12.2012 р. № 4605 ЦППС був перейменовано у відділення удосконалення молодших спеціалістів з медичною освітою за фахом «Стоматологія».

Відділення є структурним підрозділом Інституту стоматології, який проводить освітню діяльність, пов'язану з підвищенням кваліфікації та перепідготовкою молодших спеціалістів з медичною освітою за спеціальністю «Стоматологія» з питань профілактичної та превентивної стоматології, спеціалізацію за фахом «Медична сестра зі стоматології» і має відповідний рівень кадрового та матеріально-технічного забезпечення.