Google search

Уніфікований клінічний протокол медичної допомоги та медичної реабілітації, розроблений на основі адаптованих клінічних настанов «Церебральний параліч та інші органічні ураження головного мозку у дітей, які супроводжуються руховими порушеннями», наказ МОЗ України № №286 від 09.04.2013р. (перегляд 2018 р., дата наступного перегляду 2023 р.)

Адаптовані клінічні настанови «Церебральний параліч та інші органічні ураження головного мозку у дітей, які супроводжуються руховими порушеннями», наказ МОЗ України № №286 від 09.04.2013 р.

Основи соціальної педіатрії. Навчально-методичний посібник: у 2-х т./ За редакцією Мартинюка В.Ю. – К.: ФОП Верес О.І., 2016. – 960с

Протоколи

«Епілепсії» Адаптована клінічна настанова, заснована на доказах. Наказ МОЗ України №276 від 17.04.2014 р.

Уніфікований клінічний протокол первинної, екстреної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги  «Епілепсії у дітей» Наказ МОЗ України №276 від 17.04.2014 р.

Методичні рекомендації

 1. «Оптимізація використання Уніфікованого клінічного протоколу медичної допомоги «Епілепсія у дітей» у роботі лікарів загальної практики-сімейної медицини та педіатрів». 123.14/148.14. Моісеєнко Р.О. ,Мартинюк В.Ю., Матюха Л.Ф., Євтушенко С.К., Танцура Л.М., Стеценко Т.І., Омельяненко А.А.
 2. «Медико-соціальна адаптація дітей хворих на епілепсію в організовані дитячі колективи» 123.14/147.14.   Моісеєнко Р.О. Мартинюк В.Ю., Колупаєва А.А., Стеценко Т.І. ,Терещенко А.В.

Статті

 1. Стеценко Т.І., Савченко О.І., Федушка Г.М. Основні клінічні симптоми розсіяного склерозу у дітей в дебюті. Власні спостереження. // Современная педиатрия. - 3(75) 2016. – с.
 2. Свистільник В.О., Коноплянко Т.В. Ідіопатичні генералізовані епілепсії у дітей. Особливості діагностики і лікування. // Современная педиатрия. - №4 (76). - 2016. – с. 102-104 
 3. Мартинюк В.Ю., Назар О.В. Уніфікований клінічний протокол «Церебральний параліч та інші органічні ураження головного мозку у дітей, які супроводжуються руховими порушеннями».  Частина І // Современная педиатрия. - №3 (75) – 2016. – с. 100-105.
 4. Мартинюк В.Ю., Назар О.В. Уніфікований клінічний протокол «Церебральний параліч та інші органічні ураження головного мозку у дітей, які супроводжуються руховими порушеннями». Частина ІІ // Современная педиатрия. - №4 (76) – 2016. – с. 97-101.
 5. Вороненко В.Ю., Моісеєнко Р.О., Князевич В.М., Мартинюк В.Ю., Терещенко А.В., Назар О.В. Організація паліативної допомоги дітям в Україні – вимога часу // Современная педиатрия. - №3 (75) – 2016. – с. 10-14.
 6. Моісеєнко Р.О., Коноплянко Т.В., Стеценко Т.І., Панасюк Л.О., Свистільник В.О., Терещенко А.В., Назар О.В., Невірковець А.А. Епілепсія. Нові дефініція та класифікація нападів. / Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика. - №25 – 2016. - с. 237-243.
 7. Гойда Н.Г., Моісеєнко Р.О., Майструк Г.П. Основні досягнення виконання Державної програми «Репродуктивне здоров’я нації» за 2005-2015рр. // Здоровье женщины. - 4(10) 2016. – с. 14-16
 8. Моісеєнко Р.О. Соціальна педіатрія: фокус на медико-соціальний супровід дітей з особливими потребами та паліативна допомога в педіатрії. // Реабілітація та паліативна медицина. - №1(3). - 2016. – с. 11-13
 9. Князевич В.М., Моісеєнко Р.О. Українська паліативна ліга: підсумки п’ятиріччя діяльності та плани на майбутнє // Реабілітація та паліативна медицина. - №1(3). - 2016. – с.7-10
 10. Паліативна та хоспісна допомога. Вороненко Ю,В. Губський Ю.І., Князевич В.М.. Моісеєнко Р.О. /За ред. Вороненко Ю.В. Підручник. Вінниця. Нова книга:- 2017р.-392с.
 11. Бережний, В.В.,Рибальченко, В.Ф., Русак, П.С., Переяслов, А.А., Невірковець, А.А.,Козачук, В.Г., Рибальченко, І.Г Синдром зригування та блювання в дітей. Навчально-методичний посібник. За ред.проф. Бережного В.В., проф. Рибальченко В.Ф. ФОП Сторожук О.В..Київ – 2017р.
 12. Свистільник В.О., Стеценко Т.І. Сучасна діагностика епілепсій у дітячому віці .Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика. Випуск 26. 2017р
 13. Мартинюк В.Ю., Назар О.В. Міжнародна класифікація функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я (ВООЗ 2001, 2007)// Соціальна педіатрія та реабілітологія 2017р 2(10)
 14. Мартинюк В.Ю., Моісеєнко Р.О., Назар О.В. Засади розвитку соціальної педіатрії в Україні Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика. Випуск 26. 2017р
 15. Стеценко Т.І. Вродженні вади розвитку головного мозку у дітей // Соціальна педіатрія та реабілітологія 2017 1(10)