Google search

Директор

д. мед. н. професор

ШАРІКАДЗЕ Олена Вікторівна

Контакти:

  м. Київ, вул. Дорогожицька, 9, каб. 52
  тел.: (044) 205 49 67
  email: [email protected]

Cтарші інспектори:

  КОСІК Валентина Олексіївна;
  КРАВЧУК Тетяна Валентинівна

Положення про вчену раду

Положення про дирекцію Інституту післядипломної освіти

Скільки б ти не жив, усе життя слід навчатися» (Сенека)

Інститут післядипломної освіти своєю головною метою ставить – навчання та виховання творчих лідерів у медичній професії, шляхом заохочення до критичного мислення та розвитку індивідуальних можливостей кожного лікаря -майбутнього професіонала.

Усі 22 кафедри, які входять до складу Інституту мають керівників та співробітників , які є світовими лідерами в галузях медицини, яку вони очолюють.

Головні напрямки, за якими можливо продовжити свій БПР або отримати нову спеціальність включають:

Судинну хірургію, трансплантологію, репродуктивну медицину, медицину плода, урологію, торакальну та ендоваскулярну хірургію, нейрохірургію, неврологію, функціональну медицину, ендокринологію, кардіологію, психіатрію, пульмонологію та багато інших напрямків.

Ми пропонуємо вам навчатися у найкращих медичних закладах України. Ми працюємо на принципах співчуття до пацієнтів та намагаємося покращити здоров’я людей і цим принципам навчаємо наших слухачів.

Базові принципи роботи:

підготовка спеціалістів, які мають оволодіти більшістю компетенцій, що відносяться до спеціальності, що вимагається для практики на вторинному та третинному рівнях системи надання медичної допомоги;

які мають знати про сучасні наукові досягнення та розробки у відповідній дисципліні та мають визнавати потреби суспільства в галузі охорони здоров’я, виконувати професійні обов’язки етично та відповідно до цілей національної політики охорони здоров’я.

Можливості сьогодні:

  • Впровадження нових стратегій
  • Ефективне використання сучасних технологій завдяки існуючому високотехнологічному обладнанню
  • Симуляційні класи
  • Віртуальні технології з використанням моделей перевернутого навчання та інтерактивних технологій
  • Міжпрофесійна освіта—освітня стратегія, яка часто поєднує медиків з представниками інших медичних дисциплін, фармацевтами, персоналом клінічних лабораторій та адміністрацією лікарень.

  Кафедри: