Google search

Відповідно до  ПОЛОЖЕННЯ про дотримання академічної доброчесності в НУО3 України імені П. Л. Шупика з метою запобігання плагіату та визначення унікальності авторських робіт (статей, робіт здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня та інших унікальних авторських текстів)  здійснюється перевірка за допомогою наступних комп’ютерних програм:

Anti-Plagiarism - програмне забезпечення призначене для ефективного виявлення і запобігання плагіату. Дане програмне забезпечення встановлене у науковій бібліотеці НУОЗ України імені П. Л. Шупика. Перевірка здійснюється за допомогою фахівців бібліотеки за умови надання електронної версії роботи або замовивши за формою

Перевірка безкоштовна

Самостійно перевірити роботу можна у  Державній науково-технічній бібліотеці України за допомогою програми UNICHECK на платній основі