Google search

 Засновник наукової школи з судової медицини:

МІШАЛОВ ВОЛОДИМИР ДЕМ’ЯНОВИЧ – завідувач кафедри судової медицини НУОЗ України імені П. Л. Шупика, доктор медичних наук, професор. Професор Мішалов В. Д. Автор більше ніж 200 наукових і навчально-методичних праць, серед них – 80 публікацій у вітчизняних і зарубіжних фахових і наукометричних виданнях, 2 монографії, один підручник, 9 навчальних посібників, виданих з грифом МОЗ і МОН України, 11 методичних рекомендацій, затверджених МОЗ України, 35 патентів на винаходи, що приймали участь у міжнародних конкурсах і були відзначені преміями. Під керівництвом професора Мішалова В. Д. захищено 3 докторські та 15 кандидатських дисертацій, h-index google scholar – 8; h-index scopus – 2. Спеціальність 14.01.25 «Судова медицина».
Сфери наукової діяльності: «Диференційна діагностика раптової смерті внаслідок гострої ішемічної хвороби серця, дисплазії сполучної тканини, хронічних наркотичних та алкогольних інтоксикацій і дії міорелаксантів за морфологічними, біохімічними та біофізичними змінами міокарда». «Вогнепальна травма: морфологічні та медико-криміналістичні особливості ушкоджень і критерії їх утворення». «Судово-медична ідентифікація невідомих осіб, що загинули та живих осіб: визначення одонтологічного статусу, дослідження дерматогліфічних особливостей кисті і стопи, можливості ототожнення особи, що скоїла злочин».  

Місія наукової школи: створення нових знань, теорії та практики з судової медицини; забезпечення виконання досліджень, що об’єднані загальною програмою дослідницької роботи, єдиною теорією та методологією, спільними світоглядними принципами, вагомими науковими результатами та їхньою реалізацією в практику судово-медичної експертизи.

Напрямки діяльності школи:

1) Встановлення дистанції пострілу з обрізу мисливської рушниці з використанням стандартного спорядження патронів зі свинцевим шротом.

2) Розробка критеріїв диференційної діагностики вогнепальних ушкоджень тіла людини, заподіяних при пострілах 9 мм набоями штатного, експансивного та реактивного видів.

3) Визначення особливостей вогнепальних пошкоджень на бронежилетах «Ескорт 3» ІV класу захисту та ушкоджень не захищених і захищених бронежилетами ділянок грудної клітки та гомілки при пострілах штатними пістолетними боєприпасами «Luger 9,0х19 мм» та новітніми, спорядженими кулями експансивного та бронебійного видів, з різних дистанцій.

4) Визначити особливості вогнепальних ушкоджень ділянок грудної клітки, живота і стегна при пострілах боєприпасами «FN 5,7х28 SS190» з різних відстаней та створити композитну модель довгої трубчастої кістки для дослідження експериментальних вогнепальних ушкоджень.

5) Судово-медична характеристика та експертна оцінка ушкоджень, заподіяних при пострілах пістолетними боєприпасами 9,2х18 мм, які споряджені кулями з протирикошетною здатністю.

6) Визначення особливостей вогнепальних ушкоджень тіла людини, захищеного та не захищеного одягом, при пострілах 9 мм пістолетними набоями «Терен 3ФП» і «АЕ 9», що споряджені еластичними кулями, з різних дистанцій.

7) Визначення ознак, які за своєю сукупністю можуть бути використані для проведення диференційної судово-медичної діагностики пошкоджень різних видів тканин (матеріалів) одягу при пострілах патронами «Оса», «ПНД-9П» та «АЛ-9Р».

8) Розробка критеріїв диференційної діагностики вхідних і вихідних вогнепальних ушкоджень за напрямком обертання вогнепального снаряду при пострілах з нарізної вогнепальної зброї шляхом комплексного дослідження морфологічних особливостей вхідних кульових ран, вхідних та вихідних кульових переломів пласких і трубчастих кісток, пошкоджень одягу.

9) Судово-медична характеристика вибухової травми на сучасному етапі.

10) Встановлення особливостей вогнепальної черепно-мозкової травми.

11) Обґрунтування принципів та критеріїв судово-медичної діагностики вогнепальних ушкоджень.

12) Моделювання медичних процесів.

13) Розроблення та використання біометричних методів. Доказова медицина. Структуризація знань, організація пошуку й оброблення знань, розповсюдження знань з використанням інформаційних технологій.

14) Розроблення та використання біометричних методів. Доказова медицина. Структуризація знань, організація пошуку й оброблення знань, розповсюдження знань з використанням інформаційних технологій.

Головні завдання наукової школи: 1) Організація науково-дослідних проектів з актуальних проблем судової медицини, в тому числі для висунення на здобуття державних премій,  грантів та інших форм підтримки наукових та інших фондів; організація та проведення наукових заходів (конференцій, симпозіумів та ін.) за напрямами наукової школи. 2) Створення умов для повнішого розкриття творчих здібностей представників наукової школи шляхом сприяння в організації наукової роботи, поширення сучасних методологічних підходів, нових інформаційних та освітніх технологій. 3) Підвищення результативності участі представників наукової школи в науково-дослідній діяльності.  4) Впровадження в практику наукової та педагогічної діяльності результатів наукової роботи представників наукової школи

Наукова школа створена на основі 8-ти фундаментальних підручниках та навчальних посібниках:

  1. Судова медицина в рисунках, схемах, таблицях» (навчальний посібник, затверджений грифом МОН України №1.4/18-Г 472 від 26.03.2007) Київ, «Атіка». – 2007. – 411 с. (співавт. Лісовий А. С., Голубович П. Л., Голубович А. Л., Лісовий К. А.).
  2. «Судово-медична цитологія» (навчальний посібник, затверджений грифом МОН України № 1-4/18 Г-579 від 20.04. 2007). – Одеса «Астропринт». – 2007. – 195 с. (співавтори Старовойтова Р. О., Кривда Г. Ф.).
  3. «Процесуальні, організаційні та етичні основи судово-медичної експертизи в Україні» (навчально-методичний посібник, затверд. МОН України №1/11-691 від 10.02. 2010) м. Київ, 2010.-243 с. (співавтори Войченко В. В., Зарицький Г. А., Петрошак О. Ю.).
  4. «Судово-медична експертиза дітей» (навчальний посібник, затверд. МОН України, протокол № 1/11-2479 від 29.03.2010) Київ, «Здоров’я». – 2010. – 256 с. (співав. Герасименко О. І., Банчук М. В., Гуріна О. О., Юрченко В. Т., Шевчук М. М. Голубович А. Л.).
  5. «Судова медицина» Підручник. – Сімферополь: НАТА, 2012. – 580 с. (ISBN 978-966-8926-63-1, затверджено МОН України, протокол № 2 від 01.06.2012).
  6. «Судово-медична оцінка патоморфологічних змін при внутрішньочерепних ушкодженнях» (навчальний посібник). - Київ: Поліграф. центр «Доміно», 2018. – 125 с. ISBN 978-617-7230-10-5 (співавтори Т. В. Хохолєва, О.О. Гуріна, Н. М. Козань, О.В. Дунаєв).
  7. «Епоніми судово-медичних ознак, проб, методів, класифікацій (навчально-методичний посібник 2-ге видання доповнене і перероблене). - Київ: Поліграф. центр «Доміно», 2018. – 170 с. (ISBN  966-546-010-2) (співавтори В.В. Войченко, О.В. Дунаєв, Г.Б. Алексін, К.М. Сулоєв).
  8. «Судово-медичний опис тілесних ушкоджень, термінів давності їх утворення і загоєння  (навчальний посібник). - Київ: Поліграф. центр «Доміно», 2018. – 150 с. (ISBN 978-966-2214-21-5 ) (співавтори Тагаєв М.М., Хижняк В.В., Моргун Е.А., Дунаєв О.В.).

Колектив наукової школи

Колектив наукової школи складається з наступних представників:

1) Сфера наукової діяльності – «Диференційна діагностика раптової смерті внаслідок гострої ішемічної хвороби серця, дисплазії сполучної тканини, хронічних наркотичних та алкогольних інтоксикацій і дії міорелаксантів за морфологічними, біохімічними та біофізичними змінами міокарда»: Мішалов В. Д. – завідувач кафедри судової медицини, д.мед.н., професор. Войченко В. В. – голова асоціації судових медиків України, начальник Дніпропетровського обласного бюро судово-медичної експертизи, к.мед.н., доцент. Сулоєв К. М. – доцент кафедри патологічної анатомії та судової медицини Дніпропетровської державної медичної академії, к.мед.н. Шандига-Глушко О. І. – завідувач відділом комісійних експертиз Хмельницького обласного бюро судово-медичної експертизи, к.мед.н. Панзо Андре Мігель Ошкар – судово-медичний експерт Дирекції кримінальних розслідувань поліцейських військ МВС Республіки Ангола, к.мед.н. Дунаєв О. В. – доцент кафедри патоморфології, судової медицини та медичного законодавства Луганського державного медичного університету, д.мед.н., доцент. Москаленко В. С. – лікар судово-медичний експерт Головного бюро судово-медичної експертизи МОЗ України, к.мед.н.

2) Сфера наукової діяльності «Вогнепальна травма: морфологічні та медико-криміналістичні особливості ушкоджень і критерії їх утворення»: Мішалов В. Д. – професор, завідувач кафедри судової медицини, д.мед.н. Хохолєва Т. В. – доцент кафедри судової медицини, к.мед.н. Гуріна О. О. – доцент, доцент кафедри судової медицини, к.мед.н., h-index за Google Scholar – 1. Петрошак О. Ю. – доцент кафедри судової медицини, к.мед.н., h-index за Google Scholar – 1. Михайленко О. В. – завідувач відділення судово-медичної криміналістики Київського міського клінічного бюро судово-медичної експертизи, асистент кафедри судової медицини (за сумісництвом), к.мед.н. Зарицький Г. А. – асистент кафедри судової медицини (2008-2014), к.мед.н. Шавловський Г. С. – судово-медичний експерт Дирекції кримінальних розслідувань поліцейських військ МВС Республіки Ангола к.мед.н. (2005-2007). Колос О. П. – лікар судово-медичний експерт Центру судових експертиз МОЗ України (2008-2010), к.мед.н. Шевчук М. М. – начальник Львівського обласного бюро судово-медичної експертизи, к.мед.н., доцент. Зозуля В. М. – начальник Житомирського обласного бюро судово-медичної експертизи, к.мед.н., доцент. Федоренко М. А. – начальник Черкаського обласного бюро судово-медичної експертизи, к.мед.н., аспіранти очної форми навчання - Гринчишина О.В., Чихман Я.В. (2016-2020).

3) Сфера наукової діяльності «Судово-медична ідентифікація невідомих осіб, що загинули та живих осіб: ДНК-аналіз, визначення одонтологічного статусу, дослідження дерматогліфічних особливостей кисті і стопи, можливості ототожнення особи, що скоїла злочин»: Войченко В. В. – начальник Дніпропетровського обласного бюро судово-медичної експертизи. Голова Асоціації судових медиків України, к.мед.н., доцент. Костенко Є. Я. – завідувач кафедри ортопедичної стоматології ДЗ «Ужгородський національний університет» МОН України, керівник Центру судової стоматології УЖНУ, д.мед.н., доцент. Козань Н. М. –доцент кафедри патоморфології та судової медицини ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», к.мед.н., доцент. Зосіменко В. В. – завідувач відділу комісійних судово-медичних експертиз Київського міського клінічного бюро судово-медичної експертизи к.мед.н.

Основні досягнення та діяльність школи

Основні досягнення наукової школи за період існування: написано 2 підручники, 6 навчальних, навчально-методичних посібників, що були видані з грифом МОЗ України і МОН України та 2 монографії. Отримано 35 авторських свідоцтв на винаходи.

Участь у підготовці наукових та науково-педагогічних кадрів

Протягом 2015-2018 років, в науковій школі готувалися (та проходять підготовку надалі) 6 наукових та науково-педагогічних кадрів у сфері судової медицини:

1) Козань Н. М. - доцент кафедри патоморфології та судової медицини ДВНЗ «Івано-Франківський НМУ», докторська дисертація на тему: «Діагностика загальних фенотипічних ознак людини шляхом комплексного дослідження дерматогліфічних особливостей кисті, стопи та гетерохроматину клітин периферійної крові»(2013-2017);

2) Плетенецька А. О. - асистент кафедри судової медицини, докторська дисертація на тему: «Судово-медична оцінка дефектів надання медичної допомоги при невідкладних станах» (2014-2018);

3) Михайленко О. В. - завідувач відділенням судово-медичної криміналістики Київського міського бюро СМЕ, докторська дисертація на тему: «Ідентифікація зброї шляхом діагностики напрямку обертання вогнепального снаряда за морфологічними особливостями ушкоджень тіла і пошкоджень одягу» (2014-2018);

4) Гринчишина О. В. - очний аспірант кафедри судової медицини, дисертація на тему «Особливості руйнування шкіри і підшкірно-жирової тканини в ушкодженнях, заподіяних сферичним снарядом» (2016-2020 років);

5) Чихман Я. В. - очний аспірант кафедри судової медицини, дисертація на тему: «Оптимізація діагностики факторів пострілу 9 мм пістолетними патронами рентгенфлюорисцентним спектральним аналізом» (2016-2020).

6) Варфоломеєв Є.А. - очний аспірант вечірньої форми навчання кафедри судової медицини, дисертація на тему: «Комплексна судово-медична оцінка ушкоджень тіла та пошкоджень одягу, спричинених електрошоковими пристроями» (2017-2021).

Участь у діяльності спеціалізованих вчених рад та експертна діяльність

Участь у діяльності спеціалізованих вчених рад: керівник наукової школи професор Мішалов В. Д. є заступником голови Спеціалізованої вченої ради НУОЗ України імені П. Л. Шупика Д26.613.03 (спеціальності  ‒ 14.01.20 «Шкірні та венеричні хвороби», 14.01.25 «Судова медицина», 14.01.39 «Клінічна лабораторна діагностика»).

Експертна діяльність: керівник наукової школи Мішалов В. Д. є головою експертної проблемної комісії МОЗ і НАМН України «Патологічна анатомія. Судова медицина».

Інформація про захисти дисертаційних робіт здобувачів у межах школи з судової медицини за останні 5 років   

  1. Гринчишина Олександра Вікторівна – очний аспірант кафедри судової медицини НМАПО імені П.Л. Шупика дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії (кандидата медичних наук) на тему «Експериментальне обґрунтування особливостей руйнування шкіри і підшкірно-жирової тканини тіла людини в ушкодженнях, які виникають в результаті травми, заподіяної еластичним снарядом сферичної форми». Термін виконання 2016-2020. Рішення ДАК МОН України 2021 р.
  2. Варфоломеєв Євген Анатолійович - очний аспірант кафедри судової медицини НМАПО імені П.Л. Шупика дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії (кандидата медичних наук) на тему «Комплексна судово-медична оцінка ушкоджень тіла та пошкодьжень одягу, спричинених електро-шоковими пристроями». Термін виконання 2017-2021. Рішення ДАК МОН України 2021 р.

Участь у наукових форумах, періодичних виданнях, трансфер знань

Наукові форуми: взято участь у наукових форумах міжнародного та державного рівня.

Періодичні наукові видання за участю школи: науковою школою запроваджено та публікується науково-практичний журнал «Судово-медична експертиза», який включено до Переліку наукових фахових видань МОН України, до міжнародних та вітчизняних наукометричних/реферативних баз та інтернет-каталогів. Головним редактором якого є керівник школи – професор Мішалов В. Д.

ЗВІТ з діяльності та здобутків наукових шкіл за 2022 рік