Google search

Засновник та керівник наукової школи:

Харченко Наталія Вячеславівна – завідувач кафедри гастроентерології, дієтології і ендоскопії НУОЗ України імені П. Л. Шупика, член-кор. НАМН України, доктор медичних наук, професор. Автор понад 500 наукових праць, в тому числі у наукометричних виданнях, Google Scholar Н-індекс - 28, Scopus Індекс Гірша -5. Підготувала 2-х докторів та 14 кандидатів медичних наук. Спеціальність 14.01.36 «Гастроентерологія. Дієтологія».

Місія школи: надання нових знань в етіології, патогенезі, профілактиці та лікуванні захворювань органів травлення та супутньої патології. Висвітлення питань дієтотерапії при різних захворюваннях та станах організму людини.

Школа сприяє розвитку медичної науки і практики в галузі гастроентерології та дієтології, впровадженню нових методів та знань.

Напрямки діяльності школи: діагностика та лікування поєднаної патології шлунково-кишкового тракту; діагностика, медикаментозне і дієтологічне лікування та профілактика прогресування хронічних дифузних захворювань печінки різної етіології, поєднаних з патологією інших органів і систем.

Наукова школа створена на основі понад 200-ти фундаментальних наукових праць – монографіях, підручниках, статтях, тезах, опублікованих у період 2007-2023 років, у тому числі у міжнародних та наукометричних виданнях. 

Колектив наукової школи

Анохіна Г. А. – професор кафедри гастроентерології, дієтології і ендоскопії НУОЗ України імені П. Л. Шупика, д.мед.н., заслужений лікар України, h-index за Google Scholar – 12.

Харченко В. В. – професор кафедри гастроентерології, дієтології і ендоскопії НУОЗ України імені П. Л. Шупика, д.м.н., h-index за Google Scholar – 8.

Лопух І. Я. – доцент кафедри гастроентерології, дієтології і ендоскопії НУОЗ України імені П. Л. Шупика, к.мед.н., h-index за Google Scholar – 6.

Коруля І. А. – доцент кафедри гастроентерології, дієтології і ендоскопії НУОЗ України імені П. Л. Шупика, к.мед.н., h-index за Google Scholar – 5.

Участь у підготовці наукових та науково-педагогічних кадрів

Запланована та виконується дисертаційна робота лікаря гастроентеролога Носко Н.О. «Обґрунтування онтологічної моделі медичної допомоги хворим з неалкогольною жировою хворобою печінки». Виконуються дві докторські дисертації з питань гастроентерології та дієтології.

Участь у науково-дослідній роботі:
"Стан мікробіоти кишечника у хворих із захворюваннями печінки в сполучені з метаболічним синдромом"  Ініціативно-пошукова, номер державної реєстрації 0122U000965, термін виконання 2022-2026рр, науковий керівник Харченко Н.В., завідувач кафедри, професор.


Участь у діяльності спеціалізованих вчених рад та експертна діяльність

Засновник школи з гастроентерології чл.-кор. НАМН України професор Харченко Н. В. професор Анохіна Г.А., професор Харченко В.В. є  членами Спеціалізованих вчених рад та проводять експертну оцінку наукових робіт .

Співробітники школи з гастроентерології приймають участь у експертній проблемній комісії НУОЗ України імені П.Л. Шупика з гастроентерології. Член-кор. НАМН України, професор Харченко Н.В. - Голова комісії, професор Анохіна Г.А. - член комісії, професор Харченко В.В. – член комісії,  доцент Лопух І.Я. -член комісії.

Участь у підготовці нормативних документів. Членами школи під керівництвом Харченко Н.В. підготовлено та видано довідник «Класифікації захворювань органів травлення». Разом з Українською Гастроентерологічною Асоціацією підготовлено та затверджено МОЗ України настанови та протоколи надання медичної допомоги хворим з гастроезофагеальною рефлюксною хворобою, виразковою хворобою шлунку та 12-палої кишки, цирозом печінки, неспецифічним виразковим колітом, Хворобою Крона, хронічним панкреатитом 

Отримані відзнаки, нагороди, гранти

Отримані гранти: співробітники кафедри приймають участь у міжнародних клінічних дослідженнях.

Засновник та керівник наукової школи з гастроентерології Харченко Н.В. отримала Орден княгині Ольги ІІІ ст., Коруля І.А. отримала Почесну грамоту від Київської обласної державної адміністрації

Міжнародна діяльність

Співробітники кафедри – є членами та приймають участь в роботі  Американської (AGA) та Європейської гастроентерологічної асоціацій (UEG), асоціації неспецифічного коліту Крона (ЕССО), європейської асоціації по вивченню печінки (EASL)

Участь у наукових форумах, періодичних виданнях, трансфер знань

Періодичні наукові видання за участю школи: наукова школа підтримує журнали український науково-практичний спеціалізований журнал «Сучасна гастроентерологія», медична газета «Здоров’я України», журнал "Український медичний часопис"

Професор Харченко Н.В. - заступник наукового редактора/голови редакційної колегії журналу "Сучасна гастроентерологія", та бере участь у роботі редакційної колегії журналу "Фітотерапія. Часопис", журналу "Гастроентерологія", журналу "Український медичний часопис", "Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика".

Трансфер знань: традиційним освітнім заходом наукової школи є проведення щорічної Національної Школи гастроентерологів, гепатологів та дієтологів України, сесії Школи, вебінарів, Гастроентерологічного тижня Української Гастроентерологічної Асоціації.