Google search

Засновник та керівник наукової школи:

Харченко Наталія Вячеславівна – завідувач кафедри гастроентерології, дієтології і ендоскопії НУОЗ України імені П. Л. Шупика, чл.-кор. НАМН України, доктор медичних наук, професор. Автор понад 500 наукових праць, в тому числі у наукометричних виданнях, Google Scholar Н-індекс - 20, Scopus Індекс Гірша -3. Підготувала 2-х докторів та 14 кандидатів медичних наук. Спеціальність 14.01.36 «Гастроентерологія. Дієтологія».

Місія школи: створення нових знань, теорії та практики в області гастроентерології.

Школа сприяє розвитку медичної науки і практики в галузі гастроентерології та дієтології, впровадженню сучасних методів діагностики, лікування, профілактики та дієтологічної корекції захворювань органів травлення.

Напрямки діяльності школи: діагностика та лікування поєднаної патології шлунково-кишкового тракту; діагностика, медикаментозне і дієтологічне лікування та профілактика прогресування хронічних дифузних захворювань печінки різної етіології, поєднаних з патологією інших органів і систем.

Наукова школа створена на основі понад 150-ти фундаментальних наукових праць – монографіях, підручниках, статтях, тезах, опублікованих у період 2007-2018 років, у тому числі у міжнародних та наукометричних виданнях. Перелік наукових праць школи на основі яких створена школа.

Колектив наукової школи

Анохіна Г. А. – професор кафедри гастроентерології, дієтології і ендоскопії НУОЗ України імені П. Л. Шупика, д.мед.н., заслужений лікар України, h-index за Google Scholar – 10.

Харченко В. В. – професор кафедри гастроентерології, дієтології і ендоскопії НУОЗ України імені П. Л. Шупика, д.м.н., h-index за Google Scholar – 7.

Лопух І. Я. – доцент кафедри гастроентерології, дієтології і ендоскопії НУОЗ України імені П. Л. Шупика, к.мед.н., h-index за Google Scholar – 5.

Коруля І. А. – доцент кафедри гастроентерології, дієтології і ендоскопії НУОЗ України імені П. Л. Шупика, к.мед.н., h-index за Google Scholar – 4.

Романенко М. С.завідуюча лабораторії геродієтетики ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України», к.мед.н., h-index за Google Scholar – 3.

Музика С. В. – лікар-ендоскопіст вищої категорії, медичний директор гастроцентру «Олімед».

Участь у підготовці наукових та науково-педагогічних кадрів

Запланована та виконується дисертаційна робота лікаря гастроентеролога Носко Н.О. «Обґрунтування онтологічної моделі медичної допомоги хворим з неалкогольною жировою хворобою печінки» Ведеться пошукова робота по підготовці до планування 2-х докторських дисертацій з дієтології.

Участь у науково-дослідній роботі: Ініціативно-пошукова, номер державної реєстрації 0117U000908, термін виконання 2017-2021рр, науковий керівник Харченко Н.В., завідувач кафедри, професор.


Участь у діяльності спеціалізованих вчених рад та експертна діяльність

Участь у діяльності спеціалізованих вчених рад: Засновник школи з гастроентерології чл.-кор. НАМН України професор Харченко Н. В. є заступником голови Спеціалізованої вченої ради НУОЗ України імені П. Л. Шупика Д26.613.06 (Спеціальності – 14.01.02 «Внутрішні хвороби», 14.01.38 «Загальна практика – сімейна медицина»). Проведена опоненція 4 наукових робіт.

Співробітники школи з гастроентерології приймають участь у експертній проблемній комісії НУОЗ України імені П.Л. Шупика з гастроентерології. Керівник школи з гастроентерології чл.-кор. НАМН України професор Харченко Н.В. - Голова комісії, професор Анохіна Г.А. - член комісії, доцент Лопух І.Я. -член комісії.

Експертна діяльність опоненція наукових робіт Офіційний опонент професор Анохіна Галина Анатоліївна. Здобувач Маренцова Олена Олександрівна на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.36 – гастроентерологія. Тема роботи «Диференційований підхід до лікування синдрому подразненої кишки з урахуванням мікробіоценозу кишечника» Робота виконана у львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького МОЗ України.

Участь у підготовці нормативних документів

Оновлюється

Отримані відзнаки, нагороди, гранти

Отримані гранти: співробітники кафедри приймають участь у міжнародних клінічних дослідженнях.

Засновник та керівник наукової школи з гастроентерології Харченко Н.В. отримала Орден княгині Ольги ІІІ ст., Коруля І.А. отримала Почесну грамоту від Київської обласної державної адміністрації

Міжнародна діяльність

Співробітники школи з гастроетерології приймають участь у міжнародних клінічних дослідженнях.

Участь у наукових форумах, періодичних виданнях, трансфер знань

Періодичні наукові видання за участю школи: наукова школа підтримує журнали український науково-практичний спеціалізований журнал «Сучасна гастроентерологія», медична газета «Здоров’я України», журнал "Участковый врач"

Професор Харченко Н.В. - заступник наукового редактора/голови редакційної колегії журналу "Сучасна гастроентерологія", та бере участь у роботі редакційної колегії журналу "Фітотерапія. Часопис", журналу "Гастроентерологія", журналу "Український медичний часопис", "Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика".

Трансфер знань: традиційним освітнім заходом наукової школи є проведення щорічної Національної Школи гастроентерологів, гематологів та дієтологів України.