Google search

Правила перебування іноземців

на території України [1]

Іноземці та особи без громадянства, які на законних підставах прибули в Україну, можуть тимчасово перебувати на її території за умов:

1. Термін перебування іноземців, які є громадянами держав з візовим порядком в'їзду, а також осіб без громадянства обмежена терміном дії візи, якщо інший термін не визначено міжнародними договорами України.

Тобто, іноземець або особа без громадянства може перебувати на території України протягом дозволеного візою терміну перебування, але не більше ніж до останнього дня терміну дії візи.

2. Громадяни держав з безвізовим порядком в'їзду можуть перебувати в Україні до 90 днів в будь-який 180-денний період.

Для розрахунку терміну перебування необхідно з дня в'їзду або будь-якого дня перебування (від якого необхідно розрахувати термін перебування в Україні) відрахувати назад 180 днів. Іноземець не порушує правила перебування, якщо в межах цього 180-денного періоду він перебуває в Україні не більше 90 днів.

3. Необхідно мати запас близько 30 днів для успішного оформлення тимчасової посвідки на проживання в Україні в зв'язку з навчанням в НУОЗ України імені П.Л. Шупика.

ПРО ПРАВА ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН:

Закон України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, № 19-20, ст.179 (Із змінами, внесеними згідно із Законами № 1667-IX від 15.07.2021))

Російська версія закону читати: http://omega-force.at.ua/index/0-23

Українська версія закону читати: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3773-17

[1] Про зміни в законодавстві про порядок перебування та продовження або скорочення терміну тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства на території України Постановою Кабінету Міністрів України від 15.07.2021 № 1667-IX внесено зміни:

у статті 1:

пункт 5 частини першої доповнити словами "або добровільно отриманий резидентом Дія Сіті для укладення гіг-контракту з іноземцем або особою без громадянства";

частину другу доповнити словами "а терміни "резидент Дія Сіті" та "гіг-контракт" - у значеннях, наведених у Законі України "Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні";

частину четверту статті 4 після слів "прибули в Україну для працевлаштування" доповнити словами "або укладення гіг-контракту";

у частині четвертій статті 5:

абзац перший після слів "та зобов’язання роботодавця" доповнити словами "або резидента Дія Сіті", а після слів "дострокове розірвання чи припинення трудового договору (контракту)" - словом "гіг-контракту";

абзац другий після слів "трудовий договір (контракт)" доповнити словом "гіг-контракт";

Українська версія закону читати: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3773-17